Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Районна програма забезпечення діяльності комунального дитячого оздоровчого закладу "Дивосвіт" Шумського району Тернопільської області


РАЙОННА ПРОГРАМА

забезпечення діяльності комунального дитячого оздоровчого

закладу "Дивосвіт" Шумського району Тернопільської області

на 2017-2021 роки

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1

Підстава для розробки районної Програми

Закони України „Про оздоровлення та відпочинок дітей”, „Про охорону дитинства”, Постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.97 №323 „Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні”, від 28.04.09 №422 “Про затвердження Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку”

2

Ініціатор розроблення районної Програми

Шумська районна рада

3

Розробники районної Програми

Виконавчий апарат Шумської районної ради

4

Відповідальні виконавці районної Програми

Адміністрація КДОЗ «Дивосвіт», фінансове управління райдержадміністрації; відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

5

Учасники та виконавці Програми

Фінансове управління райдержадміністрації;

відділ освіти, молоді і спорту райдержадміністрації; відділ культури і туризму райдержадміністрації; служба у справах дітей райдержадміністрації; виконкоми міської та сільських рад району;

КЗ районної ради «Шумський РЦ ПМСД»

6

Термін реалізації районної Програми

2017 – 2021 роки

7

Фінансування

Здійснюватиметься за рахунок асигнувань, передбачених у районному бюджеті, та з інших джерел, не заборонених законодавством.

8

Загальний обсяг фінансування для реалізації Програми, всього

 

9

Координація роботи та контроль виконання заходів районної Програми

Контроль за виконанням заходів Програми здійснює директор КДОЗ «Дивосвіт», який щорічно подає на розгляд постійних комісій районної ради обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та при потребі розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання програми та окремих заходів тощо.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладається на профільні постійні комісії районної ради.

 

 

Вступ

Районна програма забезпечення діяльності комунального дитячого оздоровчого закладу «Дивосвіт» Шумського району Тернопільської області на 2017 – 2021 роки (надалі – Програма) розроблена на основі Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

Запорукою майбутнього кожної держави є здоров’я її населення. Екологічні, економічні, соціальні проблеми в суспільстві зумовлюють негативну тенденцію до погіршення фізичного, морального, психічного благополуччя громадян України. Постає важливе питання організації відпочинку та оздоровлення дітей, як невід’ємної складової державної політики нашої держави.

Забезпечення дотримання права дітей району на оздоровлення та відпочинок здійснюється місцевими органами влади, на які покладено обов’язки організації оздоровлення дітей, на підставі низки законів та нормативних актів, серед яких центральне місце займає Закон України „Про оздоровлення та відпочинок дітей”.

Найбільш масовою організаційною формою відпочинку та оздоровлення дітей у Шумському районі в канікулярний час може і повинен стати КДОЗ «Дивосвіт», перебування дітей в якому буде сприяти покращенню їх здоров’я, забезпечить зайнятість та попередить явище бездоглядності, дасть можливість безперервного проводження виховного процесу і розвитку творчості й допитливості дітей та молоді. Виховна робота в таборі включає розумне поєднання відпочинку, праці, спорту з пізнавальною, естетичною, екологічною, здоровою діяльністю, що сприяє стійкому інтересу до табору серед дітей та підлітків району.

 

Мета та завдання Програми

Головною метою Програми є забезпечення можливості реалізації конституційного права кожної дитини на повноцінний відпочинок, а також створення необхідних умов для оздоровлення, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб, формування загальної культури та навичок здорового способу життя.

Основними завданнями програми є:

-   забезпечення функціонування, розвиток матеріально-технічної бази табору;

-   належна підготовка до проведення відпочинку та оздоровлення дітей;

-   створення необхідних умов для фізичного, психологічного, соціального та морального розвитку дітей;

-   забезпечення дотримання правил охорони життя та здоров’я дітей та працівників табору.

 

Очікувані результати

Виконання заходів Програми в повному обсязі створить умови для:

-   зміцнення матеріально – технічної бази табору;

-   здійснення своєчасної підготовки табору до оздоровчого сезону;

-   збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення, перш за все дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

-   підвищення рівня методичного та інформаційного забезпечення табору;

-   значного покращення умов проживання та відпочинку дітей;

-   забезпечення високого рівня фахової підготовки працівників КДОЗ «Дивосвіт»;

-   організації безпечного відпочинку дітей та дотримання правил техніки безпеки, пожежної безпеки та санітарно – гігієнічних норм і правил.

 

Фінансування

Фінансування програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених у районному бюджеті, а також за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, позабюджетних фондів, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, коштів батьків та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Система управління та контролю

 за ходом виконання районної Програми

Координацію, контроль та відповідальність за взаємне інформування учасників Програми здійснює директор КДОЗ «Дивосвіт», який щорічно подає на розгляд профільних постійних комісій районної ради обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та при потребі розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань тощо.

 Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладається на фінансове управління райдержадміністрації та профільні постійні комісії районної ради.

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                  Г.Д.БУЧОСЬКА

Додаток 1

до Програми

 

 

ЗАХОДИ

реалізації районної Програми

забезпечення діяльності комунального дитячого оздоровчого закладу "Дивосвіт" Шумського району Тернопільської області

на 2017-2021 роки

 

 

п/п

Зміст заходу

Відповідальні

та виконавці

Термін

виконання

1

Розробити заходи щодо підготовки табору до оздоровчого сезону

Адміністрація

КДОЗ «Дивосвіт»

щорічно

до 01 квітня

2

В районному бюджеті передбачити кошти на ремонт приміщень табору, придбання необхідного обладнання, матеріалів та господарські витрати (Додаток 2)

Фінансове управління райдержадміністрації, адміністрація

КДОЗ «Дивосвіт»

Щорічно

 

3

Щороку при формуванні районного бюджету передбачити асигнування для оздоровлення дітей пільгових категорій населення

(Додаток 2)

Фінансове управління райдержадміністрації

Щорічно

4

З метою збільшення кількості оздоровлених дітей налагодити тісну співпрацю з комітетами галузевих профспілок, Кременецькою міжрайонною виконавчою дирекцією Тернопільського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, міською та сільськими радами, благодійними фондами, організаціями, підприємствами та установами.

Адміністрація

КДОЗ «Дивосвіт»

Постійно

5

Забезпечити проходження безкоштовного медичного огляду працівників табору та дітей, що направляються на оздоровлення.

КЗ районної ради «Шумський РЦ ПМСД»

Щорічно, червень

6

Проводити роботу по залученню студентської молоді, яка направляється до роботи (практики) в дитячий заклад.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Щороку

квітень –травень

7

Надавати методичну та організаційну допомогу у проведенні культурно-масових і спортивних заходів, гурткової роботи, організації оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молоді

Відділ освіти, молоді і спорту райдержадміністрації; відділ культури

та туризму райдержадміністрації

Постійно

8

Забезпечити дотримання належного громадського порядку в місцях організованого відпочинку дітей і підлітків та прилеглих до них територіях

Шумське відділення Кременецького відділу НП

Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

Постійно

9

Забезпечити у КДОЗ «Дивосвіт» роботу виїзних консультативних пунктів районного центру соціальних служб для молоді з метою надання дітям психолого – педагогічної та соціальної допомоги

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Червень – серпень

10

Висвітлювати роботу по проведенню оздоровлення дітей та учнівської молоді в місцевих засобах масової інформації.

Адміністрація

КДОЗ «Дивосвіт», РІЦ «Новини Шумщини»

Постійно

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                  Г.Д.БУЧОСЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

районної Програми забезпечення діяльності комунального дитячого оздоровчого закладу "Дивосвіт" Шумського району Тернопільської області на 2017-2021 роки за рахунок коштів районного бюджету

                                                                                                                                 (тис.грн.)

п/п

Назва заходу

2017

2018

2019

2020

2021

1

Фонд оплати праці та видатки на утримання установи

350

400

350

350

350

2

Придбання путівок для оздоровлення дітей пільгових категорій

270

270

270

270

270

3

Проведення ремонтних робіт по підготовці табору до оздоровчого сезону та придбання необхідного обладнання та матеріалів

50

100

150

150

150

 

ВСЬОГО

670

770

770

770

770

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                  Г.Д.БУЧОСЬК
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг