Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Регуляторна політика / Обговорення регуляторних актів

Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови районної державної адміністрації «Про затвердження нової редакції Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг Шумської районної державної адміністрації»


        1.   Проблема, яку передбачається  розв’язати шляхом державного регулювання.

 

Виконання Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про місцеві державні адміністрації», керуючись  постановами Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про Центр надання адміністративних послуг», та від 01.08.2013 року №588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.

 

       2. Визначення цілей державного регулювання.

 

Основними цілями прийняття розпорядження є затвердження нової редакції Положення та Регламенту Центру  надання адміністративних послуг Шумської районної державної адміністрації з метою забезпечення надання адміністративних послуг, що дозволить:

1) організувати  надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спростити  процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечити інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 

      3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

            Перша альтернатива:

Збереження існуючого стану: суб’єкти звертаються за наданням адміністративних послуг безпосередньо до суб’єктів надання адміністративних послуг: процедура непрозора, відсутній громадський контроль. Дана альтернатива не відповідає Закону України  «Про адміністративні послуги».

            Друга альтернатива:

Надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг Шумської районної державної адміністрації, що передбачає адміністратора, у порядку, встановленому Законом України «Про адміністративні послуги».

Запровадженням надання адміністративних послуг через  Центр надання адміністративних послуг реалізуються пріоритетні напрямки діяльності:

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

- рівності перед законом; 

- доступності інформації про надання адміністративних послуг;

- неупередженості та справедливості;

- доступності та зручності для суб’єктів звернень.

- відкритості та прозорості

- реалізація прав та інтересів громадян та суб’єктів господарювання через публічне обговорення проекту регуляторного акта.


        4. Механізми, які пропонуються застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Механізмом розв’язання проблеми є затвердження нової редакції Положення та Регламенту про Центр надання адміністративних послуг, створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.

Запровадження державного регулювання та реалізація даного проекту сприятиме створенню сталих та безпечних умов для якісного надання адміністративних послуг, встановленню чіткого порядку діяльності та взаємодії суб’єктів надання адміністративних послуг. 

Організаційні заходи для впровадження регулювання.  

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити організаційні заходи, а саме: забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Шумської районної державної адміністрації.

 

 

         5. Обґрунтування можливості  досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

 

У разі прийняття регуляторного акту Центром надання адміністративних послуг будуть реалізовані повноваження Центру, відповідно до Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про Центр надання адміністративних послуг», та від 01 серпня 2013 року №588  «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг».

 Центром надання адміністративних послуг районної державної адміністрації буде забезпечено надання суб’єктам звернення (фізичним  та юридичним особам) адміністративних  послуг, відповідно до визначеного переліку, який затверджується головою Шумської районної державної адміністрації.

Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить:

- спрощення процедури надання адміністративних послуг, її прозорість;

- скорочення часу та витрат суб'єктів звернень для отримання адміністративних послуг;

- отримання вичерпної інформації щодо вимог та порядку отримання адміністративних послуг;

- забезпечення контролю за посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг, строків надання адміністративних послуг;

-  налагодження тісної та ефективної співпраці суб'єктів звернень з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями.

Проект розпорядження негативних чинників не має.

Оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить врахування зауважень та пропозицій громадськості. Рівень поінформованості громадськості буде достатній для усвідомлення та реалізації проекту розпорядження.

 

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

 

             На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві. Вплив може мати як позитивний, так і негативний характер (розширення чи звуження кола адміністративних послуг; зміна термінів надання послуг; збільшення кількості потенційних користувачів адміністративних послуг; розширення чи звуження повноважень ЦНАП). Позитивно на дію регуляторного акта може вплинути розвиток сучасних on-lain програм, який дасть змогу підвищити ефективність (скоротити час) надання адміністративних послуг суб’єктам господарювання та населенню міста.

 

 

 

        6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

 

Сфера дії

Витрати

Вигоди

Держава

Реалізація проекту розпорядження не потребує додаткових витрат з державного бюджету. Забезпечення надання адміністративних послуг, через центр надання адміністративних послуг передбачається в межах видатків на утримання органів, що прийняли рішення про створення таких центрів, а також органів, що є суб’єктами надання послуг, включених до переліку

Надання адміністра­тивних послуг через центр надання адмініст­ративних послуг, у відповідності із вимогами Закону

  

Громадяни

 

Немає

Забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг

Суб’єкти господарської діяльності

Немає

Забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Передбачається, що видача документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, буде здійснюватися у встановленому законодавством порядку в дозвільному Центрі, утвореному відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", який є складовою частиною центру надання адміністративних послуг 

 

 

 

Термін дії акта необмежено у часі.

 

  7. Прогнозовані значення показників результативності регуляторного акта

 

Показники результативності регуляторного акта є:

7.1. Кількість адміністративних послуг, що надаються через  Центр надання адміністративних послуг.

7.2. Кількість звернень суб’єктів звернень за отриманням адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Шумської районної державної адміністрації для даного регуляторного акту не передбачається.

7.3. На виконання регуляторного акту кошти і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, не передбачено.

7.4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб із проектом розпорядження достатній, оскільки зазначений проект акта розміщений на офіційному веб-сайті  Шумської  районної державної адміністрації http://www.oda.te.gov.ua/shumska.

7.5.  Надходження коштів при прийнятті даного регуляторного акту до державного та місцевого бюджетів не зміниться.

 

8. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде проведено  до дня набрання чинності регуляторного акта.

Повторне відстеження регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження планується проводити один раз на кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів щодо повторного відстеження, з метою подальшого вдосконалення розпорядження голови районної державної адміністрації.

Обрано статистичний метод проведення  для відстеження результативності регуляторного акту.  Будуть використовуватись статистичні та соціологічні дані отримані методом анкетування.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися протягом усього терміну його дії шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які надійдуть на адресу районної державної адміністрації від громадян, та за результатами моніторингу діяльності Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

Заходи з проведення відстеження результативності регуляторного акта будуть проводитися керівником Центру надання адміністративних послуг, державним адміністратором районної державної адміністрації.

 

Розробник проекту: 

 

Виконувач обов’язків начальника

відділу надання  адміністративних послуг,

державний адміністратор  районної                      

державної адміністрації                                                                     Н.О. Золотун
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг