Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Районна цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей


Додаток

до рішення районної ради

від 02 лютого 2016 року № 37

 

                                                                        

 

РАЙОННА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки

 

1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

 

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р.      № 323 «Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні», розпорядження голови обласної державної адміністрації  від         21 грудня 2015 року № 791-од «Про проект обласної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на     2016-2018 роки»

3.

Розробник програми

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

6.

Учасники програми

 

 

Управління соціального захисту населення; фінансове управління; відділ агропромислового розвитку; служба у справах дітей; відділ освіти, молоді та спорту; відділ зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю і з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації;

Шумський районний сектор управління державної служби надзвичайних ситуацій України в Тернопільській області;  Шумське відділення Кременецького відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Тернопільській області; Кременецьке міжрайонне управління головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області; районний центр зайнятості; районний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді; Шумська центральна районна лікарня;  виконкоми міської  та сільських рад.

7.

Термін реалізації програми

2016-2018 роки

7.1

етапи виконання програми (для довгострокових програм)

-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Районний бюджет,

бюджети територіальних громад

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

 

1297 тис. грн.

9.1

коштів районного бюджету

1297 тис. грн.

9.2

коштів інших джерел

-

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Турбота про здоров'я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління. Разом з тим, на сьогоднішній день стан здоров'я дітей в Україні викликає стурбованість. Упродовж останніх років зберігається тенденція до його погіршення, яка обумовлена впливом різних негативних факторів соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру.

Академія медичних наук України констатує, що 80% випускників шкіл мають хронічні захворювання, що часто призводить до зниження працездатності та соціальної активності молодої людини.

Останні статистичні дані Всесвітньої організації охорони здоров’я  свідчать: захворюваність дітей 7-14 років збільшилася майже на 35%; зріс кількісний показник дитячої інвалідності.

Причому, фахівці вважають, що близько 75% хвороб у дорослих є наслідком умов життя у дитячі та молоді роки.

Тому збереження здоров'я дітей України, відновлення їх життєвих сил шляхом організації якісного, повноцінного оздоровлення та відпочинку є важливим напрямком державної політики на сучасному етапі.

Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, що є одним з найбільш несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров'я та соціального благополуччя населення. Не вдається уникнути тенденції до зростання кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Окрім того, протягом 2014-2015 років в районі добавились такі категорії дітей як діти учасників антитерористичної операції, діти тимчасово переміщених осіб.

Законом України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» передбачено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок.

В районі мешкає 4278 дітей шкільного віку, з них понад 3000 дітей   належать до пільгових категорій, а саме: діти, які виховуються у малозабезпечених та багатодітних сім’ях, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  діти, які перебувають на диспансерному обліку,                   талановиті та обдаровані діти, відмінники навчання,  діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села, діти внутрішньо переміщених осіб, діти, батьки яких загинули, постраждали або беруть участь у проведенні антитерористичної операції.

За час дії районної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2015 року здійснено ряд заходів щодо надання оздоровчих послуг дітям, що проживають на території району.

Протягом 2013- 2015 років  оздоровчими та відпочинковими послугами  було охоплено 8611 дітей пільгових категорій, з них: 3956 дітей в 2013 році,1982 -  у 2014 році та 2673 - в 2015 році.

Організація оздоровлення та відпочинку дітей проводилась за кошти районного бюджету, коштів від держбюджету АПК, профспілкових, спонсорських, меценатських та батьківських коштів тощо.

Законом України  «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» зобов’язано оздоровленням та відпочинком охопити не менше ніж 50% дітей шкільного віку, що проживають на території  району, у тому числі оздоровити (21 день шляхом придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку) 100% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 70% дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей. Саме для виконання завдань, передбачених цим законом, необхідно залучати кошти районного бюджету та бюджету територіальних  громад, а також кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

3. Визначення мети програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для реалізації права на якісне оздоровлення і відпочинок  дітей.

Досягнення поставленої мети здійснюватиметься шляхом оздоровчої, організаційно-координаційної та освітньо-виховної діяльності.

Реалізація заходів з оздоровлення та відпочинку дітей відповідає пріоритетним напрямкам розвитку району.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Розвиток сфери оздоровлення та відпочинку дітей є передумовою сприятливого соціально-економічного і демографічного майбутнього, отже потребує першочергового вирішення як проблеми національного значення.    

Основними шляхами розв’язання проблем у сфері оздоровлення та відпочинку дітей є здійснення заходів з оздоровчої, організаційно-координаційної та освітньо-виховної діяльності.

Виходячи з того, що в районі понад 3000 дітей належать до пільгових категорій, з метою надання якісного оздоровлення та відпочинку більшій кількості дітей за рахунок коштів районного бюджету та бюджету територіальних громад , планується надавати путівку лише 1 раз в рік у період дії Програми.

Термін дії програми: 2016-2018 роки.

Середня вартість путівки для названих вище категорій дітей становить     3 570 гривень з розрахунку 170 грн/день х 21 день (вартість визначена за результатами закупівель конкурсних торгів, проведених влітку 2015 року).

Видатки, пов'язані з організацією і проведенням оздоровлення та відпочинку  дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, планується здійснити за рахунок коштів районного бюджету та бюджету територіальних громад.

Загальний обсяг коштів, що передбачається залучити для виконання програми, становить 1 мільйон 573 тисячі 00 гривень. До виконання програми можуть залучатися спонсорські та профспілкові кошти, а також інші кошти не заборонені чинним законодавством.

 

 

Ресурсне забезпечення програми

                                                                                                                    тис. гривень        

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

 

Усього витрат на виконання програми

2016 рік

 

2017 рік

2018 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

357 тис. грн.

429 тис. грн.

511 тис. грн.

1297тис. грн.

Районний бюджет  та кошти бюджетів територіальних громад

357 тис. грн.

429 тис. грн.

511 тис. грн.

1297 тис. грн.

 

 

 

 

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Виконання Програми дасть змогу забезпечити досягнення її цілей:

- придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для охоплення організованим оздоровленням та відпочинком не менше 50 % дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки щороку під час літніх канікул;

- проведення нарад, семінарів та тренінгів з питань підготовки та проведення оздоровчих кампаній, підведення їх підсумків, забезпечення діяльності координаційної ради з питань оздоровлення та відпочинку дітей;

- покращення роботи мережі пришкільних, профільних таборів, таборів праці та відпочинку, учнівських та молодіжних трудових загонів;

- здійснення обстежень дитячих закладів оздоровлення та відпочинку району щодо стану підготовки до проведення літніх оздоровчих кампаній, організація в установленому порядку перевірок дотримання норм харчування та проживання у дитячих закладах;

- забезпечення санітарно-епідемічного нагляду, дотримання вимог щодо протипожежної безпеки, спостереження за підготовкою, відкриттям та функціонуванням дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, дотриманням правил безпеки під час перебування в них дітей;

- організація на базі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку  роботи виїзних консультативних пунктів працівниками центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді;

- залучення підприємств агропромислового комплексу району до надання фінансової та матеріальної допомоги в організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу;

- висвітлення інформації про підготовку та проведення оздоровлення і відпочинку дітей, діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку району в засобах масової інформації;

- проведення зустрічей, семінарів та лекцій з підлітками, схильними до правопорушень, напередодні відкриття оздоровчих сезонів та під час оздоровчих кампаній в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.


6. Напрями діяльності та заходи програми

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконан-ня заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

2016

рік

2017

рік

2018

рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Оздоровча діяльність

1.1 Придбання путівок до  дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, дітей внутрішньо-переміщених осіб, дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції дітей, а також дітей, що проживають у  зоні конфлікту (Донецька та Луганська області)

щороку

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

районний бюджет та 

бюджети територіальних громад

 

200,0

 

 

 

 

 

 

 

 

250,0

 

 

 

 

 

 

 

300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

охоплення організованим оздоровленням та відпочинком протягом літніх канікул дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

 

1.2. Організація  роботи профільних та тематичних змін  в навчальних закладах району

щороку

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

не потребує фінансування

-

-

-

виховання у дітей почуття національної свідомості, патріотизму та популяризації європейських демократичних цінностей в організованих таборах.

1.3. Організація роботи (забезпечення харчування) таборів з денним перебуванням та мовних таборів

 щороку

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

 

районний бюджет та 

бюджети територіальних громад

 

150,0

 

 

 

 

 

170,0

 

 

 

 

 

200,0

 

 

 

 

 

охоплення відпочинком протягом літніх канікул дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, забезпечення харчування у пришкільних таборах:

1.4. Здійснення організаційних заходів щодо відпочинку дітей за кордоном

 

 щороку

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, громадські організації

не потребує фінансування

-

-

-

підбір супроводжуючих осіб та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в першу чергу дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції. Оформлення проїзних документів

1.5. Оплата транспортних послуг щодо перевезення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в першу чергу дітей, батьки яких є учасниками антитерористич-ної операції, по території України (крім заходів програми міжнародного та зовнішньоекономічного співробітництва в Тернопільській області на 2014-2017 роки)

 щороку

 

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

районний бюджет та 

бюджети територіальних громад

5,0

 

 

6,0

 

 

7,0

 

 

забезпечення пере-везення (в межах України) дітей, які потребують особ-ливої соціальної уваги та підтрим-ки, в першу чергу дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, направ-лених на відпочи-нок у країни Європи.

2.

Організаційно-координаційна діяльність

2.1. Проведення нарад, семінарів, тренінгів з питань підготовки, проведення оздоровчих кампаній і підбиття їх підсумків, забезпечення діяльності координаційної ради з питань оздоровлення та відпочинку дітей

  щороку

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

не потребує фінансування

-

-

-

покращення роботи координаційної ради з питань оздоровлення та відпочинку дітей, проведення двох семінарів-тренінгів, шести нарад, двох засідань колегій
щороку

 2.2. Здійснення обстеження дитячих закладів оздоровлення та відпочинку району щодо стану підготовки до проведення літніх оздоровчих кампаній, проведення в установленому порядку перевірки дотримання норм проживання та харчування у дитячих закладах

  щороку

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;  Кременецьке міжрайонне управління головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області; Шумський районний сектор управління державної служби надзвичайних ситуацій України в Тернопільській області

районний бюджет та 

бюджети територіальних громад

2,0

3,0

4,0

покращення якості надання дітям послуг з оздоров-лення та відпочин-ку; здійснення обстеження дитя-чих оздоровчих закладів робочою групою:

 

2.3. Забезпечення санітарно-епідеміологічного нагляду, дотримання вимог протипожежної безпеки, спостереження за підготовкою, відкриттям та функціонуванням дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, дотримання правил безпеки під час перебування в них дітей

 щороку

Шумська центральна районна лікарня; Шумський районний сектор управління державної служби надзвичайних ситуацій України в Тернопільській області; Кременецьке міжрайонне управління головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

 не потребує

 фінансування

-

-

-

попередження спалахів інфекційних захворювань, пожеж, нещасних випадків

2.4. Організація на базі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку  роботи виїзних консультативних пунктів центу соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді

щороку протя-гом літнього періоду

      

районний  центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді

 не потребує

 фінансування

 

 

-

 

-

 

-

 

надання дітям щороку психолого-педагогічної, медико-соціальної допомоги

2.5. Висвітлення інформації про підготовку та проведення оздоровлення та відпочинку дітей, діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку району в засобах масової інформації

  щороку

   

відділ освіти, молоді та спорту; відділ зв’язків з засобами масової інформації та громадськістю і з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації; РІЦ "Новини Шумщини"

 не потребує

 фінансування

 

 

 

-

-

-

інформування громадськості щодо підготовки і проведення оздоровчої кампанії, популяризація системи оздоровлення та відпочинку району

3.

 

Освітньо-виховна діяльність

3.1. Проведення зустрічей, семінарів та лекцій з підлітками, схильними до правопорушень, напередодні відкриття оздоровчого сезону та під час оздоровчої кампанії в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

 

щороку

 у ІІ кварталі

служба  у справах дітей райдержадміністрації районний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді; Шумське відділення Кременецького відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Тернопільській області

 не потребує

 фінансування

-

-

-

профілактика негативних проявів у дитячому середовищі

3.2. Проведення концертних програм, вистав, театралізованих культурологічних заходів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, спортивних змагань. Розширення маршрутів  туристичних поїздок, подорожей, походів.

  щороку

 

відділ освіти, молоді та спорту; відділ культури та туризму райдержадміністрації

 не потребує

 фінансування

-

-

-

розвиток дітей, реалізації творчих здібностей

 

Кошти районного бюджету  та територіальних громад

357,0

429,0

511,0

 

 

Кошти інших джерел

-

-

-

 

 

Всього:

357,0,0

429,0

511,0

1297,0 ( тис. грн..)


7. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

            Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації.

Учасникам  програми забезпечити виконання заходів програми та про проведену роботу інформувати голову районної державної адміністрації щороку до 05 грудня впродовж терміну дії програми.

Відділу освіти,молоді та спорту районної державної адміністрації щороку до 20 грудня, впродовж терміну дії програми, інформувати департамент сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації про хід її виконання.

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                  Г.Д.БУЧОВСЬКА

 

І.М. Панчук
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг