Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну

Додаток №2


          Додаток 2

    Розпорядження голови

                    районної дердавної адміністрації

                                                                  20.12.2017  394-од

 

ПРОГНОЗ

районного бюджету на 2019-2020 роки

 

       Прогноз районного бюджету враховує вимоги статті 21 Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, пріоритетні заходи Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 415-р „Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки”, а також зміни до Бюджетного кодексу України.

        Прогноз розроблено на основі комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери та з урахуванням впливу зовнішніх факторів та їх тенденцій у перспективі.

         Прогнозні показники районного бюджету, відображені у документі, обчислені на основі макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2019 і 2020 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 411 “Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки”, основних макроекономічних показників соціально-економічного розвитку району на 2018 рік.

         Метою Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики району.

      Основними завданнями прогнозу районного бюджету на 2019-2020 роки є:

                    - підвищення результативності та ефективності бюджетної політики;

                    - своєчасне оцінювання несприятливих тенденції у бюджетній політиці з метою ефективного застосування профілактичних заходів;

                   - стратегічне збалансування бюджетних показників;

                   - оптимізація фінансової достатності районного бюджету в контексті розширення видаткових повноважень;

                   - посилення бюджетної дисципліни та контролю за раціональністю розподілу бюджетних коштів та ефективністю їхнього використання;

                   - реалізація системних напрямів трансформування та удосконалення мережі бюджетних установ з метою надання якісних послуг;

                   - покращення матеріально-технічного забезпечення бюджетних установ на основі оптимізації витрат та залучення додаткового ресурсу;

                   - забезпечення стабільного фінансування середньострокових інвестиційних проектів.

          Формування прогнозу районного бюджету здійснено на основі принципів збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності, які визначені статтею 7 Бюджетного кодексу України.

 

Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку Шумського району

 

 

 

 

2019 рік

 

2020 рік

Валовий регіональний продукт, млн. грн

750,0

826,00

Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту у цінах попереднього року, відсотків до попереднього року

107,0

107,4

Темп зростання обсягів реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), %

107,8

109,8

Обсяг експорту товарів та послуг, у відсотках до попереднього року

108

110

Обсяг імпорту товарів та послуг, у відсотках до попереднього року

102

104

Середньомісячна заробітна плата працівників, грн

4500

5395

Кількість малих підприємств на 10 тис. наявного населення

32

33

Чисельність працюючих на малих підприємствах,
 осіб

700

 

735

 

 

Прогнозні показники доходів районного бюджету

Прогноз доходів районного бюджету розроблено на основі вищевказаних макропоказників економічного і соціального розвитку району, чинних Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, та постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 411 “Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки.

Основними джерелами доходів районного бюджету на 2019-2020 роки залишаються податок на доходи фізичних осіб та податок на прибуток підприємств.

 

Прогнозні показники доходів загального фонду

районного бюджету

               ( грн.)

Найменування доходів

2019 рік

2020 рік

Доходи всього: в т.ч.

7042600

7691800

Податок з доходів фізичних осіб

6600500

7249000

Податок на прибуток підприємств

95000

95380

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що виплачується до відповідного місцевого бюджету

1900

1900

Плата за надання адміністративних послуг

341200

341200

Інші надходження

4000

4320

 

 

Прогноз видатків загального фонду районного бюджету

на 2019-2020 роки

 

Видаткова частина загального фонду районного бюджету розрахована згідно з Бюджетним кодексом України та Податковим кодексом України, відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2019 і 2020 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 411 “Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки”, з урахуванням індексу 4 споживчих цін (у 2019 році - 106,2 відсотка, у 2020 році - 105,8 відсотків), підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року до 3723 гривні, з 2019 року - 4173 гривні, з 2020 року - 4425 гривень та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2018 року - 1762 гривні, з 2019 року - 1921 гривні, з 2020 року - 2073 гривні.

 

 

Прогноз видатків районного бюджету (загальний та спеціальний фонд)

тис.грн.

 

Напрямки видатків

 

2019 рік

 

2020 рік

 

 

 

Державне управління

2433,4

2574,5

Освіта

30310,9

32065,9

Охорона здоров'я

9706,4

10269,4

Соціальний захист та соціальне забезпечення

158646,6

 

167840,1

Культура і мистецтво

3174

3358,1

 

 

 

ВСЬОГО

204271,3

216108,0

 

Розрахунок прогнозних обсягів видатків на 2019-2020 роки проведено відповідно до наявної мережі установ соціально-культурної сфери та контингентів одержувачів соціальних послуг, з врахуванням тенденцій їх зміни. При цьому враховано заходи щодо оптимізації мережі установ та штатної чисельності працюючих в бюджетній сфері з метою забезпечення економії та ефективного використання бюджетних коштів.

Прогнозний обсяг видатків на 2019-2020 роки сприятиме наданню більш якісних соціальних (освітніх, медичних, культурно-мистецьких та інших) послуг населенню.

В районному бюджеті на 2019-2020 роки прогнозуються міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів районному бюджету:

1) дотації:

        - базова дотація;

        - додаткова дотація на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я;

2) субвенції на:

- виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи II групи внаслідок психічного розладу;

- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот;

- надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

- виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам- вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя;

           - на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань; 

           - на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції;    

На утримання закладів освіти та охорони здоров’я прогнозується одержання освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.

 

 

 

Виконувач обов’язків керівника

апарату районної державної адміністрації                             М.А. КРАВЧУК

 

            Панасюк Ю.В.
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг