Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Районна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу


Додаток

до рішення районної ради

від 15 червня 2015 року № 354

 

 

РАЙОННА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки

 

1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Шумська центральна районна лікарня

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України „Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки

3.

Розробник програми

Шумська центральна районна лікарня

4.

Співрозробники програми

 

5.

Відповідальний виконавець програми

Шумська центральна районна лікарня

6.

Учасники програми

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги,  відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,  Шумський РВ УМВС України в Тернопільській області ,   РІЦ „Новини Шумщини”, Шумський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчий комітет Шумської міської ради.

7.

Термін реалізації програми

2015-2018 роки

1)

Етапи виконання програм

(для довгострокових програм)

-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

(для комплексних програм)

районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

в тому числі:

27,9 тис. гривень

1)

кошти обласного бюджету

-

2)

районний бюджет

27,9 тис. гривень

3)

бюджети сіл, селищ, міст

-

4)

кошти небюджетних джерел

-

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

 

Програма розроблена з метою зниження темпів росту захворюваності на ВІЛ-інфекцію та смертності від СНІДу.

Поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу призводить до зменшення тривалості життя, зростання обсягу медичних послуг з діагностики, лікування та профілактики, загострення проблем бідності, соціальної нерівності та сирітства, подолання яких потребує постійного збільшення видатків із державного бюджету.

На момент розробки програми в Шумському районі зареєстровано 8 ВІЛ-інфікованих осіб.

Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу у Тернопільській області, як вцілому в державі, набирає загрозливий характер. В області у 2013 році було виявлено 130 випадків ВІЛ-інфекції, у 2014 році - 124, показник інфікованості населення становив 0,25 %.

У минулому році зареєстровано 106 випадків ВІЛ-СНІДу: з них ВІЛ-носійства - 80, СНІДу - 26. Показник захворюваності ВІЛ/СНІДу становив 9,9% на 100 тис. населення, ВІЛ-носійства - 7,4%, СНІДу - 2,4%. У 2013 році зареєстровано 132 випадки ВІЛ/СНІДу в тому числі ВІЛ-носійства – 89 та СНІДу - 43. Показник захворюваності ВІЛ-інфекцією становив 12,28 випадків на 100 тис. населення, СНІДу - 4,00.

 У 2014 році в області  народилося 22 дітей від ВІЛ-інфікованих матерів, у 2013 році - 18 дітей, у 2012 році - 13 дітей. У результаті неякісного проведення передтестового консультування потенційних донорів виявлено 4 випадки ВІЛ-інфекції серед цієї групи населення. Недопустимим є  виявлення                        випадків ВІЛ-інфекції серед повторних донорів у Шумському районі. Про неякісне консультування свідчить факт не взяття виявлених ВІЛ-інфікованих на облік у 2014 році.

 

 

 

 Основна вікова група ВІЛ-інфікованих 25-49 років, проте продовжують реєструватися випадки серед вікової групи 50 і старше, що підтверджує відсутність настороги до раннього виявлення ВІЛ-інфекції.

У 2014 році в області  померло від СНІДу 29 осіб (у 2013 році – 16 осіб).

Досвід європейських держав показує, що для усунення проблем, пов'язаних з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, необхідно забезпечити безперешкодний доступ населення до послуг з консультування і тестування на ВІЛ, що забезпечить ранню діагностику нових випадків ВІЛ-інфекції, а також реалізацію політики у сфері профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки інфікованих і хворих шляхом об'єднання зусиль усіх органів державної влади та громадськості.

Незважаючи на проведену роботу щодо виконання попередньої обласної програми забезпечення профілактики ВІЛ – інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ – інфікованих і хворих на СНІД на 2010-2013 роки, ще є ряд проблем, зокрема, районною програмою забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2010-2013 роки не в повному обсязі було забезпечено здійснення профілактичних та лікувально-діагностичних заходів. Адже для виконання цієї програми були залучені лише медичні і соціальні працівники, а працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавці, професійні спілки, представники бізнесу активної участі у цих заходах не приймали.

            На сьогодні епідемічна ситуація характеризується високим рівнем поширення ВІЛ-інфекції серед представників різних груп населення, насамперед серед осіб, які належать до групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, переважним ураженням осіб працездатного віку, нерівномірним поширенням та зміною основного шляху передачі ВІЛ з парентерального на статевий. Епідемія ВІЛ-інфекції є чинником негативного впливу на працездатне населення України та призводить до негативних соціально-економічних наслідків.

Незважаючи на істотний прогрес, кількість зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції щороку збільшується, при цьому рівень доступу до послуг з лікування, особливо серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ є низьким, а отже рівень смертності від СНІДу залишається високим.

Проблема протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу недостатньо вирішується за рахунок Державного бюджету, а тому існує потреба у залученні іших коштів.

 

3. Визначення мети програми

Метою Програми є зниження рівня захворюваності і смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, медичної допомоги, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони здоров’я.

Для досягнення мети Програми необхідно:

- удосконалити діяльність спеціалізованих служб і закладів, що надають соціальні послуги ВІЛ-інфікованим;

 - розробити та затвердити стандарти соціальних послуг, що надаються представникам груп ризику;

 - розробити та впровадити механізм залучення громадських організацій до надання таких послуг;

 - організувати підготовку спеціалістів, зокрема з паліативної допомоги хворим на СНІД;

 - здійснити на до- та післядипломному рівні освіти заходи з підготовки спеціалістів з профілактики, лікування, догляду та підтримки інфікованих і хворих;

 - створити систему навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів, залучених до роботи з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, відповідно до міжнародних стандартів, а також систему лабораторного контролю якості діагностики та лікування інфікованих і хворих.

            Мета програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку  району.

 

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

 

Розв’язання проблеми передбачає створення системи безперервного надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони здоров’я шляхом:

- оптимізації системи надання медичної допомоги і соціальних послуг, забезпечення професійної підготовки кадрів (сімейних лікарів, працівників установ і закладів, які надають послуги представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх партнерам, людям, які живуть з ВІЛ);

- дотримання прав громадян, які живуть з ВІЛ;

- забезпечення доступу населення до послуг з консультування, тестування на ВІЛ-інфекцію та проведення її діагностики;

- дотримання прав медичних працівників на здорові і безпечні умови праці;

- забезпечення в рамках виконання Програми пріоритетності охоплення лікуванням, доглядом і підтримкою людей, які живуть з ВІЛ, та їх оточення;

- підвищення ефективності профілактичних заходів стосовно представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ з метою зниження темпів поширення ВІЛ-інфекції;

- формування толерантного ставлення населення до людей, які живуть з ВІЛ, з метою подолання їх дискримінації;

- застосування гендерно орієнтованого підходу під час планування та здійснення заходів у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;

- забезпечення взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади під час реалізації державної політики у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;

- залучення громадських об’єднань до надання представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і людям, які живуть з ВІЛ, послуг з профілактики, лікування, догляду та підтримки;

- розроблення та здійснення заходів щодо продовження виконання ефективних програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, в тому числі тих, що виконуються за рахунок благодійних внесків;

- запровадження постійного соціального діалогу у сфері трудових відносин між органами виконавчої влади, роботодавцями і профспілками щодо людей, які живуть з ВІЛ, та хворих на СНІД (запобігання дискримінації, формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та дотримання їх прав, безпечних умов праці щодо інфікування ВІЛ).

Розв'язання проблеми можливе шляхом реалізації профілактичних та лікувально-діагностичних заходів: організаційні завдання і заходи; профілактичні завдання та заходи; лабораторна діагностика, забезпечення якості досліджень; лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД; догляд та підтримка ВІЛ-інфікованих.

Районна Програма реалізуватиметься протягом 2015-2018 років і не поділяється на етапи.

Виконання заходів Програми передбачено здійснити за рахунок коштів районного бюджету у розмірі 27,9 тис. гривень.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми визначається щороку, з врахуванням конкретних завдань та наявності коштів.

Крім того, ряд заходів передбачено здійснити за рахунок централізованого постачання медикаментів та засобів медичного призначення.

Ресурсне забезпечення

районної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

на 2015-2018роки

                                                                                                             тис.гривень

Обсяг коштів, які  пропонується залучити на виконання прграми

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

5,2

6,8

7,9

8,0

27,9

кошти обласного бюджету

-

-

-

-

-

районний бюджет

5,2

6,8

7,9

8,0

27,9

бюджети, сіл, селищ, міст

-

-

-

-

-

Кошти не бюджетних джерел

-

-

-

-

-

       

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

Основними завданнями Програми є:

- удосконалення механізмів міжвідомчої і міжсекторальної координації здійснення заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;

- зміцнення кадрового потенціалу і матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, що надають допомогу людям, які живуть з ВІЛ;

- розвиток системи моніторингу та оцінки ефективності заходів протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу, що проводяться на національному і регіональному рівні;

- формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;

- розроблення, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, просвітницьких програм з формування здорового способу життя у населення;

- навчання учнів та студентів у навчальних закладах усіх форм власності за програмами профілактики ВІЛ та формування здорового способу життя на основі життєвих навичок;

- забезпечення програмами профілактики ВІЛ представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх статевих партнерів, а також ув’язнених, дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, безпритульних та бездоглядних дітей та дітей, які не отримують належного батьківського піклування;

- розширення інтегрованого підходу до надання медичної допомоги та соціальних послуг ВІЛ-інфікованим споживачам ін’єкційних наркотиків (у тому числі вагітним жінкам), забезпечення децентралізації шляхом надання таких послуг через мережу центрів профілактики і боротьби із СНІДом та кабінетів “Довіра” з метою забезпечення їх доступності на місцевому рівні;

- забезпечення доступу вагітних жінок до послуг з консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини: кількість випадків передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини; кількість вагітних жінок, протестованих за допомогою імуноферментного аналізу; кількість вагітних жінок, протестованих з використанням швидких тестів; кількість протестованих вагітних ВІЛ-інфікованих жінок; кількість вагітних ВІЛ-інфікованих жінок; кількість протестованих дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками; кількість дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями (першого року життя), яких забезпечено адаптованими молочними сумішами безоплатно;

- надання медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфікування особам з можливим ризиком інфікування ВІЛ;

- забезпечення вільного доступу населення до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію;

- профілактика захворюваності на вірусні гепатити В і С, інфекції, що передаються статевим шляхом, для представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та ВІЛ-інфікованих;

- удосконалення системи управління якістю лабораторних досліджень у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;

- забезпечення лабораторного супроводу лікування ВІЛ-інфекції, формування позитивного ставлення до антиретровірусної терапії;

- забезпечення проведення лабораторних досліджень та діагностики гарантованої якості ВІЛ-інфекції;

- забезпечення доступу до безперервної антиретровірусної терапії для хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують;

- забезпечення охоплення послугами з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих осіб;

- проведення профілактичних заходів у навчальних закладах щодо безпечної поведінки та формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ.

Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити координацію діяльності структурних підрозділів обласної державної адміністрації, установ, закладів та організацій з означеного питання;

- проводити перевірки за дотриманням законодавства з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу в сфері трудових відносин щодо подолання дискримінації ВІЛ-інфікованих;

 - зміцнити матеріально-технічну базу спеціалізованої лабораторії обласного центру профілактики і боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом;

- забезпечити  діяльність центру моніторингу та оцінки відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу на регіональному рівні;

            - проводити  інформаційні заходи з питань подолання стигматизації та дискримінації щодо ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;

- виготовити та поширити друковану продукцію з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, пропаганди здорового способу життя;

- забезпечити вчителів, студентів і учнів необхідними навчально-методичними матеріалами, в тому числі відеоматеріалами, для впровадження інтерактивного підходу до підвищення рівня знань з питань профілактики інфікування ВІЛ на 100%;

- застосовувати метод замісної підтримувальної терапії з метою зменшення ризику ВІЛ-інфікування та формування прихильності до антиретровірусної терапії серед споживачів ін’єкційних наркотиків;

- надавати соціальні послуги ВІЛ-інфікованим дорослим за їх особистим зверненням, у тому числі особам, які звільнились з місць позбавлення волі, та які відбувають покарання без позбавлення волі.

- охопити заходами з профілактики ВІЛ-інфекції засуджених та осіб, взятих під варту;

- двократно обстежити на ВІЛ вагітних жінок, які звернулись за медичною допомогою;

            - всім вагітним ВІЛ-позитивним жінкам, які звернулись за медичною допомогою, отримати АРТ-терапію та пройти необхідні лабораторні обстеження;

- забезпечити штучними молочними сумішами дітей віком до 1 року, які народжені ВІЛ-інфікованими матерями;

- знизити рівень смертності від ВІЛ/СНІДу;

- поліпшити забезпечення доступу до тестування на ВІЛ-інфекцію 5% осіб від загального населення області за виключенням вагітних жінок та донорів крові;

- забезпечити АРТ лікуванням ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають на диспансерному обліку та потребують АРТ;

- здійснювати лабораторний  моніторинг під час АРТ лікування;

- надавати соціально-психологічну підтримку і догляд ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД дорослим і дітям та членам їх сімей шляхом удосконалення діяльності спеціалізованих служб та закладів для послуг.

Загалом реалізація заходів Програми забезпечить зниження у 2018 році рівня захворюваності на ВІЛ/СНІД на 10% у порівнянні з 2014 роком.

Результативний показник ефективності програми - на 1% зниження захворюваності на ВІЛ/СНІД в районі.

 


 

6. Напрями діяльності та заходи районної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

на 2015-2018 роки

 

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк вико-нання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі по роках:

Очікуваний результат

2015

 

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

 

7

 

8

 

9

 

10

11

І. Організаційні завдання і заходи

1.

 

Удосконалення механізмів міжвідомчої і міжсекторальної координації здійснення заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

1. Забезпечити діяльність регіональної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

2015-2018 роки

Шумська центральна районна лікарня, Великоедедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги,  відділ  освіти , молоді та спорту райдержадміністрації,  Шумський  РВ УМВС України в Тернопільській області,  РІЦ „Новини Шумщини”, Шумський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчий комітет Шумської міської ради.

не потребує вкладе-ння коштів

 

 

 

 

проведення 4 засідань районної координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу щороку

 

 

 

2. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи з питань недопущення дискримінації на робочих місцях ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

 

2015-2018 роки

 Шумська центральна районна лікарня, Великоедедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги,  відділ  освіти , молоді та спорту райдержадміністрації,  Шумський  РВ УМВС України в Тернопільській області, ,  РІЦ„Новини Шумщини”, Шумський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчий комітет Шумської міської ради.

 

не потребує вкладе-ння коштів

 

 

 

 

проведення  роз’яснювальної роботи за дотриманням законодавства з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу у сфері трудових відносин щодо подолання дискримінації ВІЛ-інфікованих та проведення консультацій:

у 2015 - 30;

у 2016 - 40;

у 2017 -50;

у 2018 - 60

 

2.

 

Зміцнення кадрового потенціалу і матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, що надають допомогу людям, які живуть з ВІЛ

1. Удосконалити кадрове та матеріально-технічне забезпечення, ремонт приміщення кабінету “Довіра” у Шумській центральній районній лікарні

2015-2018 роки

Шумська центральна районна лікарня

районний бюджет

 

0,5

 

 

удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення кабінету “Довіра” у Шумській центральній районній лікарні у 2016 році – проведення ремонту в кабінеті «Довіра»

3.

 

Формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ

1. Проводити  інформаційні заходи з питань подолання стигматизації та дискримінації щодо ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ

 

2015-2018 роки

 Шумська центральна районна лікарня, Великоедедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги,  відділ  освіти , молоді та спорту райдержадміністрації,  Шумський  РВ УМВС України в Тернопільській області,   РІЦ „Новини Шумщини”, Шумський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчий комітет Шумської міської ради.

районний бюджет

0,1

0,1

0,1

0,1

проведення щороку не менше 2 заходів, під час яких планується охопити:

у 2015 році - 50 осіб;

у 2016 році - 70 осіб;

у 2017 році - 100 осіб;

у 2018 році - 100 осіб.

Проведення двічі на рік лекційних занять для загальної кількості осіб та індивідуальні бесіди протягом року (2-3 щомісяця)

ІІ. Профілактичні завдання та заходи

1.

Розроблення, виготовлення та розповсюдже-ння соціальної реклами, просвітницьких програм з формування здорового способу життя у населення

1.Поширити друковану продукцію з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, пропаганди здорового способу життя

2015-2018 роки

Шумська центральна районна лікарня, Великоедедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги,  відділ освіти , молоді та спорту райдержадміністрації,  Шумський  РВ УМВС України в Тернопільській області, РІЦ „Новини Шумщини”, Шумський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчий комітет Шумської міської ради.

не потребує вкладення коштів

 

 

 

 

поширення інформаційних листівок, буклетів, плакатів з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, пропаганди здорового способу життя: у 2015-2018 роках згідно виділеної на район кількості

 

 

2.Проводити інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на запобігання ВІЛ/СНІДу та формувати навички здорового способу життя

2015-2018 роки

 Шумська центральна районна лікарня, Великоедедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги,  відділ освіти , молоді та спорту райдержадміністрації,  Шумський  РВ УМВС України в Тернопільській області, РІЦ „Новини Шумщини”, Шумський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчий комітет Шумської міської ради.

обласний бюджет

0,1

0,2

0,3

0,4

Проведення щороку не менше 2 інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на запобігання ВІЛ/СНІДу та формування навичок здорового способу життя.

Приблизна кількість осіб, охоплених зазначеними заходами:

у 2015 році - 40 осіб;

у 2016 році - 50 осіб;

у 2017 році - 50 осіб;

у 2018 році - 60 осіб

2.

Навчання учнів та студентів у навчальних закладах усіх форм власності за програмами профілактики ВІЛ та формування здорового способу життя на основі життєвих навичок

1. Забезпечити  вчителів, студентів і учнів необхідними навчально-методичними матеріалами, у тому числі відеоматеріала-ми, для впровадження інтерактивного підходу до підвищення рівня знань з питань профілактики інфікування ВІЛ

2015-2018 роки

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

не потребує  вкладення  коштів

 

 

 

 

забезпечення для  впровадження інтерактивного підходу до підвищення рівня знань з питань профілактики інфікування ВІЛ вчителів, студентів і учнів необхідними навчально-методичними матеріалами, у тому числі відеоматеріалами:

в 2015 році - на 5%;

в 2016 році - на 5%;

в 2017 році - на 10%;

в 2018 році - на 10%

3.

Забезпечення програмами профілактики ВІЛ представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх статевих партнерів, а також ув’язнених, дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, безпритульних та бездоглядних дітей та дітей, які не отримують належного батьківського піклування

1. Забезпечити охоплення споживачів ін’єкційних наркотиків програмами замісної терапії, включаючи заклади системи виконання покарань

2015-2018 роки

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

не потребує вкладе-ння коштів

 

 

 

 

охоплення з метою зменшення ризику ВІЛ-інфікування серед споживачів ін’єкційних наркотиків програмою замісної підтримувальної терапії

у 2015 році - на 10% (від оціночної кількості);

у 2016 році – на 15% (від оціночної кількості);

у 2017 році – на 20% (від оціночної кількості);

у 2018 році – на 25% (від оціночної кількості)

 

 

 

2. Надавати соціальні послуги ВІЛ-інфікованим дорослим за їх особистим зверненням, у тому числі особам, які звільнились з місць позбавлення волі, та які відбувають покарання без позбавлення волі

2015-2018 роки

 Шумська центральна районна лікарня, Великоедедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги,  відділ освіти , молоді та спорту райдержадміністрації,  Шумський РВ УМВС України в Тернопільській області, РІЦ „Новини Шумщини”, Шумський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчий комітет Шумської міської ради.

не потребує вкладе-ння коштів

 

 

 

 

надання соціальних послуг ВІЛ-інфікованим дорослим за їх особистим зверненням, у тому числі особам, які звільнились з місць позбавлення волі, та які відбувають покарання без позбавлення волі

4.

Забезпечення доступу вагітних жінок до послуг з консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини

1. Проводити заходи із профілактики ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я:

2015-2018 роки

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

 

 

 

 

 

тест-системами для планової серологічної діагностики ВІЛ-інфекції вагітних жінок та їх партнерів

 

 

Шумська центральна районна лікарня

не потребує вкладення коштів

 

 

 

 

вагітні жінки, які звернуться за медичною допомогою, пройдуть двократне обстеження на ВІЛ.

швидкими тестами для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли обстеження на допологовому етапі

 

Шумська центральна районна лікарня,

не потребує вкладення коштів

 

 

 

 

отримання згідно розподілу для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли обстеження на допологовому етапі швидких тестів щороку

 

 

адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями

 

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

районний бюджет

1,5

1,5

1,5

1,5

забезпечення дітей віком до 1 року, які народжені ВІЛ-інфікованими матерями штучними молочними сумішами щороку:

 (у разі потреби на 1 дитину - 50 упаковок суміші на рік)

 

5.

Надання медикаментоз-ної постконтактної профілактики ВІЛ-інфікування особам з можливим ризиком інфікування ВІЛ

1.Забезпечити направлення осіб з можливим ризиком інфікування ВІЛ в комунальну установу Тернопільської обласної ради „Обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом”для проведення медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфікування

2015-2018 роки

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

не потребує вкладення коштів

 

 

 

 

кількість осіб, охоплених постконтактною профілактикою у відсотках:

у 2015 році - 100%,

у 2016 році - 100%,

у 2017 році - 100%,

у 2018 році - 100%

 

 

2. Забезпечити засобами індивідуального захисту, в тому числі одноразовими, медичних працівників, які можуть зазнавати ризику зараження під час виконання службових обов’язків

2015-2018 роки

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

районний бюджет

 

кошти небюджетних джерел

3,0

 

 

 

 

4,0

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

5,0

кількість медичних працівників, забезпечених засобами індивідуального захисту, у відсотках:

у 2015 році - 100%,

у 2016 році - 100%,

у 2017 році - 100%,

у 2018 році - 100%

6.

Забезпечення вільного доступу населення до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію

1. Забезпечити вільний доступ до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію для населення, насамперед для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ

2015-2018 роки

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

не потребує вкладе-ння коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у 2015 році – 100% бажаючих

у 2016 році - 100% бажаючих

у 1017 році - 100% бажаючих

у 2018 році - 100% бажаючих

7.

Профілактика захворюваності на вірусні гепатити В і С, інфекції, що передаються статевим шляхом, для представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та ВІЛ-інфікованих

1. Проводити дослідження на маркери вірусних гепатитів В і С у людей, які живуть з ВІЛ, з метою вибору схеми терапії антиретровірус-ними препаратами

2015-2018 роки

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня

районний бюджет

0,5

0,5

1,0

1,0

проведення досліджень на маркери вірусних гепатитів В і С у людей, які живуть з ВІЛ (щороку 8-10-15 осіб)

2. Забезпечувати профілатику та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людей, які живуть з ВІЛ

 

Шумська центральна районна лікарня, Великодеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

не потребує вкладе-ння коштів

 

 

 

 

 

здійснення заходів з виявлення та профілактичного лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людей, які живуть з ВІЛ:

у 2015 році - 10%;

у 2016 році - 15%;

у 2017 році - 20%;

у 2018 році - 25%

ІІІ. Лабораторна діагностика, забезпечення якості досліджень

1.

 

Забезпечення лабораторного супроводу лікування ВІЛ-інфекції, формування позитивного ставлення до антиретровірус-ної терапії

1. Забезпечити лабораторний супровід перебігу ВІЛ-інфекції та моніторингу ефективності антиретровірус-ної терапії

 

 

 

 

 

2015-2018 роки

Шумська центральна районна лікарня

не потребує вкладе-ння коштів

 

 

 

 

направлення осіб  для забезпечення лабораторного супроводу перебігу ВІЛ-інфекції та моніторингу ефективності антиретровірусної терапії щороку по 1 тест-системі

 

 

 

2. Проводити діагностику опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2018 роки

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

районний бюджет

 

 

 

 

організація проведення діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію у:

у 2015 році – 8 осіб;

у 2016 році - 8 осіб;

у 2017 році - 10 осіб;

у 2018 році - 10 осіб;

 

ІV. Лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД

1.

Забезпечення доступу до безперервної антиретровірус-ної терапії для хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують

1. Забезпечити доступ дорослих і дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД до безперервної терапії антиретровірус-ними препаратами шляхом

 

 

 

2015-2018 роки

Шумська центральна районна лікарня

не потребує вкладе-ння коштів

 

 

 

 

забезпечення АРТ лікуванням ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають на диспансерному обліку та потребують АРТ:

у 2015 році - 8 осіб;

у 2016 році - 8 осіб;

у 2017 році - 10 осіб;

у 2018 році - 10 осіб.

V. Догляд і підтримка

1.

Забезпечення охоплення послугами з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих осіб

 

1. Надавати соціальні послуги ВІЛ-позитивним дорослим: особи, які нещодавно дізнались про ВІЛ статус; особи, які готуються до прийому АРТ лікування; особи, які розпочали АРТ лікування; ВІЛ-позитивні особи з ко-інфекцією ВІЛ/ТБ; дискондартні пари; люди які потребують догляду на дому та в стаціонарах; представлення інтересів

 

 

 

 

2015-2018 роки

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

не потребує вкладення коштів

 

 

 

 

надання індивідуальних консультацій для людей, які нещодавно дізнались про ВІЛ-статус, які готуються та приймають лікування, ко-інфіковані (ВІЛ/гепатит, ВІЛ/ТБ) щодо життя з ВІЛ, прав та обов’язків ВІЛ-позитивних; підготовки до розкриття статусу іншим членам сім’ї та партнерам; допомоги в обстеженні; представлення інтересів в медичних та державних закладах; надання продуктових наборів малозахищеним; придбання важливих ліків та доставка; надання супроводу ВІЛ-позитивним жінкам протягом вагітності, пологів; здійснення моніторингу прийому АРТ препаратів; проведення груп самодопомоги для психологічної підтримки та адаптації; групових інформаційних занять з наданням чаю, кави та солодощів; надання телефонних консультацій з питань ВІЛ/СНІДу:

у 2015 році – 2 особам;

у 2016 році – 2 особам;

у 2017 році – 3 бам;

у 2018 році – 3 особам

 

 

2. Забезпечити надання соціальних послуг дітям, які можуть контактувати з ВІЛ-інфікованими особами, за їх особистим зверненням (ВІЛ-позитивних дітей, дітей, народжених ВІЛ-позитивними батьками, із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах (сироти, напівсироти, під опікою, позбавлені батьківського піклування)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2018 роки

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

не потребує вкладе-ння коштів

 

 

 

 

проведення заходів з батьками щодо профілактики передачі ВІЛ до дитини, супровід ВІЛ-позитивних дітей протягом життя, сприяючи в отриманні необхідної допомоги (по інвалідності, державних та фондових допомог). Проведення ранків, влаштування розважальних заходів для дітей, які контактують з ВІЛ позитивними та знаходяться в підвищеному ризику інфікування для  інформування про безпечну поведінку та толерантне ставлення до ВІЛ-позитивних; надання благодійної допомоги - гігієнічні набори, продуктові набори, солодощі та фрукти для проведення заходів, канцелярські товари для дозвілля дітей

2.

Профілактичні заходи в навчальних закладах щодо безпечної поведінки та  формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Організувати проведення заходу до 01 грудня - Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІДом та толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних людей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2018 роки

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги, Шумський

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

 

не потребує вкладе-ння коштів

 

 

 

 

охоплення понад 400 дітей щороку, що підвищить рівень знань про захворювання на ВІЛ/СНІД, навички безпечної поведінки та толерантне ставлення до ВІЛ- позитивних.

Акції, які будуть висвітлені у ЗМІ, та за участі самих громадян, привернуть увагу до епідемії тисяч краян, які часто є малообізнані про захворювання. Висвітлення інформації дасть змогу бажаючим дізнатись про свій статус та допоможе в подальшому рекомендувати знайомим проходити обстеження та отримати своєчасну допомогу.

Профілактичні заходи, спрямовані на своєчасне обстеження з наданням координат центрів, де можна отримати кваліфіковану допомогу та толерантне ставлення до людей, які вже живуть з ВІЛ

 

 

2. Забезпечити проведення навчально - профілактичних заходів з профілактики ВІЛ-СНІДу та толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих в центрах зайнятості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2018 роки

Шумська центральна районна лікарня

Шумський районний центр зайнятості

не потребує вкладе-ння коштів

 

 

 

 

проведення у 2015-2016 роках по 2 заходи, що охопить до 50 осіб, у 2017 році - 2 та у 2018 році - 2 (до 50 осіб), за чотири роки 200 осіб, які перебувають на обліку у центрах зайнятості, що дасть змогу більше дізнатись про венеричне захворювання, симптоми, стадії, методи діагностики, оскільки це категорія людей, які не володіють достовірною інформацією та не проходять своєчасну діагностику.

Профілактичні заходи, спрямовані на своєчасне обстеження з наданням координат центрів, де можна отримати кваліфіковану допомогу та толерантне ставлення до людей, які вже живуть з ВІЛ

Всього:

 

5,2

6,8

7,9

8,0

 

 


7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює Шумська центральна районна лікарня.

Виконавці заходів щороку до 10 січня поточного року інформують Шумську районну державну адміністрацію про результати виконання Програми. Шумська районна державна адміністрація узагальнює матеріали та до 15 січня поточного року інформує департамент охорони здоров’я облдержадміністрації.

 

 

Начальник юридичного відділу

виконавчого апарату районної ради                              Т.Я.Григоренко  

 

 
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг