Тернопільська районна державна адміністрація
46009, м.Тернопіль, майдан Перемоги, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА Видача Посвідчень батьків багатодітної сім’ї


 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова  Тернопільської районної    державної адміністрації

 

_______________О.І.ПОХИЛИЙ

МП

 «_____»  ________________2017р.

 

ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

Видача Посвідчень батьків багатодітної сім’ї

 та  дитини з багатодітної сім’ї

 

Відділ молоді та спорту Тернопільської РДА

  

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 

46009,  м. Тернопіль майдан Перемоги 1,

Відділ  молоді та спорту  Тернопільської РДА.

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Прийом громадян:

Понеділок: з 11.00 до 13.00

Вівторок-четвер: з 09.00 до 12.00 год.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Тел.43-59-92

Начальник відділу  – Заторський Василь Миколайович

Головний спеціаліст відділу – Галич Ганна Миколаївна

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України 

1.Ст.13 Закону України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року N2402-III (із змінами та доповненнями).

2. Закон України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року 
№ 5203-VI
 (із змінами та доповненнями).

5.

Акти Кабінету Міністрів України 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 року №209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї».

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2012 року №319 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 року №209».

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства України у справах сімьї, молоді та спорту від    29.06.2010  N 1947    «Про затвердження Інструкції про порядок              видачі посвідчень батьків та дитини                        з багатодітної сім'ї», СТАНДАРТ 
надання послуги з видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї
, затверджений Наказом Міністерства соціальної політики України від 23.03.2012 № 158,    Постанова кабінету Міністрів України від від 2 березня 2010 р. № 209

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Розпорядження голови Тернопільської районної державної адміністрації від 23 жовтня 2013 року № 318-од «Про організацію видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї в районі».

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Особисте звернення одного із батьків у центр надання адміністративних послуг

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї подаються:

1.Заява встановленої форми.

2.Копії свідоцтв про народження дітей.

3.Копія свідоцтва про шлюб (крім батька або матері, які виховують дітей самостійно).

4.Копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації.

5.Довідка про склад сім’ї (форма №3).

6.Фотокартки (по одній) батьків та дітей від шести років розміром 30 х 40 мм.

7.Довідка про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення батькам багатодітної сім’ї не видавалися (у разі реєстрації батьків за різним місцем проживання).

8.Довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного чи вищого навчального закладу для осіб від 18 до 23 років про те, що вони навчаються за денною формою навчання із зазначенням терміну закінчення навчання (вказати число, місяць, рік поступлення у навчальний заклад та число, місяць, рік закінчення навчання).  

Для видачі дублікату посвідчення у разі його втрати подаються:

1.Заява встановленої форми.

2.Копії свідоцтв про народження дітей.

3.Копія свідоцтва про шлюб (крім батька або матері, які виховують дітей самостійно).

4.Копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації.

5.Довідка про склад сім’ї (форма №3).

6.Фотокартки (по одній) батьків або дитини від шести років розміром 30 х 40 мм.

7.Довідка про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення батькам багатодітної сім’ї не видавалися (у разі реєстрації батьків за різним місцем проживання).

8.Довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного чи вищого навчального закладу для осіб від 18 до 23 років про те, що вони навчаються за денною формою навчання із зазначенням терміну закінчення навчання (вказати число, місяць, рік поступлення у навчальний заклад та число, місяць, рік закінчення навчання). 

9.Газета з розміщеним оголошенням у друкованому засобі масової інформації.

Для видачі дублікату посвідчення у разі пошкодження посвідчення, зміни прізвища, імені та по батькові, встановлення розбіжностей у записах подаються:

1.Заява встановленої форми.

2.Копії свідоцтв про народження дітей.

3.Копія свідоцтва про шлюб (крім батька або матері, які виховують дітей самостійно).

4.Копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації.

5.Довідка про склад сім’ї (форма №3).

6.Фотокартки (по одній) батьків або дитини від шести років розміром 30 х 40 мм.

7.Довідка про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення батькам багатодітної сім’ї не видавалися (у разі реєстрації батьків за різним місцем проживання).

8.Довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного чи вищого навчального закладу для осіб від 18 до 23 років про те, що вони навчаються за денною формою навчання із зазначенням терміну закінчення навчання (вказати число, місяць, рік поступлення у навчальний заклад та число, місяць, рік закінчення навчання). 

9.Пошкоджене посвідчення.

Для продовження строку дії посвідчень у разі навчання дитини після 18-річного віку за денною формою навчання подаються:

1. Заява встановленої форми.

2.Копії свідоцтв про народження дітей.

3. Довідка про склад сім’ї (форма №3).

4.Довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу із зазначенням терміну дії навчання (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання) (вказати число, місяць, рік поступлення у навчальний заклад та число, місяць, рік закінчення навчання).

5. Наявні посвідчення.

Для продовження строку дії посвідчення батьків багатодітної сім’ї у разі народження дитини подаються:

1.Заява встановленої форми.

2.Копії свідоцтв про народження дітей.

3.Копія свідоцтва про шлюб (крім батька або матері, які виховують дітей самостійно).

4.Копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації.

5.Довідка про склад сім’ї (форма №3).

6.Довідка про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення батькам багатодітної сім’ї не видавалися (у разі реєстрації батьків за різним місцем проживання).

7.Довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу із зазначенням терміну дії навчання (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання) (вказати число, місяць, рік поступлення у навчальний заклад та число, місяць, рік закінчення навчання).

8.Наявні посвідчення.

Для вклеювання фотографії у посвідчення дитини з багатодітної сім’ї подаються:

1. Заява встановленої форми.

2. Фотографія дитини розміром 30 х 40 мм.

3. Посвідчення

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються заявником за описом особисто.

Не пізніше десяти робочих днів з дати реєстрації поданих документів заявнику видається Посвідчення.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Послуга надається безкоштовно.

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 10-ти днів після подання  документів.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1.Подання неповного пакету документів.

2. Неточна або неповна інформація, що міститься в документах.

14.

Результат надання адміністративної послуги

1.Посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, інструкція щодо користування посвідченнями та повідомлення про включення інформації до бази персональних даних або вмотивована відмова з вхідним пакетом документів.

2. Дублікат посвідчення або вмотивована відмова з вхідним пакетом документів.

3.Посвідчення із продовженням строку їх дії  або  вмотивована відмова з вхідним пакетом документів.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто,  або  через  уповноважену особу. 

16.

Примітка

Документи,  повинні бути викладені державною мовою.

* До інформаційної картки додається форми заяв

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

 

   

Актуальна тема

Звернення до сільських, селищних голів

З метою популяризації здорового способу життя протягом березня - жовтня поточного року в Тернопільському районі впроваджується щорічна Всеукраїнська інформаційно-профілактична акція «Відповідальність починається з мене».

Для учасників АТО та членів їх сімей працює гаряча лінія

Орієнтовний розрахунок розміру субсидії на оплату житлово-комунальних послуг

Всеукраїнський Центр пошуку полонених, загиблих і зниклих безвісти воїнів АТО готовий допомогти усім хто розшукує своїх рідних, знайомих чи колег

ДОРОЖНЯ КАРТА для проведення лікування та медичної реабілітації демобілізованих

Про проведення в районі заходів шостої  черги мобілізаційного розгортання

ІНФОРМАЦІЯ щодо розвитку туризму в Тернопільському районі

ЗМІНИ до Положення про  порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

Все про СУБСИДІЇ

Тернопільська районна державна адміністрація оголошує конкурс про надання супутніх  послуг у приміщенні центру надання адміністративних послуг

УВАГА ЗМІНЕНИЙ ГРАФІК прийому громадян у Тернопільській районній державній адміністрації