Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Районна програма підготовки та функціонування загонів територіальної оборони населених пунктів Шумського району


Додаток

до рішення районної ради

від 21 лютого 2017 року № 187

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

підготовки та функціонування загонів територіальної оборони населених пунктів Шумського району на 2017 – 2018 роки

 

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Шумський районний військовий комісаріат

2.

Дата, номер і назва розпорядного документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Положення про територіальну оборону, затверджене Указом Президента України від 23 вересня 2016 року № 406/2016, Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р. № 2232-ХІІ, Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» від 22.06.2000 р. № 1835-ІІІ.

3.

Розробник програми

Шумський районний військовий комісаріат

4.

Співрозробники програми

Відділ правового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

5.

Відповідальний виконавець

Шумський районний військовий комісаріат

6.

Учасники програми

Управління та відділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

7.

Термін реалізації програми

2017 - 2018 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для довгострокових програм)

Районний.

 

 

 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми:

900 тис. грн.

 

1).

Всього:

900 тис. грн.

2).

У тому числі:

- коштів районного бюджету

 

- інших джерел

 

900 тис. грн.

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

У зв’язку з  ускладненням внутрішньої та зовнішньополітичної обстановки, збереженням  загрози захоплення території України, можливим переведенням національної економіки, діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних сил України, інших військових формувань на організацію і штати воєнного часу, створенням та комплектуванням загонів територіальної оборони Шумського району виникає потреба в підтримці державних мобілізаційних заходів та забезпеченні територіальної оборони.

 

3. Визначення мети програми

Програма  спрямована  на  підтримку  та всебічне забезпечення загонів  оборони Шумського району, здатних комплексно вирішувати завдання, пов’язані з мінімізацією ризиків, які стосуються загроз військового характеру.

Основною метою програми є:

          -  підтримання мобілізаційної готовності загонів оборони Шумського району на належному рівні, необхідному для виконання завдань за призначенням;

- здійснення заходів матеріально-технічного забезпечення потреб загонів  оборони Шумського району з метою підтримання боєздатності та ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності України.

 

4. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування програми проводиться за рахунок коштів районного бюджету .

Всього на реалізацію програми на 2017 - 2018 роки необхідно 900 тис. гривень, в т.ч. 2017 рік - 450 тис. гривень, 2018 рік - 450 тис. гривень.

Показники програми за необхідності  можуть коригуватися у випадках:

        - зміни кількості населених пунктів, які обслуговуються   загоном оборони;

        - під впливом зовнішніх факторів (зміни в військово-політичній ситуації, законодавстві, економічних та соціальних умов, тощо).

 

Ресурсне забезпечення програми

                                                                                                             (тис. гривень)                                                                                                                                                                                                   

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2017 рік

2018 рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

450 тис. грн.

450 тис. грн.

900 тис. грн.

Районний  бюджет

450 тис. грн.

450 тис. грн.

900 тис. грн.

 

5. Перелік завдань та результативні показники

Основними завданнями програми є:

- забезпечення захисту конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів;

- підвищення обороноздатності військових формувань міста;

- сприяння у створенні та матеріально-технічному забезпеченні  загону  оборони, роти охорони Шумського районного військового комісаріату;

- забезпечення охорони і оборони території району.

 

6. Напрями діяльності та заходи програми

          Основні напрями діяльності та заходи програми відображені в додатку до програми.

 

7. Очікувані результати виконання програми

Реалізація програми в районі сприятиме:

- забезпеченню готовності загонів територіальної оборони до захисту території району;

- забезпеченню створення матеріально-технічного резерву для забезпечення готовності їх для доставки зброї, боєприпасів, продуктів харчування, медикаментів, речового майна та особового складу загону оборони до місць бойового злагодження;

- здійсненню заходів у разі загрози виникнення ситуації, пов’язаної з порушенням нормальних умов життя населення.

 

8. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

Координацію, безпосередній контроль за здійсненням заходів, визначених програмою, підготовка інформацій і звітів про стан виконання програмних завдань покладається на відділ правового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації. Районний військовий комісаріат  щорічно до 15 січня інформує відділ правового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації про результати виконання заходів програми, а відділ  щорічно до 20 січня забезпечує відповідне інформування голови районної державної адміністрації про виконання заходів програми.

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                      Г.Д.БУЧОВСЬКА

 

В.М.Кучер


Додаток

до розділу 6 програми

Напрями діяльності, заходи та обсяги фінансових ресурсів

районної програми підготовки загонів територіальної  оборони населених пунктів Шумського району на 2017-2018 роки та роти охорони Шумського  районного військового комісаріату

                                                                                                                                                                                        (тис. гривень)

№ з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів

програми

Строк виконан-

ня заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяг фінансування (вартість),

тис. гривень

 

Очікуваний

результат

 

2017 рік

2018 рік

1.

Організація розміщення та підготовки діяльності  загону територіальної оборони,

 роти охорони Шумського РВК

Укладання договорів з проживання загону оборони, надання послуг з харчування, банних та пральних послуг, постачання продуктів харчування, медичного забезпечення

2017-2018 роки

Відділи правового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи та фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації, Шумський РВК

Не потребує фінансування

-

-

Забезпечення розміщення та підготовки діяльності загону територіальної оборони, роти охорони

2.

Утримання транспортних засобів у належних технічних умовах, створення резерву паливно-мастильних матеріалів для забезпечення готовності їх для доставки зброї, боєприпасів, продуктів харчування, медикаментів,  речового майна та особового складу загону оборони до місць бойового злагодження, а також проведення практичних занять під час проведення бойового злагодження

Проведення ремонту транспортних засобів загону оборони, їх технічне обслуговування, а також

закупівля резерву паливно-мастильних матеріалів для доставки зброї, боєприпасів, продуктів харчування, медикаментів, речового майна та особового складу загону оборони до місць бойового злагодження, а також проведення практичних занять під час проведення бойового злагодження

2017-2018 роки

Відділ правового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату  Шумської районної державної адміністрації, власники транспортних засобів,

Шумський РВК

Районний бюджет

 

 

150

 

 

 

150

 

 

 

 

 

 

Підтримка транспортних засобів у справному стані, створення резерву паливно-мастильних матеріалів для потреб загону оборони, роти охорони

3.

Облаштування кімнат зберігання зброї на відповідній базі

Приведення в належний стан кімнат зберігання зброї (ремонт приміщень, встановлення решіток на вікна, встановлення сигналізації та інше)

2017-2018 роки

Шумський районний військовий комісаріат,

відділ правового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату  Шумської районної державної адміністрації

Шумський районний бюджет

 

 

 

5

 

 

 

5

Облаштування кімнат зберігання зброї для загону оборони, роти охорони

4.

Забезпечення особового складу загону оборони речовим майном

Придбання нарукавних пов’язок, спальних мішків та біноклів для особового складу загону оборони, роти охорони

 

2017

Відділ правового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату  Шумської районної державної адміністрації, Шумський РВК

Районний бюджет

 

 

 

30

 

 

 

 

30

 

 

 

 

Забезпечення особового складу загону нарукавними пов’язками, спальними мішками та біноклями

5.

Забезпечення загону оборони засобами зв’язку

Придбання засобів зв’язку для загону оборони, роти охорони

2017-2018 роки

Відділ правового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату  Шумської районної державної адміністрації,

Шумський РВК

Районний бюджет

 

 

200

 

 

 

 

200

 

 

 

 

Забезпечення засобами зв’язку  загону оборони, роти охорони

6.

Укомплектування загону оборони медичним майном та надання медичних послуг особовому складу загону оборони, роти охорони

(за потребою)

Придбання індивідуальних аптечок, санітарних аптечок, аптечок на загін та проведення медичного огляду особового складу загону оборони, роти охорони (за потребою)

2017-2018 роки

Відділ правового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату  Шумської районної державної адміністрації,

виконавчий комітет Шумської міської ради, Шумський РВК

Районний бюджет

 

 

10

 

 

 

10

Забезпечення особового складу загону оборони індивідуальними аптечками, санітарними аптечками та великими аптечками на загін, проведення медичного огляду особового складу загону оборони (за потребою)

 

7.

Забезпечення особового складу загону оборони продуктами харчування, надання, банних та пральних послуг

Придбання продуктів харчування та приготування їжі для особового складу загону оборони, надання особовому складу загону оборони банних та пральних послуг

2017-2018 роки

Відділ правового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату  Шумської районної державної адміністрації,

Шумський РВК

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

50

Забезпечення особового складу загону оборони продуктами харчування, надання, банних та пральних послуг

8.

Організація проведення бойового злагодження загону оборони, роти охорони

Виготовлення мішеней.

2017-2018 роки

Відділ правового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату  Шумської районної державної адміністрації,

виконавчий комітет Шумської міської ради,

Шумський РВК

Районний бюджет

 

 

5

5

           

Організація проведення бойового злагодження загону оборони, роти охорони

РАЗОМ

450

450

 

                                                                                                         
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг