Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Програма розвитку футболу в Шумському районі на 2015-2020 роки


 

УКРАЇНА

 

ШУМСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

від  __  _________   2015  року                   м. Шумськ                     №  _______

 

 

Про проект програми розвитку

Футболу в Шумському районі на

2015-2020 роки

 

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 25.01.2015 року № 25-од «Про проект програми розвитку футболу в Тернопільській області на 2015-2020 роки», з метою забезпечення подальшого розвитку футболу, створення умов для залучення широких верств населення району до занять футболом, підвищення рівня проведення змагань, якісної підготовки резерву для професійних клубів області з футболу; керуючись ст.ст. 2, 13, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

1.               Схвалити проект програми розвитку футболу в Шумському районі на 2015-2020 роки (далі – Програма), що додається.

2.               Відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації подати проект Програми на розгляд та затвердження сесією районної ради відповідно до вимого її регламенту.

3.               Фінансовому управлінню районної державної адміністрації при розробці щорічних проектів районного бюджету передбачати кошти на виконання заходів цієї Програми.

4.               Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації КОЗАКА Ю.Б.

 

 

Виконувач обов’язків голови

районної державної адміністрації                                      Т.Д.ПОБЕРЕЖНА

 

 

 

 

 

Проект

Схвалено

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

«___» _________ 2015 № ____

 

Програма

розвитку футболу в Шумському районі  на 2015-2020 роки

 

1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови облдержадміністрації від 25.01.2015 № 25 « Про проект програми розвитку футболу в Тернопільській області на 2015-2020 роки»

3.

Розробник програми

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

____

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

7.

Термін реалізації програми

2015-2020 роки

1)

Етапи виконання програми

І етап - 2015-2017 роки

ІІ етап - 2018-2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний, міський, сільські бюджети та позабюджетні джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України

 

9.

Обсяг коштів, які планується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат

на виконання

програми

 

І етап

ІІ етап

 

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020

рік

 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

110,5

118,0

125,5

133,0

140,5

148,5

776,0

 

районний бюджет

85,5

87,0

88,5

90,0

91,5

98,5

541

 

міський бюджет

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

40,0

190,0

 

бюджети сіл

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

45.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Фізична культура і спорт - невід’ємна частина виховного процесу дітей, молоді, передумови повноцінного життя дорослого населення нашої держави, їхнє основне призначення – зміцнення здоров’я, підвищення фізичних можливостей людини, забезпечення здорового способу життя.

      Футбол – складова частина культурного життя суспільства, яка сприяє збереженню і зміцненню здоров’я, розвитку фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини, організації змістовного дозвілля.
      Як соціальне явище, футбол відображає стан суспільства. Нині футбол набув такої значущості, якої він не мав, мабуть, ніколи в історії людства. Футбол значною мірою впливає на всі сторони життя людей – їх трудову діяльність, суспільні відносини, сферу споживання, дозвілля, освіту тощо.
      Водночас, футбол зазнає величезного впливу, зумовленого соціальними явищами і умовами суспільного життя. Спорт і футбол зокрема, не тільки залежить від усієї соціальної структури суспільства, а й активно впливає на його різні сфери – політику, економіку та культуру. 
      Футбол є одним із методів виховання молоді та оздоровлення всіх верств населення країни, факторів зростання міжнародного авторитету України. Вкладаючи гроші у футбол, держава виявляє турботу не тільки про виховання футбольної зміни, а й створює умови для занять фізичною культурою та спортом.
      Крім того, специфіка занять футболом унікальна своєю універсальністю. Заняття футболом комплексно впливають на розвиток фізіологічних можливостей організму і фізичних здібностей. Навіть початковий рівень занять футболом закладає базу для занять іншими видами спорту.
      Залишити футбол віч-на-віч з його проблемами – означає втратити цілу галузь, яка ще п’ять років тому прославляла Україну, і приректи значну частину підростаючого покоління на відставання у фізичному розвитку і погіршення здоров’я, а отже, на неповноцінне майбутнє.
Для занять футболом в районі діє 1 стадіон, 8 футбольних полів, 12 футбольних команд приймає участь у чемпіонаті району, у яких змагаються 325 учасників.
У 2 дитячо-юнацьких спортивних школах району займається 364 учні. В районі працює 6 тренерів-викладачів, з них 4 штатних. Футбольні команди ДЮСШ приймають участь в чемпіонаті обласної дитячо-юнацької футбольної ліги,у якій змагається 50 дитячих команд. Змагання проводиться в двох вікових групах.
Стурбованість викликає нинішній стан матеріально-технічної бази футболу в районі. Ряд сільських рад району з року в рік не виставляє команд для першості району з футболу. Минулого року Шумський район не був представлений в чемпіонаті області з футболу.
      Дана програма створена для розв’язання вищевказаних проблем.
 

 

 

 

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є розвиток футболу в районі шляхом: створення сприятливих умов для його розвитку, проведення змагань та занять футболом із залученням населення району, формування здорового способу життя різних верств населення, насамперед молоді. Метою Програми є створення організаційних умов для послідовного приведення системи футболу у відповідність до стандартів, забезпечення впливу футболу на формування здорового способу життя молодого покоління та інших верств населення. 
Досягнення поставленої мети здійснюватиметься шляхом управління футболом, розвитку дитячо-юнацького, аматорського футболу, футболу серед інвалідів, футболу ветеранів та матеріально-технічного забезпечення.
 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування; строки та етапи виконання Програми

Принциповою особливістю механізму реалізації Програми є забезпечення її напрямків і заходів. 
Термін дії Програми: 2015-2020 роки.
      На І етапі (2015-2017 роки) реалізації Програми планується здійснити першочергові заходи із добору якісного складу координаційної ради, кожен член якої відповідатиме за визначені напрямки та заходи Програми, а також призначення осіб, відповідальних за певну ділянку роботи.
      На ІІ етапі (2018-2020 роки) передбачається створити умови залучення населення району до футболу шляхом реалізації комплексу заходів.
      Основними шляхами і засобами розв’язання проблеми є: управління футболом, розвиток дитячо-юнацького, аматорського футболу, футболу ветеранів та матеріально-технічне забезпечення.
      Для фінансування Програми залучаються в установленому порядку кошти районного бюджету. Фінансування витрат на виконання заходів Програми здійснюються в межах наявного фінансового ресурсу районного бюджету при затвердженні та уточненні районного бюджету на відповідний бюджетний рік.
      Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить 776,0 тис. грн.
 

5. Перелік завдань, заходівПрограми та результативні показники

Основними завданнями і заходами даної Програми є:

-         розроблення документів які регламентують взаємовідносин між районною федерацією футболу і відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації;

-         подання пропозицій в районну державну адміністрацію щодо складу координаційної ради з розвитку футболу в районі;

-         приведення у відповідність стадіону в м. Шумськ та футбольних полів в селах району, команди яких будуть приймати  участь у чемпіонаті району з футболу;

-          відкриття спеціалізованих класів з футболу на базі загальноосвітніх шкіл;

-         проведення інвентаризації футбольних полів загальноосвітніх шкіл, та визначення потреби забезпечення спортивним інвентарем та обладнанням;

-         участь футбольних команд загальноосвітніх шкіл в районних та обласних змаганнях на призи клубу «Шкіряний м’яч»;

-         участь футбольних команд району в обласних змаганнях;

-         проведення районних змагань серед ветеранів;

-         передбачення в бюджетах сільських та міської рад коштів на ремонт і благоустрій футбольних полів, майданчиків, прилеглої до них території та забезпечення їх необхідним інвентарем та обладнанням;

-         залучення усіх верств населення до занять футболом за місцем їх проживання.

Результативними показниками є: створення системи покращення розвитку футболу в районі.

 

6. Напрями діяльності та заходи програми

Напрями реалізації Програми зазначені у додатку до розділу Програми.

 

7. Координація та контроль заходом виконання Програми

Координацію за здійсненням заходів, визначених Програмою, та інформування про стан її виконання  покладається на відділ освіти, молоді та спорту районної держаної адміністрації; який раз на рік подає голові  районної державної адміністрації узагальнену інформацію про стан та результати виконання.

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                        В.М.ОНОФРІЙЧУК

О.Я.Карпінська

 

 

 

 

 

 

Додаток до розділу 6 Програми

 

6.Напрями діяльності та заходи програми

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів

програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний

результат

І етап

ІІ етап

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Управління футболом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дитячо-юнацький футбол

1. Розробити документи щодо регламенту взаємовідносин між федерацією футболу району та відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

2015-2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, районна федерація футболу

Районний бюджет, за рахунок коштів передбачених головному розпоряднику коштів в бюджеті на відповідний рік

 

 

 

1,0

 

 

 

1,0

 

 

 

1,0

 

 

 

1,0

 

 

 

1,0

 

 

 

1,0

 

 

 

6,0

забезпечення проведення Кубків та чемпіонатів області (проведення 1 Кубка та 1 чемпіонату) щорічно

2. Утворення координаційної ради з розвитку футболу в району та формування її складу

2015рік

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

Без фінансування

-

-

-

-

-

-

-

Забезпечення створення системи покращення розвитку футболу в районі

1. Проведення інвентаризації футбольних полів загальноосвітніх шкіл та визначення потреби забезпечення спортивним інвентарем та обладнанням

2016

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

Без фінансування

 

-

-

-

-

-

-

-

Виявлення фактичної наявності стану матеріально- технічної та спортивної бази фізичної культури і спорту, обсягу необхідних робіт та їх ресурсного забезпечення

 

2. Участь футбольних команд загальноосвітніх шкіл в обласних та районних змаганнях на призи клубу “Шкіряний м’яч”

2015-2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

 

Районний бюджет, за рахунок коштів передбачених головному розпоряднику коштів в бюджеті на відповідний рік 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

6,0

 

 

 

 

7,0

 

 

 

 

 

 

8,0

 

 

 

 

9,0

 

 

 

 

10,0

 

 

 

 

45,0

Проведення щорічно чемпіонату районних змагань та забезпечення участі у обласних змаганнях на призи клубу «Шкіряний м’яч»

3.

Аматорський футбол

1. Приведення технічного стану футбольних полів у відповідність з вимогами регламенту обласної федерації футболу про проведення змагань з футболу

2015-2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

Районний бюджет

 

 

 

20,0

 

 

 

20,0

 

 

 

 

 

 

 

20,0

 

 

 

 

20,0

 

 

 

 

20,0

 

 

 

 

20,0

 

 

 

 

120,0

проведення ремонтних робіт          полів щорічно

2. Участь футбольних команд у чемпіонаті області

2015-2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

Районний бюджет

 

70,0

 

75,0

 

80,0

 

85,0

 

90,0

 

95,0

 

495,0

Участь у чемпіонаті області

 

4.

Футбол ветеранів

Проведення районних змагань серед ветеранів

2015-2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

Районний бюджет, за рахунок коштів передбачених головному розпоряднику коштів в бюджеті на відповідний рік 

 

 

 

 

 

10,0

 

 

 

 

 

10,0

 

 

 

 

 

10,0

 

 

 

 

 

10,0

 

 

 

 

 

10,0

 

 

 

 

 

10,0

 

 

 

 

 

60,0

Проведення  чемпіонату району серед ветеранів

5.

Матеріально-технічне забезпечення

1.Передбачити в бюджетах сільських та міської рад кошти на ремонт і благоустрій футбольних полів, майданчиків, прилеглої до них території та забезпечення їх необхідним інвентарем та обладнанням

2015-2020 роки

Сільські, міська ради

бюджети, сіл, та міста

 

 

 

2,0

 

 

 

2,5

 

 

 

3,0

 

 

 

3,5

 

 

 

4,0

 

 

 

5,0

 

 

 

20,0

створення здорової конкуренції серед місцевих громад щодо забезпечення належних умов для занять масовою фізичною культурою.

2. Залучення всіх верств населення до занять футболом за місцем їх проживання

2015-2020 роки

Районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», районна федерація футболу.

Районний бюджет, за рахунок коштів передбачених головному розпоряднику коштів в бюджеті на відповідний рік 

 

 

 

2,5

 

 

 

3,5

 

 

 

4,5

 

 

 

5,5

 

 

 

6,5

 

 

 

7,5

 

 

 

30,0

Проведення змагань та занять футболом із залученням 5% населення району

3. Внесення інформаційних даних про стадіони та футбольні поля області до Єдиного електронного Всеукраїнського реєстру спортивних споруд

2015-2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

Без фінансування

-

-

-

-

-

-

-

виявлення фактичної наявності стану матеріально-технічної та спортивної бази фізичної культури і спорту, обсягу необхідних робіт та їх ресурсного забезпечення

 

Всього районний бюджет

85,5

87,0

88,5

90,0

91,5

98,5

541,0

 

 

Всього міський бюджет

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

40,0

190,0

 

 

Всього бюджети сіл

5,0

6,0

7,0

8,0

10,0

10,0

46,0

 

 

Всього по програмі:

110,5

118,0

125.5

133,0

140,5

148,5

776,0

 

 
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг