Тернопільська районна державна адміністрація
46009, м.Тернопіль, майдан Перемоги, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Козівка - Вовчанський І.С.


зі Додаток  до Закону України

 "Про засади запобігання і протидії корупції" 

   від 7 квітня 2011 року № 3206-VІ 

ДЕКЛАРАЦІЯ 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру         

за 2011 рік

 

Розділ І. Загальні відомості

1.

Вовчанський Ігор Степанович

 

 

**********

 

 

 

 

(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України - декларанта)

2.

Місце проживання:

47745 Тернопільська область Тернопільський район село Козівка                ********

 

 

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

 

3.

Посада:

Козівський сільський голова

 

 

4.

Члени сім’ї декларанта:

 

 

Ступінь зв’язку

Прізвище, ініціали

Реєстраційний номер облікової картки платника податків/ серія                                                та номер паспорта громадянина України

 

 

Теща

Задорожна Г. А,

**********

 

 

Дружина

Вовчанська О.М.

**********

 

 

Син

Вовчанський Я.І

**********

 

 

Син

Вовчанський Є.І

**********

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Відомості про доходи

 

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

 

 

 

 

 

 

Перелік доходів

Сума одержаного (нарахованого) доходу

 

 

декларанта

членів сім’ї

 

5.

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:

41448

42001

 

6.

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)

38996

24314

 

 

7.

дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту

--------

--------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)

 

8.

авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності

--------

--------

 

9.

дивіденди, проценти

15

1

 

10.

матеріальна допомога

2437

1231

 

11.

дарунки, призи, виграші

--------

24

 

12.

допомога по безробіттю

--------

--------

 

13.

аліменти

--------

--------

 

14.

спадщина

--------

--------

 

15.

страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу

--------

--------

 

16.

дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна

--------

--------

 

17.

дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності

-------

--------

 

18.

дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав

--------

--------

 

19.

дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна

--------

1751

 

20.

інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)

--------

14680

 

 

 

 

 

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

 

 

Назва країни

Розмір доходу

 

 

в іноземній валюті

перерахованого у гривні

 

21.

------

------

------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта

 

 

Назва країни

Розмір доходу

 

 

в іноземній валюті

перерахованого у гривні

 

22.

------

------

------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно

 

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта,                  та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

 

 

Перелік об’єктів

Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса)

Загальна площа                     (кв. м)

Сума витрат (грн) на

 

придбання                у власність

оренду чи               на інше право користування

23.

Земельні ділянки

Україна, Тернопільська обл.

20000

------

------

 

Тернопільський район

 

 

 

 

село Козівка

 

 

 

 

24.

Житлові будинки

------

------

------

------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Квартири

------

------

------

------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

Садовий (дачний) будинок

------

------

------

------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

Гаражі

------

------

------

------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

Інше нерухоме майно

------

------

------

------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування                            членів сім’ї декларанта

 

 

Перелік об’єктів

Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса)

Загальна площа (кв. м)

 

29.

Земельні ділянки

Україна, Тернопільська обл.

43100

 

Тернопільський район

 

 

село Козівка

 

 

30.

Житлові будинки

Україна, Тернопільська обл.

60

 

Тернопільський район

 

 

село Козівка

 

 

31.

Квартири

------

------

 

 

 

 

 

 

 

32.

Садовий (дачний) будинок

------

------

 

 

 

 

 

 

 

33.

Гаражі

------

------

 

 

 

 

 

 

 

34.

Інше нерухоме майно

Україна, Тернопільська обл.

161

 

Тернопільський район

 

 

село Козівка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби

 

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

 

 

Перелік                    транспортних засобів

Марка/модель                                                 (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см)

Рік випуску

Сума витрат (грн) на

 

придбання                у власність

оренду чи               на інше право користування

35.

Автомобілі легкові

------

------

------

------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

Автомобілі вантажні (спеціальні)

------

------

------

------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

Водні засоби

------

------

------

------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

Повітряні судна

------

------

------

------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

Інші засоби

Трактор ЮМЗ - 6

2003

------

------

 

4940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта

 

 

Перелік транспортних засобів

Марка/модель                                                                                          (об’єм циліндрів двигуна, куб. см,                                                  потужність двигуна, кВт, довжина, см)

Рік випуску

 

40.

Автомобілі легкові

------

------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

Автомобілі вантажні (спеціальні)

------

------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

Водні засоби

------

------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.

Повітряні судна

------

------

 

 

 

 

 

 

 

44.

Інші засоби

------

------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

 

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності                           декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

 

 

Перелік

Усього

у тому числі за кордоном

 

45.

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:

76

------

 

46.

вкладених у звітному році

------

------

 

47.

Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:

------

------

 

48.

придбаних у звітному році

------

------

 

49.

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:

------

------

 

50.

внесених у звітному році

------

------

 

 

 

 

 

 

Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності                                     членів сім’ї декларанта (грн)

 

 

Перелік

Усього

у тому числі за кордоном

 

51.

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах

700

------

 

52.

Номінальна вартість цінних паперів

------

------

 

53.

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

------

------

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ VІ. Відомості про фінансові зобов’язання

 

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)

 

 

Перелік фінансових зобов’язань

Усього

у тому числі за кордоном

 

54.

Добровільне страхування

------

------

 

55.

Недержавне пенсійне забезпечення

------

------

 

56.

Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна

------

------

 

57.

Погашення основної суми позики (кредиту)

5550

------

 

58.

Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

185

------

 

59.

Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати

------

------

 

 

 

 

 

 

Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)

 

 

Перелік фінансових зобов’язань

Усього

у тому числі за кордоном

 

60.

Добровільне страхування

------

------

 

61.

Недержавне пенсійне забезпечення

------

------

 

62.

Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна

4624

------

 

63.

Погашення основної суми позики (кредиту)

------

------

 

64.

Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

------

------

 

 

 

 

 

Засвідчую правильність зазначених у цій Декларації відомостей

 

 

 

 

 

 

20

”   

березня

 

2012

р.

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

 

   

Актуальна тема

Звернення до сільських, селищних голів

З метою популяризації здорового способу життя протягом березня - жовтня поточного року в Тернопільському районі впроваджується щорічна Всеукраїнська інформаційно-профілактична акція «Відповідальність починається з мене».

Для учасників АТО та членів їх сімей працює гаряча лінія

Орієнтовний розрахунок розміру субсидії на оплату житлово-комунальних послуг

Всеукраїнський Центр пошуку полонених, загиблих і зниклих безвісти воїнів АТО готовий допомогти усім хто розшукує своїх рідних, знайомих чи колег

ДОРОЖНЯ КАРТА для проведення лікування та медичної реабілітації демобілізованих

Про проведення в районі заходів шостої  черги мобілізаційного розгортання

ІНФОРМАЦІЯ щодо розвитку туризму в Тернопільському районі

ЗМІНИ до Положення про  порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

Все про СУБСИДІЇ

Тернопільська районна державна адміністрація оголошує конкурс про надання супутніх  послуг у приміщенні центру надання адміністративних послуг

УВАГА ЗМІНЕНИЙ ГРАФІК прийому громадян у Тернопільській районній державній адміністрації