Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Цільова програма попередження надзвичайних ситуацій, оперативного та якісного реагування на них, забезпечення пожежної і техногоннеї безпеки на об'єктах різних форм власності на території Шумського району


Додаток

до рішення районної ради

від 07 вересня 2016 року № 136

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

забезпечення попередження надзвичайних ситуацій, оперативного та якісного реагування на них, забезпечення пожежної і техногенної безпеки на об'єктах

 різних форм власності на території Шумського району у 2016- 2018 роках

 

      1. Паспорт

 

1.

Ініціатор розроблення програми

16 Державна пожежно-рятувальна частина Управління ДСНС України у Тернопільській області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

-Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012р. № 5403-VI;

-Указ Президента України від 9 лютого 2001 року № 80/2001 “Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”;

 

3.

Розробник програми

16 Державна пожежно-рятувальна частина Управління ДСНС України у Тернопільській області

4.

Відповідальний виконавець програми

16 Державна пожежно-рятувальна частина Управління ДСНС України у Тернопільській області

5.

Термін реалізації програми

2016-2018 роки

6.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

358.5 тис. гривень

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

            Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення та ефективна ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до вимог  Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012р. № 5403-VI, Указу Президента України від 9 лютого 2001 року № 80/2001 “Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” є одним із головних пріоритетів у діяльності місцевих органів виконавчої влади.

У наслідок високого рівня зношення технологічного обладнання більшості підприємств підвищеної небезпеки в районі складається тенденція до виникнення надзвичайних ситуацій.

Крім того, можливі аварії з викидом (впливом) небезпечних хімічних речовин при транспортуванні автомобільним транспортом.

Актуальність проблеми забезпечення  безпеки населення і території від наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру зумовлена тенденціями зростання шкоди територіям та населенню, що спричиняються небезпечними природними явищами: підтопленнями, ураганами, буревіями, сильними опадами, градом.

Щороку збільшується кількість пожеж та загибелі людей від вогню, також збільшується кількість випадків виявлення вибухо-небезпечних предметів минулих воєн.

Протягом багатьох років парк пожежних автомобілів не поновлювався, наявні пожежні автомобілі вже давно використали свої моторесурси і тому утримання їх в технічно справному стані  стає проблемою.

            Пожежно - рятувальній службі району ДСНС України для проведення робіт по ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійних лих, знешкодження виявлених вибухо-небезпечних предметів минулих воєн, інших надзвичайних ситуацій, по попередженню їх можливих проявів, гасіння пожеж, роботи в умовах задимлення і високих температур потрібне спеціальне обладнання  та механізми, які б могли оперативно та вчасно допомагати рятувальникам проводити невідкладні заходи.

            Рятувальники 16 державної пожежно-рятувальної частини несуть службу в умовах, які не відповідають чинному законодавству ( Правила Безпеки Праці Наказ МНС України від 07.05.2007 №312), а саме: в частині відсутні караульне приміщення, навчальний клас, приміщення для ремонту та сушіння рукавів, оздоровчий пункт, душова, санітарний вузол, кімната психологічного розвантаження, кімната для прання спец одягу, будівля практично знаходиться в аварійному стані ( просадка та тріщини стін, прогнивше перекриття та дерев’яні елементи покрівлі), оскільки частина побудована 1967 році і з того часу не проводилось жодних ремонтних робіт щодо її експлуатації ( у зв’язку із відсутністю коштів).

            В умовах економічного реформування вкрай незадовільно вирішуються питання забезпечення пожежної і техногенної безпеки на об'єктах різних форм власності і в тому числі на об'єктах з  масовим перебуванням людей, житловому секторі району. Ці об'єкти не забезпечені нормативною кількістю вогнегасних речовин, приладами контролю за радіоактивними та іншими забрудненням, вогнегасниками , автоматичними системами оповіщення про пожежу.

 

            3. Визначення мети програми

Метою програми є реалізація державної політики щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру й окремих їх наслідків, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, вирішення комплексу завдань щодо розв’язання проблем захисту суспільства, національного надбання і довкілля від надзвичайних ситуацій та подій техногенного і природного характеру, визначення шляхів вдосконалення системи забезпечення техногенної і

природної безпеки на території Шумського району організаційних засад її функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази, створення безпечних умов для відпочинку населення, зменшення кількості загиблих під час надзвичайних ситуацій та подій, що дозволить у повному обсязі виконати завдання, пов’язані з рятуванням людей та збереженням довкілля.

 

            4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування; строки та етапи виконання програми

Досягнення вищезазначеної мети можливе при здійсненні впродовж 2016-2018 років комплексу шляхів та засобів спрямованих на:

-  створення та накопичення районного матеріального резерву для виконання заходів спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

-  створення резерву паливо - мастильних матеріалів для пожежно-рятувального підрозділу на ліквідацію надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж та проведення рятувальних робіт, знешкодження вибухонебезпечних предметів минулих воєн, а також для забезпечення пожежної та техногенної безпеки при проведенні масових заходів різного характеру на території району;

-  технічне переоснащення пожежно-рятувального підрозділу;

-  пропаганда через засоби масової інформації про безпеку життєдіяльності населення Шумського району, навчання громадян основам безпечної поведінки, розміщення соціальної реклами та проведення масових громадських заходів;

-  здійснення заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки;

-  проведення реконструкції та добудови пожежного-рятувального депо ДПРЧ-16.

            Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Цільової програми становить 358.5 тис. гривень.

            Фінансування витрат на виконання заходів цільової програми попередження надзвичайних ситуацій, оперативне та якісне реагування на них, забезпечення пожежної і техногенної безпеки на об'єктах різних форм власності на території Шумського району у 2016- 2018 роках проводиться з районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Ресурсне забезпечення

цільової програми попередження надзвичайних ситуацій, оперативне та якісне реагування на них, забезпечення пожежної і техногенної безпеки на об'єктах  різних форм  власності на території Шумського району у 2016- 2018 роках

 

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Термін реалізації

Усього витрат на виконання програми (тис. грн. *)

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Обсяг ресурсів, усього,

119.5

119.5

119.5

358.5

 

- розмір фінансових ресурсів, які спрямовуються на реалізацію цільової програми попередження надзвичайних ситуацій, оперативне та якісне реагування на них, забезпечення пожежної і техногенної безпеки на об'єктах  різних форм власності на території Шумського району у 2016- 2018 роки є орієнтованими і розглядаються та затверджуються щорічно при формуванні показників відповідних бюджетів на вказані роки.

 

            5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

Основними завданнями і заходами розвитку системи цивільного захисту району є:

-              щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

-                 оснащення технічними засобами.

Реалізація основних завдань Цільової програми дасть змогу захистити населення і територію району, запобігти виникненню надзвичайних ситуацій та подій, мінімізувати наслідки надзвичайних ситуацій, покращити стан техногенної безпеки об’єктів, терміново реагувати на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, проводити аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, захистити навколишнє природне середовище та локалізувати зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф.

Розвитком матеріальної бази для підготовки особового складу буде забезпечено повний обсяг заходів для реагування і попередження надзвичайних ситуацій і подій на території району, зниження нещасних випадків та створення безпечних умов життя для населення міста.

У результаті виконання завдань Цільової програми створиться реальна можливість суттєво підвищити рівень безпеки людини і навколишнього середовища, їх захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних, екологічних і соціальних факторів.

Покращаться умови несення служби рятувальниками 16 державної пожежно-рятувальної частини.

Вирішення вищевказаних завдань без залучення фінансових ресурсів для завчасного цивільного захисту неможливе.

 

          6. Напрямки діяльності та заходи програми

            Напрями реалізації цільової програми попередження надзвичайних ситуацій, оперативне та якісне реагування на них, забезпечення пожежної і техногенної безпеки на об'єктах різних форм власності на території Шумського району у 2016- 2018роках


Заходи

для попередження надзвичайних ситуацій, оперативне та якісне реагування на них, забезпечення пожежної

і техногенної безпеки на об'єктах різних форм власності на території Шумського району у 2016- 2018 роки

 

 

п/п

 

Назва заходу

(завдання)

 

Термін виконання

 

 

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.) по роках

 

Кінцеві результати заходів

2016

2017

2018

 

 

1.

    Визначати кількісний і якісний склад аварійно-рятувальних сил, перелік необхідного обладнання, машин і механізмів для проведення аварійно-рятувальних робіт у зонах можливих НС.

 

 

2016-2018 рр.

ДПРЧ-16 Управління ДСНС України у Тернопільській області

 

 

 

    Чіткий облік і систематичне корегування сил аварійно-рятувальних служб

 

 

2.

 

    Постійно проводити нагляд і контроль за виконанням Планів першочергових (невідкладних) запобіжних заходів і робіт на об’єктах та територіях з ризиком виникнення НС.

 

 

2016-2018 рр.

ДПРЧ-16 Управління ДСНС України у Тернопільській області

 

 

 

    Приведення об’єктів  та територій з ризиком виникнення НС в відповідність Норм і Правил.

 

 

3.

    Пропагувати через засоби масової інформації безпеку життєдіяльності населення Шумського району, навчання громадян основам безпечної поведінки.

 

 

2016-2018 рр.

ДПРЧ-16 Управління ДСНС України у Тернопільській області

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

0,5

    Висвітлення в засобах масової інформації безпеку життєдіяльності населення Шумського району

 

 

4.

    Додатково забезпечувати аварійно -рятувальний підрозділ спеціальним одягом та оснащенням для проведення аварійно-рятувальних робіт. А також створювати належну матеріальну базу для забезпечення реагування на НС, пожежі тощо.

 

 

2016-2018 рр.

ДПРЧ-16 Управління ДСНС України у Тернопільській області

 

 

4,0

 

 

4,0

 

 

4,0

    Створення належної матеріальної бази для забезпечення реагування на НС, пожежі тощо.

 

 

 

 

 

5.

    Створювати резерв паливо - мастильних матеріалів для ДПРЧ-16 Управління ДСНС України у Тернопільській області на ліквідацію надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж та проведення рятувальних робіт, виявлення і знешкодження вибухонебезпечних предметів минулих воєн, а також для забезпечення пожежної та техногенної безпеки при проведенні масових заходів різного характеру на території Шумського району

 

 

 

 

2016-2018 рр.

 

 

ДПРЧ-16 Управління ДСНС України у Тернопільській області

 

15,0

 

15,0

 

15,0

    Забезпечення ПММ ДПРЧ-16 Управління ДСНС України у Тернопільській області на ліквідацію надзвичайних ситуацій, виявлення і знешкодження вибухонебезпечних предметів минулих воєн, гасіння пожеж та проведення рятувальних робіт.

 

 

 

6.

    Провести будівельно-монтажні роботи щодо проведення реконструкції та добудови будівлі ДПРЧ-16 для покращення умов несення служби черговими караулами

 

 

 

2016-2018 рр.

 

ДПРЧ-16 Управління ДСНС України у Тернопільській області

 

 

 

100

 

 

 

100

 

 

 

100

   Розробити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію та добудову будівлі ДПРЧ-16 для покращення умов несення служби черговими караулами.

    Проведення будівельно-монтажних робіт, щодо реконструкції та добудови будівлі ДПРЧ-16

 

 


            7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Здійснення заходів, передбачених програмою, покладається на виконавців, визначених у програмі.

Головним розпорядником коштів районного бюджету для виконання заходів програми визначити ДПРЧ-16 Управління ДСНС України у Тернопільській області, який забезпечує безпосередній контроль за здійсненням заходів програми.

Виконавці, які зазначені у програмі, щорічно до 10 січня подають узагальнену інформацію про стан та результати її виконання голові районної державної адміністрації.

За результатами здійснення заходів програми в кінці кожного року уточнюються заходи та обсяги видатків на наступний період.

 

 

 

 

Начальник юридичного відділу

виконавчого апарату районної ради                                                     Т.Я.ГРИГОРЕНКО

           

            В.І.Колодяжний
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг