Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Програма розвитку архівної справи у Шумському районі


ДОДАТОК

до рішення районної ради

від 16 березня 2016 року № 58

 

ПРОГРАМА

розвитку архівної справи у Шумському районі на 2016-2020 роки

 

1.ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.

Ініціатор розроблення програми

Архівний відділ районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України «Про національний архівний фонд і архівні установи»

3.

Розробник програми

Архівний відділ районної державної адміністрації

4.

Відповідальний виконавець програми

Архівний відділ районної державної адміністрації

5.

Учасники програми

Архівний відділ, фінансове управління районної державної адміністрації

6.

Термін реалізації програми

2016-2020 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

8.

Обсяг коштів, які планується залучити на виконання програми

2016

2017

2018

2019

2020

Усього витрат

на виконання

програми

1)

Кошти районного бюджету

50.00

10.00

10.00

10.00

10.00

90.00

 

          Архівна справа є важливою складовою інформаційної та культурної сфери життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, організаційні, правові, технологічні,екологічні та інші питання пов’язані з нагромадженням, обліком, зберіганням юридичними і фізичними особами архівних документів та використання відомостей, що в них містяться.

          Реалізацію державної політики у сфері архівної справи і діловодства району забезпечує архівний відділ райдержадміністрації (далі- відділ) в складі трьох працівників. Стан архівної справи в районі потребує здійснення низки заходів щодо її докорінного покращення і в цьому потрібний державний підхід і фінансова підпримка.

            Матеріально-технічна база відділу не відповідає сучасним стандартам і потребам, внаслідок чого реальною стала загроза втрати частини документів Національного архівного фонду (далі – НАФ).

           Особливо важливим є забезпечити вчасну здачу документів НАФ і документів з особового складу від 18-ти ліквідованих  сільських рад, які увішли в новостворену Шумську територіальну громаду. Здійснити передачу і опрацювання документів з особового складу, що нагромадилися в комунальній установі «Шумський трудовий архів», відносно якої розпочато процедуру ліквідації. Продовжити укомплектування архівних фондів документами ліквідованих (реорганізованих) установ , організацій і підприємств району.

          Для цього потрібно додаткові упорядковані приміщення архівосховищ, стелажне і картонажне обладнання, створення належних умов роботи працівників і користувачів архіву.

          В архівосховищах відсутня охоронна сигналізація, а протипожежна відключена із-за відсутності фінансування. Відсутній інтернет.

          Актуальним є питання інформатизації архівної справи, забезпечення відділу сучасними комп’ютерами, ксероксом, комп’ютерними програмами, а також запровадження сфери електронного документування та документообігу з метою задоволення зростаючого попиту громадян, установ та організацій на інформацію, запобігання втрат документальної інформації.

           Недостатність фінансування відділу не дає можливості планомірно і повноцінно поповнювати НАФ документами культурної спадщини, що стосується історії краю, а також продовжити роботу з їх виявлення , взяття на облік, копіювання.

          Через нестачу матеріально-технічних, фінансових і трудових ресрсів відділ не в змозі створити працівникам і користувачам необхідні умови роботи з документами.

 

ІІ.МЕТА  І ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ

 

          Мета Програми полягає у створенні належних умов для зберігання, використання і збільшення НАФ в цілому, а зокрема фондів відділу.

          Основним завданням Програми є:

-         зміцнення матеріально-технічної бази відділу для створення умов гарантованого збереження документів НАФ;

-         внесення до НАФ усіх цінних документів, що є надбанням української нації;

-         організація централізованого зберігання електронних документів та інформаційних ресурсів;

-         організація централізованого державного зберігання документів, що надійшли від громадян і стосуються історії краю;

-         підвищення рівня соціальних гарантій для працівників відділу.

 

         Програма дасть змогу сконцентрувати зусилля органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості району на виконанні визначених Законом України «Про національний архівний фонд і архівні установи» завдань та забезпечення ефективної державної політики у сфері архівної справи на 2016-2020 роки.

         Для виконання завдань Програми передбачається здійснити заходи згідно з додатком.

 

ІІІ.ФІНАНСОВЕ  ЗАПЕЗПЕЧЕННЯ

 

         Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в межах коштів, передбачених райдержадміністрацією та районною радою у районному бюджеті.

           Орієнтовний обсяг фінансування завдань Програми становить  90,00 тис.гривень на 5 років.

 

VІ.ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ

 

           Виконання Програми дасть змогу:

-         створити умови для гарантованого зберігання документів НАФ;

-         додатково обладнати приміщення під архівосховища, запезпечити їх стелажним і картонажним обладнанням;

-         запезпечити повноцінний захист  архівних документів, що є надбанням української нації, шляхом встановлення охоронної і відновлення роботи протипожежної сигналізацій;

-         для запровадження сучасних інформаційних технологій придбати ліцензійні програми, ксерокс, підключити інтернет, вцілому зміцнити матеріально-технічну базу відділу, поліпшити умови праці її працівників;

-         виконувати вчасно до 800 запитів щорічно, що надійдуть від громядян і організацій;

-         наблизитись до європейських стандартів рівня зберігання та користування документами НАФ;

-         поповнити НАФ документами культурної стадщини, в тому числі такими, що стосуються історії краю.

 

V.КООРДИНАЦІЯ РОБОТИ І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

 

         Координація роботи і контроль за виконанням Програми здійснюється райдержадміністрацією і постійними комісіями районної ради.

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                  Г.Д.БУЧОВСЬКА

 

 О.С.Хахула

 А.М. Горбатюк


                                                                                                                                                                                                                 

 

   Додаток

                                                                                                                                                                        до Програми

ПЛАН

заходів щодо розвитку архівної установи у Шумському районі

на 2016-2020

 

п/п

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Термін виконання

Орієнтовний обсяг фінансування тис. грн.

В тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

1

Придбання стелажного обладнання і устаткування

 

2016

20.00

20,00

 

 

 

 

2

Придбання картонажу

 

2016

2.00

2,00

 

 

 

 

3

Придбання оргтехніки (ксерокса, ліцензійних програм, підключення до інформацій мережі Держкомархіву)

 

2016

20.00

20.00

 

 

 

 

4

Відновлення системи пожежної сигналізації

 

2016

1.00

1.00

 

 

 

 

5

Встановлення систем протипожежної і охоронної сигналізації в нових архівосховищах

 

2016-2020

45.00

5.00

10.00

10.00

10.00

10.00

6

Поточний ремонт архівосховищ

 

2016

2.00

2.00

 

 

 

 

 

Всього

 

 

90.00

50.00

10.00

10.00

10.00

10.00

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                                                                             Г.Д.БУЧОВСЬКА
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг