Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Районна програма забезпечення виконання Шумською районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою на 2018 - 2019 роки


Додаток

до рішення районної ради

від 24 січня 2018 року № 319

 

РАЙОННА ПРОГРАМА                                          

забезпечення виконання Шумською  районною державною адміністрацією повноважень, делегованих  районною радою

на 2018 - 2019 роки

 

1

Ініціатор розроблення програми:

Районна державна адміністрація

2

Розробник програми

Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

3

Співрозробники програми

Управління та відділи  райдержадміністрації

4

Відповідальний виконавець програми

Відділ організаційної та інформаційної роботи, зв’язків з громадськістю, відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

5

Учасники програми

Управління та відділи  райдержадміністрації

6

Терміни реалізації програми

2018 - 2019 роки

6.1

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

-

7

Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Районний бюджет

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього в тому числі

2018 рік – 200 тис. грн.

2019 рік – 215 тис. грн.

8.1

коштів районного бюджету:

415  тис. грн.

8.2

коштів інших джерел

-

 


 

І. Загальні положення

Програма розроблена з метою створення умов для виконання районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень, відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 1-ї сесії районної ради 7 скликання від 08 грудня 2015 року №11 «Про перелік повноважень делегованих Шумській районній державній адміністрації»,  для покращення взаємодії державного управління і місцевого самоврядування.

Реалізація програми дозволить райдержадміністрації забезпечити виконання делегованих повноважень у повному обсязі та покращити показник соціально-економічного та культурного розвитку району.

 

ІІ. Мета програми

Метою програми є належне забезпечення діяльності Шумської районної державної адміністрації щодо виконання делегованих повноважень, створення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку району, підвищення дієвості управлінських рішень та покращення системи регіонального державного управління в цілому, розвиток співпраці та посилення взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування.

 

ІІІ. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

 

Протягом останніх років фінансування з загального фонду Державного бюджету не забезпечує в повному обсязі проведення видатків до потреби на виконання  делегованих районній державній адміністрації  повноважень.

            Виходячи із вищевикладеного, основним напрямом даної програми є забезпечення виконання делегованих повноважень, передбачених ст.44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування щодо спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку району: здійснення правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації, надання підприємствам, установам, організаціям методичної та іншої практичної допомоги, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства; проведення консультативної роботи та надання практичної допомоги з питань виконання місцевих бюджетів, забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;  підготовка, дослідження аналітичних та інших матеріалів разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств про соціально-економічне і суспільно-політичне становище в районі, забезпечення повноцінної діяльності районних комісій, організаційних комітетів, робочих груп включаючи їх виїзди безпосередньо до місць розгляду порушених питань. 

 

 

 

 

ІV. Основні завдання програми та обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми.

 

Керівництво районної державної адміністрації прагне створити атмосферу ділових і вимогливих відносин між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, трудовими колективами, громадськими формуваннями.

У результаті виконання заходів Програми,  співпраці структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів виконавчої влади з виконкомами сільських рад активізується діяльність органів місцевого самоврядування з питань поліпшення соціального захисту громадян, боротьби зі злочинністю, у сфері регулювання та використання земельних ресурсів, наповнення місцевих бюджетів, забезпечиться злагоджена робота місцевих органів влади, усіх структурних підрозділів, установ і організацій для своєчасного призначення  житлових субсидій особам,  чітка і безперебійна робота управління праці та соціального захисту населення в умовах неминучого зростання кількості звернень за призначенням субсидії, належне матеріально-технічного забезпечення управління праці та соціального захисту населення.

У межах і формах, визначених Конституцією України, статтею 44  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 14 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», законами України, передбачається  вирішення питань:

- покращення системи державного управління, впровадження нових методів та підходів у взаємодії райдержадміністрації з іншими органами виконавчої алоди та місцевого самоврядування;

- створення належних умов для ефективної професійної діяльності органів виконавчої влади по виконанню та контролю за виконанням делегованих райдержадміністрації повноважень;

- формування злагодженої системи співпраці роботи апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації  по виконанню повноважень, підвищення рівня та авторитету державної служби;

- удосконалення надання методично-практичної допомоги виконкомам сільських рад, структурним підрозділам виконавчої влади щодо забезпечення виконавчих повноважень поставлених завдань;

- регулярне інформування населення про стан виконання повноважень, покладених на райдержадміністрацію та забезпечення нею реалізації прав  свобод громадян, надання соціальних послуг;

- забезпечення належної підготовки проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових галузевих програм з інших питань. Удосконалення організаційної роботи по виконанню програм, інвестиційної діяльності;

- забезпечення повноцінної діяльності районних комісій, організаційних комітетів, робочих груп. 

 

V. Очікувані результати виконання програми

Виконання програми дасть змогу:

-   комплексно і відповідально виконувати управлінські функції по забезпеченню виконання делегованих повноважень;

-   забезпечити розвиток інвестиційної діяльності на території району;

-   поліпшити надання практичної т методичної допомоги органам місцевого самоврядування у здійсненні ними власних та делегованих повноважень;

-   забезпечення взаємодії та взаєморозуміння органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій та населення району;

-         покращення  діяльності районних комісій, організаційних комітетів, робочих груп.

 

VІ. Ресурсне забезпечення районної програми забезпечення виконання Шумською районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою на 2018 - 2019 роки                                              

        тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2018 рік

2019 рік

Всього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів всього,

в тому числі:

200,0

215,0

415,0

державний бюджет

-

-

-

районний бюджет

200,0

215,0

415,0

кошти не бюджетних джерел

-

-

-

 

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання районної програми забезпечення виконання Шумською районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою на 2018-2019 роки

 

 Координацію та контроль за ходом виконання програми здійснює Шумська райдержадміністрація та постійна комісія районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, проведення економічних реформ та управління комунальним майном.


VІІІ. Напрями діяльності і заходи районної Програми забезпечення виконання Шумською районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою на 2018 - 2019 роки

 

№ п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

Очікуваний результат

Всього

2018 рік

2019

рік

1.

Інформаційно-методичне забезпечення: проведення нарад, семінарів, навчань, презентацій, «круглих столів», засідань комі-сій, колегій, робочих груп тощо; підготовка та подання запитів, інформацій з питань виконання делегованих районній державній адміністрації повнова-жень, удосконалення організаційної роботи по забезпеченню зба-лансованого економіч-ного і соціального роз-витку району, ефектив-ного використання природних і фінансових ресурсів

Придбання канцтоварів, паперу, тонерів, картриджів, оплата поштових витрат, послуг зв’язку

48,0

21,0

27,0

Підвищення мобільності та оператив-ності при вирішенні соціально-економічних питань, поліпшення надання практичної та методичної допомоги органам  місцевого самовряду-вання у здійсненні ними власних та делегованих повноважень,налагоджен-ня взаємодії та співпраці з підприємств-вами, устано-вами та орга-нізаціями всіх форм власності

 

Придбання комп’ютерної та оргтехніки

24,0

12,0

12,0

Виготовлення презентаційних матеріалів

30,0

15,0

15,0

Технічне обслуговування та поточний ремонт комп’ютерної та оргтехніки технічна підтримка та консультативні послуги програмного забезпечення

40,0

20,0

20,0

Висвітлення  діяльності районної державної адміністрації в засобах масової інформації

50,0

25,0

25,0

1.2.

Транспортне забезпечення:

 виїзди з метою підго-товки матеріалів на засі-дання колегії райдерж-адміністрації, надання допомоги виконкомам місцевих рад, здійснен-ня  контролю по роботі із зверненнями грома-дян, участі у роботі се-сій,  виконкомів місце-вих рад, зборах грома-дян за місцем прожива-ння, проведення виїзних прийомів громадян керівництвом райдерж-адміністрації, вивчення питань благоустрою, го-товності закладів соці-альної  сфери  до робо-ти в осінньо-зимовий період, готовності шкіл до початку навчального року тощо

Придбання пально-мастильних матеріалів

 

203,0

97,0

106,0

Ремонт автомобіля та придбання запасних частин

20,0

10,0

10,0

РАЗОМ

415,0

200,0

215,0

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                  Г.Д.БУЧОВСЬКА

 

М.А.КРАВЧУК

 
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг