Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Районна програма забезпечення функціонування відділу з організації діяльності центру надання адміністративних послуг РДА


Додаток

   до рішення районної ради

від 23 лютого 2017 року № 185

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

забезпечення функціонування  відділу з організації діяльності центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

на 2017-2018 роки

 

1. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення

Програми

Відділ з організації діяльності центру надання адміністративних послуг Шумської районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»,  Закон України «Про адміністративні послуги», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р «Деякі питання надання  адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

3.

Розробник програми

Відділ з організації діяльності центру надання адміністративних послуг Шумської районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ з організації діяльності центру надання адміністративних послуг Шумської районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Відділ з організації діяльності центру надання адміністративних послуг Шумської районної державної адміністрації

7.

Термін реалізації програми

Протягом 2017-2018 років

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, в тому числі:

40,0 тис. гривень

1)

коштів районного бюджету

40,0 тис. гривень

2)

коштів інших джерел

0

 

2. Головна мета та завдання Програми

 

Програма розроблена з метою реалізації вимог Закону України від 06 вересня 2012 року № 5203-VI «Про адміністративні послуги» у відповідності із Законом України «Про місцеві державні адміністрації», для забезпечення функціонування відділу з організації діяльності центру надання адміністративних послуг.

Програма забезпечення функціонування відділу з організації діяльності центру надання адміністративних послуг  районної  державної  адміністрації  (далі - Відділ) на 2017-2018 роки (далі Програма) розроблена із врахуванням вимог вказаних нормативних актів та спрямована на втілення у практику нових підходів у взаємовідносинах органів виконавчої влади та громадян за принципом «єдиного вікна», що дає можливість громадянам отримувати в одному приміщенні послуги різних адміністративних органів.

Програма встановлює єдині засади організації роботи структурних підрозділів районної державної адміністрації та органів виконавчої влади району з надання якісних адміністративних послуг замовникам (фізичним та юридичним особам) через Відділ шляхом його співпраці із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Завдання Програми:

1)    Належне забезпечення ефективної системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади району, шляхом функціонування відділу з організації діяльності центру надання адміністративних послуг.

2) Створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

 

3. Обґрунтування необхідності прийняття Програми

 

Однією з актуальних проблем при формуванні громадянського суспільства є потреба в розвитку та підтримці довіри громадян до органів влади та органів місцевого самоврядування. Саме Закон України «Про адміністративні послуги» несе нову ідеологію – ідеологію служіння громадянам з боку держави.

Складовою частиною нових реформ є своєчасне, повне і якісне надання адміністративних послуг.

В даний час у сфері надання адміністративних послуг існує ще багато недоліків і проблем, що створюють незручності для громадян району:

          1) органи виконавчої влади району розміщені в різних приміщеннях;

2) наявність різноманітних баз даних органів виконавчої влади та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;

3) відсутність єдиної системи взаємодії органів виконавчої влади щодо надання адміністративних послуг;

4) недостатній організаційний та технічний рівень комунікації між суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

4. Основні функції відділу з організації центру надання адміністративних послуг Шумської  районної  державної  адміністрації

 

1.   Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг, прийом вхідних пакетів документів, їх обробка та видача результату послуги.

2.   Забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктам звернень у строки, встановлені законом.

3.   Організація передачі документів із Відділу до виконавчих органів, що беруть участь в наданні відповідних адміністративних послуг, а також передачі вихідних документів до Відділу.

4. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання.

5. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

6.  Залучення представників органів виконавчої влади для вирішення спірних питань, що виникають в процесі надання адміністративних послуг.

 

5. Очікувані результати Програми

 

Належне функціонування в районі відділу з організації діяльності центру надання адміністративних послуг Шумської районної державної адміністрації в кінцевому результаті дасть:

1) можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

2) виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

3) раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

4) можливість доступу до державних реєстрів;

5) отримання максимуму адміністративних послуг в одному приміщенні;

6) зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи Відділу. 

 

6. Напрямки  діяльності та заходи програми

 

 №

з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Орієнтовані джерела фінансування в грн.

1.

Придбання  офісної техніки, меблів, канцелярських товарів, комп‘ютерних комплек-туючих,  програмного забезпечення та інші видатки для функціо-нування Відділу.

Відділ з організації діяльності центру надання адміністративних послуг районної  державної адміністрації

2017 -2018 роки, постійно

20 000

за рахунок коштів районного бюджету

 

2.

Обслуговування офісної техніки, щорічна абоне-нтна плата за зв’язок та Інтернет.

Відділ з організації діяльності центру надання адміністративних послуг районної  державної адміністрації

2017 -2018 роки, постійно

10000

за рахунок коштів районного бюджету

3.

Придбання особистих ключів електронного підпису, навчання адміністраторів Відділу для доступу до державних реєстрів.

Відділ з організації діяльності центру надання адміністративних послуг районної  державної адміністрації

2017 -2018 роки, постійно

 10000

за рахунок коштів районного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Організація  виконання  Програми та контроль за його ходом

 

Організацію  заходів щодо  виконання Програми здійснює відділ з організації діяльності центру надання адміністративних послуг Шумської районної державної адміністрації.

            Районна державна адміністрація визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків Програми  ї здійснює їх за наявності фінансових та інших ресурсів.

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                               Г.Д.БУЧОВСЬКА

 

М.О. Ніколюк

 

 

 

 

 

 

 

 
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг