Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Районна програма розвитку туризму в Шумському районі


Додаток

до рішення районної ради

від 16 березня 2016 року № 60

ПРОГРАМА

розвитку туризму у Шумському районі 

на 2016 – 2020 роки

 

1.Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення  Програми

Відділ культури і туризму Шумської районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва  розпорядчого документу органу виконавчої влади  про розроблення Програми

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.01 2016  №24 «Про виконання програми розвитку туризму в Тернопільській області на 2013-2015 роки та розвиток туризму в області у 2016-2020 роки»

3.

Розробник Програми

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

 

4.

Відповідальний   виконавець

Відділ культури і туризму Шумської районної державної адміністрації

5.

Учасники Програми

Відділ культури і туризму Шумської районної державної адміністрації, відділ економіки і підприємництва районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських та міської рад

6.

Термін реалізації Програми    

2016-2020роки

7.

Етапи виконання Програми

2016 -2018роки

2019-2020 роки

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього (тис.грн.) в тому числі: районного бюджету

кошти із інших джерел

 

307,5 тис. грн.

 

 257,5 тис.грн.

 50,0 тис. грн.

 

 

 

 

II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Шумський район  забезпечений цінними ресурсами, здатними генерувати значний туристичний інтерес (вигідне геополітичне положення, сприятливі кліматичні умови, рівнинні і передгірські ландшафти, багатство флори і фауни, розвинута мережа транспортного сполучення, велика кількість історичних пам’яток культури та архітектури), але регіональний туристичний продукт має низьку конкурентоспроможність на внутрішньому туристичному ринку і потребує подальшого розвитку і залучення значних інвестицій у його розбудову.

Пріоритетними видами туризму в районі, які історично сформувались і потребують подальшого комплексного розвитку є: подієвий, релігійно-паломницький, культурно-пізнавальний, пригодницький і тематичний. За визначенням Всесвітньої туристської організації вони входять до основних напрямків розвитку туризму у ХХІ столітті.

Національний природний парк «Кременецькі гори», є об'єктом природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Парк розташований на території Кременецького та Шумського районів Тернопільської області. Парк є бюджетною, природоохоронною, рекреаційною, культурно - освітньою, науково-дослідною установою і входить до складу природно - заповідного фонду України.

Широко відомий за межами області мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина», який став візитною карткою району та активно відвідується туристами.  

            Користується популярністю серед туристів відділ Шумського районного краєзнавчого музею «Антонівецька республіка», в якому зібрано матеріали визвольних змагань 40-50 років ХХ ст., представлені етнографічні матеріали, які розповідають про побут, культуру та мистецтво населення. Стіжок став центром туризму в районі, адже  тисячі відвідувачів щорічно бувають на історичному місці табору Воєнної Округи УПА «Волинь-Південь».

            Шумський районний краєзнавчий музей та Тилявський районний літературно-меморіальний музей  Уласа Самчука щорічно відвідує понад 20,0 тис. відвідувачів.

На  території  району  розташовані  понад  200  пам’яток   історико-

культурної спадщини, з яких 2 памятки національного значення, 34 територій і об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 7782,75 га.

Всі ці об’єкти включені у різноманітні маршрути, що складають основу екскурсійних програм по району,  які традиційно впродовж багатьох років користуються безумовною популярністю у туристів.

Розвиток туристичної інфраструктури на території, забезпечення  якості туристичного обслуговування відповідно до вимог  сучасних стандартів є одним з основних завдань розвитку туристичної галузі району.

         З   метою   створення   сучасної    інфраструктури    для   автотуристів

облаштовано  стоянку туристичного автотранспорту на межі з Рівненською областю на якій встановлено альтанку та відведено місце для розведення вогнища та збирання сміття.

Матеріально-технічна база туристичних  об'єктів не відповідає сучасним вимогам і потребує значних капіталовкладень для переоснащення та модернізації. Сьогодні питaння збільшення туpистичних потоків в район пpямо пов’язaно з пpоблемaми оpгaнізaції pозміщення туpистів і будівництвом сучaсних закладів сервісного їх обслуговування.  В районі функціонує лише 2 заклади розміщення та 8 закладів харчування, які забезпечують надання високого рівня послуг. Однак, структура закладів готельного господарства району за місткістю є незадовільною (недостатньо об’єктів для розміщення великої кількості відвідувачів для проведення заходів ділового туризму).

Вкрай недостатньо використовується потенціал розвитку туризму в місті та, особливо, у сільській місцевості. Недостатнім є рівень забезпеченості автомобільних доріг туристичною, сервісною та інформаційною структурою (відсутність рекламних щитів та єдиної системи маркування автошляхів щодо об’єктів туризму).  Гальмують розвиток туризму в районі незадовільний стан доріг, недостатня кількість облаштованих місць короткочасного відпочинку туристів,  відсутність під’їздів до багатьох туристичних об’єктів; незадовільний стан більшості пам’яток культурної спадщини, недостатня забезпеченість туристичної галузі висококваліфікованими спеціалістами, відсутність системного рекламного та інформаційного забезпечення.

Серед стримуючих факторів розвитку туристичної сфери Шумщини,

на вирішення яких слід спрямувати основні заходи програми, слід виділити:

- слабо розвинену інфраструктуру для організації перспективних видів ту­

ризму;

- недостатнє усвідомлення можливостей реалізації потенціалу туризму, йо­

го впливу на економіку;

- відсутність сучасного, більш атракційного і креативного комплексного

туристичного продукту;

- недостатня увага органів місцевого самоврядування до проблем розвитку туристичної галузі;

- низька інвестиційна та ділова активність місцевого бізнесу в туризмі;

- дефіцит кваліфікованих кадрів у сфері туризму;

- формування районної мережі туристичних маршрутів;

- низька ефективність  рекламно-маркетингової  системи просування регіо­

нального туристичного продукту на загальноукраїнський туристичний ринок.

Розвиток туристичної сфери на регіональному рівні не фінансується із

державного бюджету, тому існує потреба в залученні коштів районного бюджету.

 

 

3. Мета програми

 

Метою Програми розвитку туризму в Шумському районі  на 2016-2020  роки (далі Програма) є:

- реалізація системних загально регіональних заходів, спрямованих на розвиток туристичної індустрії Тернопільщини;

- підтримка та розвиток перспективних видів туризму в структурі ком­

Метою Програми є:

- здійснення заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі району, створення конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного максимально задовільнити туристичні потреби мешканців району та його гостей;

- створення та розвиток матеріально-технічної бази і сучасної інфраструктури туризму, сприятливих умов для залучення інвестицій, ефективного використання природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу, забезпечення умов для повноцінного функціонування суб’єктів туристичної діяльності;

- підвищення якості та асортименту туристичних послуг, розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів, здійснення системної рекламно-інформаційної діяльності, підтримку в’їзного та внутрішнього туризму, зокрема сільського, поліпшення кадрового забезпечення галузі.

 - реалізація грантових проектів в сфері туризму та рекреації;

- реалізація маркетингових заходів, спрямованих на створення привабливого іміджу, позитивне позиціонування та активне просування Шумського району на вітчизняному та міжнародному туристичному ринку як унікальної туристичної дестинації.

Мета Програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку району.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та

джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

 

Програмою передбачається здійснення комплексу заходів щодо удосконалення системи управління туристичною галуззю, зміцнення її матеріальної бази, створення умов для реалізації інвестиційних проектів, нарощування обсягів надання туристичних послуг за рахунок розширення в’їзного та внутрішнього туризму, підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг, підвищення ефективності використання ресурсів та об’єктів історико-культурної спадщини, поліпшення транспортного обслуговування, випуску якісної рекламної продукції.

Враховуючи системний характер основних проблем у сфері туризму пропонується їх реалізовувати шляхом:

1) створення сприятливого середовища для розвитку інвестиційних процесів у туристично-рекреаційній галузі  району;

2) розвитку місцевої туристичної інфраструктури, підвищення якості туристичного обслуговування та покращення туристичного сервісу;

3)  підвищення якості і розширення асортименту туристично-рекреаційних послуг.

Термін реалізації Програми 2016-2020 роки у два етапи:

І - 2016-2018 роки;

I I -2019-2020 роки.

Заходи програми передбачено реалізувати за рахунок коштів районного бюджету та за рахунок позабюджетних коштів.

 

Ресурсне забезпечення Програми 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Терміни виконання Програми

Всього на виконання Програми

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Обсяг ресурсів    

91,5

91,5

41,5

41,5

41,5

307,5

2.

Районний  бюджет

66,5

66,5

41,5

41,5

41,5

257,5

3.

Позабюджетні кошти

25,0

25,0

-

-

-

50,0

 

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

Основними завдання Програми є:

 1) створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та активізації інвестиційних процесів в туристично-рекреаційній інфраструктурі району;

2) формування високоякісного регіонального туристичного продукту;

3) формування та утвердження туристичного бренду Шумщини на вітчизняному та міжнародному туристичних ринках;

Провідна роль належатиме інноваційному підходу до формування туристичного продукту, інфраструктурному забезпеченню туризму та кластерному підходу щодо розвитку туризму.

 

Результативні показники виконання програми

 

Реалізація заходів Програми дасть змогу стимулювати інвестиційну привабливість району, ділову активність малого й середнього бізнесу, підтримувати позитивний імідж Шумщини як розвинутого туристичного регіону в Тернопільській області, що забезпечить збільшення кількості екскурсантів, зростання зайнятості населення в туризмі та супутніх галузях економіки, обсягів туристичних послуг, надходжень до бюджетів всіх рівнів.

Насамперед відбудеться збільшення потоку туристів, зросте кількість високоякісної рекламної продукції про туристичні можливості краю, поліпшиться якість ринку екскурсійних послуг та умови відпочинку й оздоровлення населення.

 


6 . Напрями діяльності та заходи Програми

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк

вико­нання заходу

Виконавці

Джере­ла

фінансу- вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

тис. грн

Очікуваний ре­зультат

 

 

 

Всього

         І етап

        ІІ етап

2016

 

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Розділ 1. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури

1.

Розвиток

туристичного

бізнесу

створення  сприятливих

адміністративно-

організаційних

умов для розвитку

туристичної індустрії

2016- 2020 роки

відділ культури і туризму районної державної адміністрації, виконавчі комітети міської та

сільських рад

-

-

-

-

-

-

-

збільшення кількості робочих місць, створених у туристично- рекреаційній галузі та суміжних сферах діяльності

2.

 

Оновлення

інформаційної

бази даних про

об’єкти туристичної інфра­

структури

проведення інвен­

таризації об’єктів

туристичної     

інфраструктури

2016- 2020 роки

відділ культури і туризму районної державної адміністрації

-

-

-

-

-

-

-

проведення моніторингу у 2016-2020 роках - 20 обстежень, по 2 щороку

 

 

3.

 

Вдосконалення

туристичної

інфраструктури

на базі об’єктів історичної спадщини

сприяння присто­

суванню об’єктів

культурної спадщини для використання в туристичній сфері,

в т.ч. для організації

відвідування осіб з

обмеженими     фізичними

можливостями

2016- 2020 роки

виконавчі комітети міської та

сільських рад, відділ культури і туризму районної державної адміністрації

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

збільшення кількості закладів сервісного обслуговування

4.

Модернізація

дорожньої          

інфраструктури

1.Облаштування місць для стоянок і короткочасних зупинок туристично-екскурсійних автобусів, автотуристів

 

2016- 2020 роки

відділи: економіки і підприємни-цтва, культури і туризму районної державної адміністрації,

філія «Шумський райавтодор»

районний бюджет

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

дооблаштування існуючої та об­ лаштування нових у 2016-2020 роках 3-х нових стоянок (зі сторони в’їзду в Шумський район біля доріг що ведуть із Лановець, Кременця, Дубна) по 1 щороку

2. Встановлення інформаційних щитів з туристичною картою

району

2016- 2020 роки

відділ культури і туризму                                                       райдержадмі-ністрації

районний бюджет

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

встановлення у 2016-2020 роках 4-х дорожніх щитів, по 1 щороку

 

5.

Впорядкування прилеглих до туристич­них об’єктів територій

сприяння облаштуванню туристичних наметових містечок

2016- 2020 роки

відділ культури і туризму                                                       райдержадмі-ністрації, відділ економіки і підприєм-ництва

 

 

-

-

-

-

-

-

-

облаштування 3-х туристичних наметових містечок (у відділі Шумського районного краєзнавчого музею «Антонівецька республіка» в с.Антонівці, біля Данилової гори та у с.Кутянка)

 

 

6.

Використання об’єктів та територій природно- заповідного фонду у туристичній сфері

створення туристично- рекреаційної інфраструктури на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду

2016- 2020 роки

відділ культури і туризму                                                       райдержадмі-ністрації, НПП «Кременецькі гори»

районний бюджет

2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

сприяння націо-­ нальному природному парку „Кре-

менецькі гори” в облаштуванні 2-х екомаршрутів

7.

Інфраструктурне забезпечення туристичної галузі району

розміщення інформаційних постерів про туристичні об’єкти, знакування (маркування туристичних велосипедних, та пішохідних маршрутів)

2016- 2020 роки

 

відділ культури і туризму                                                       райдержадмі-ністрації, НПП «Кременецькі гори»

районний бюджет

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

розміщеня у 2016-2020 роках 15 постерів, по 3 постера щороку, маркуваня  велосипедних чи пішохіднх маршрутів, по 2 щороку

8.

Впорядкування

туристичних

об’єктів району

1.Організація екологічних акцій на туристичних об’єктах та вздовж туристичних шляхів

2016- 2020 роки

виконавчі комітети сільських та міської рад, відділ культури і туризму                                                       райдержадмі-ністрації

районний бюджет

-

-

-

-

-

-

проведення у 2016-2020 роках 10 екологічних акцій, по 2 щороку

 

 

 

2.Проведення ремонтних робіт     на об’єкті екскурсійного показу «Криївка» у відділі Шумського районного краєзнавчого музею «Антонівецька республіка»

 

2016-2017 роки

відділ культури і туризму                                                       райдержадмі-ністрації

районний бюджет,

 

позабюджетні кошти

50,0

 

 

50,0

25,0

 

 

25,0

25,0

 

 

25,0

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

 

приведення об’єкта екскурсійного показу у належний санітарно-технічний стан

 

 

 

Розділ 2. Формування регіонального туристичного продукту та підвищення якості послуг

1.

 

 

 

Формування

інвестиційної

привабливості

району

 

 

 

1. Генерація ідей, формування проектів щодо залучення інвестицій у туристичну індустрію району

 

 

 

2016-

2020

роки

відділи: економіки та підприємництва,   культури і туризму райдержадмі-ністрації

 

-

-

-

-

-

-

-

складення плану дій та визначення пріоритетних заходів з розвитку туристичної індустрії району

2.Вивчення інвестиційно- привабливих об’єктів та надання консультативно- методичної допомоги в реалізації пріоритетних проектів за участю вітчизняного та іноземного капіталу

2016-

2020

роки

Відділи: економіки та підприємни-цтва райдержадмі-ністрації

 

районний бюджет

5,0

    1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

залучення інвестицій у розбудову  об’єктів туристичної інфраструкти у територіальнх громадах та районі

2.

Сприяння у залученні іноземних і вітчизняних інвестицій у розвиток туристичної галузі

 

участь в інвестиційних форумах

2016-

2020

роки

відділи: економіки та підприємництва,    культури і туризму райдержадмі-ністрації

 

районний бюджет

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

організація представлення туристичного потенціалу району у 2016- 2020 роках на 5-ти інвестиційних форумах

3.

Розширення мережі туристичних маршрутів району

сприяння у розробленні та впровадженні нових туристичних продуктів та екскурсійнх маршрутів

2016-

2020

роки

 відділ культури і туризму райдержадмі-ністрації

 

районний бюджет

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

впровадження та апробація у 2016- 2020 роках 5 туристичних маршрутів, по 1 щороку

4.

Підтримка активних видів туризму

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сприяння у проведенні туристично- спортивних заходів

2016-

2020

роки

відділи: з питань освіти, молоді та спорту, культури і туризму райдержадмі-ністрації

 

районний бюджет

15,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

популяризація здорового способу життя та активних видів відпочинку через реалізацію у

2016-2020 роках  25 масових заходів, по 5 щороку

 

 

Розділ 3. Маркетингова та рекламно-інформаційна діяльність

1.

 

 

Промоція туристичного потенціалу

 

 

сприяння у проведення прес- та інфо- турів для представниів туристичних компаній, засобів масової інформації та інших зацікавлених організацій

 

 

2016-

2020

роки

відділ культури і туризму райдержадмі-ністрації

 

 

 

районний бюджет

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

   сприяння в

організації у 2016-2020 роках 5 заходів, по 1 щороку

2.

Популяризація комплексного туристичного продукту області

району

1.Замовлення і придбання поліграфічної та відео- рекламно- презентаційної продукції та сувенірів

2016-

2020

роки

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

Районний бюджет

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

придбання у 2016- 2020 роках  5 найменувань рекламної продукції, змінюючи асортимент продукції щороку

2.Постійне наповнення актуальною візуальною, текстовою та рекламною інформацією сторінку в соціальній мережі «Facebook» про туристичну привабливість району.

 

2016-

2020

роки

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

 

-

-

-

-

-

-

-

популяризація туристичного потенціалу району

 

ВСЬОГО

 

307,5

91,5

91,5

41,5

41,5

41,5

 

 

 7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Відділу культури і туризму  забезпечити координацію та узагальнення проведеної роботи з виконання заходів і завдань Програми та про хід її реалізації інформувати районну державну адміністрацію та міську раду щороку до 10 грудня  упродовж 2016 - 2020 років.

Планування освоєння бюджетних та позабюджетних коштів, а також відповідне звітування забезпечуватимуться відповідальними виконавцями Програми. Головним розпорядником коштів визначити відділ культури і туризму райдержадміністрації.

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                  Г.Д.БУЧОВСЬКА

Л.І.Солтис

 

 

 

 

 

 


 
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг