Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

КОМПЛЕКСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА підтримки районного інформаційного центру «Новини Шумщини»на 2015-2019 роки


Проект

 

СХВАЛЕНО

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації

№ _______від _________

 

 

КОМПЛЕКСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

підтримки районного інформаційного центру «Новини Шумщини»

на 2015-2019 роки.

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.

Назва програми

Комплексна цільова програма підтримки районного інформаційного центру "Новини Шумщини" на 2015-2019 роки.

2.

Підстава для розробки програми

Конституція України, Закон України "Про інформацію", Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" та Бюджетний кодекс України.

3.

Замовник програми

Шумська районна державна адміністрація, Шумські районна та міська ради

4.

Головний розробник програми

Районний інформаційний центр "Новини Шумщини", відділ зв'язків із засобами масової інформації та громадськістю і з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації

5.

Головна мета програми

Створення у Шумському районі умов для організації всебічного висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, а також поширення інформації про діяльність депутатів районної, міської ради та органів виконавчої влади.

6.

Термін реалізації програми

2015-2019 роки.

7.

Джерела фінансування

Районний бюджет, міський бюджет, власні кошти районного інформаційного центру "Новини Шумщини", інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством.

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми

Розмір коштів визначається щорічно при формуванні районного та міського бюджетів згідно з кошторисом витрат на виконання програми із врахуванням наявних фінансових ресурсів

 

2. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Районний інформаційний центр "Новини Шумщини" діє на підставі Статуту і має за мету забезпечення всебічної поінформованості жителів району про суспільно-політичне, господарське, культурне, громадське життя району, висвітлення діяльності органів державного управління в районі, а також поширення інформації про роботу депутатів районної ради, відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про інформацію", Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації".

Забезпечення свободи слова у засобах масової інформації та рівного доступу до ЗМІ громадян, політичних об'єднань, в цілому громади району є важливим чинником для розвитку громадського суспільства. Тому гарантії свободи слова, неупередженого висвітлення подій та поширення об'єктивної інформації є основою діяльності районного інформаційного центру "Новини Шумщини".

Характерною ознакою програми є консолідація усіх зацікавлених сторін для розв'язання соціальних потреб району, вирішення проблем всебічно і достовірно, подання різних точок зору, обміну інформацією між владою та громадою, для організації полеміки дії, зворотного зв'язку.

Реалізація основних заходів, передбачених програмою, забезпечить координацію дій, політичних об'єднань, громадських організацій, закладів освіти, науки, культури на створення інформаційного мосту між громадою району та владою.

3.  МЕТА ПРОГРАМИ

Метою програми є створення у Шумському районі умов для організації всебічного висвітлення політичного, господарського, культурного, економічного, релігійного, соціального життя району, забезпечення відкритості та доступності інформації про діяльність органів місцевого самоврядування та виконавчої влади.

Дієвий контроль громади за діяльністю державної влади та органів місцевого самоврядування.

Забезпечення об'єктивного висвітлення діяльності органів районної влади у соціальній, економічній, правовій, екологічній та інших найважливіших сферах життя.

Сприяння захисту політичних, соціально-економічних, юридичних та інших прав та свобод людини.

Задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів.

Забезпечення громадянам України, юридичним особам і державним органам гарантованого права доступу до інформації про події та явища в галузі політики, економіки, культури та інших сферах.

 

4.  ЗАХОДИ З ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Для забезпечення виконання програми необхідно мати впливове та тиражне видання. Програмою передбачається, що у 2015-2019 роках газета "Новини Шумщини" буде мати наступний вигляд:

-   формат видання – АЗ, 8 полос;

-   періодичність виходу - 1 раз на тиждень (п'ятниця);

-   наклад 3 тис. прим, і більше.

1) Удосконалення змістовної концепції:

-        організація більш інтенсивного зворотного зв'язку за рахунок публікації матеріалів громадських кореспондентів, журналістських розслідувань;

-   продовження практики ведення тематичних шпальт;

-   орієнтація на проблемні, актуальні, дискусійні теми: економіка та соціальний розвиток району, права людини;

-   розширення обсягу, географії та тематики інформації за рахунок створення нових рубрик;

-   залучення галузевих фахівців для підготовки аналітичних матеріалів;

-   продовження практики виступів у газеті керівника і депутатів районної ради, голови, заступників РДА та інших відомих і публічних людей району;

-   публікація матеріалів щодо реагування органів влади, інших структур на виступи газети та на листи читачів;

-       своєчасне інформування населення про рішення районної ради, розпорядження голови РДА.

2)    Створення належної матеріально-технічної бази:

Для успішної роботи районного інформаційного центру "Новини Шумщини" необхідно:

-       вирішити питання про приміщення для РІЦ "Новини Шумщини";

-       доукомплектувати районний інформаційний центр "Новини Шумщини" комп'ютерною технікою, ліцензійним програмним забезпеченням, оргтехнікою, меблями, папером, автотранспортом за рахунок бюджетних, власних, спонсорських та благодійних коштів.

3)    Заходи щодо організації передплати:

Продовжити практику здійснення передплати газети "Новини Шумщини" за участю засновників - районної ради, районної державної адміністрації, міської ради, а також підпорядкованими цим установам закладами та установами за рахунок бюджетних призначень, затвердженими кошторисами витрат на відповідний рік;

- організовувати передплату за участю органів місцевого самоврядування;

-  організовувати передплату на поштових відділеннях зв'язку;

- збільшувати кількість передплатників районної газети "Новини Шумщини".

4)    Рекламні заходи:

-   анонсування;

-   пряма реклама в газеті;

-   реклама у пунктах реалізації газет;

-   реклама у поштових відділеннях;

-   поштове розсилання;

-   рекламні акції.

 

5.  ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

 

Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у районному бюджеті, міському бюджеті, власних коштів районного інформаційного центру "Новини Шумщини", добровільних внесків юридичних та фізичних осіб та інших джерел, не заборонених законодавством для забезпечення потреб районного інформаційного центру "Новини Шумщини".

Обсяг фінансових ресурсів, які виділяться з бюджету, визначається щорічно, при формуванні або перегляді показників районного та міського бюджетів на кожен рік.

 

6.  ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Виконання програми сприятиме зміцненню організаційних, матеріально-фінансових засад районного інформаційного центру "Новини Шумщини", розбудові інформаційного простору, повнішому задоволенню конституційних прав населення району на інформацію.

Створення впливової та тиражної газети:

- забезпечить відкритість та доступність інформації про діяльність органів і структур районної влади у соціальній, економічній, правовій, екологічній та інших найважливіших сферах життя;

- задовольнить інформаційні потреби громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів;

- забезпечить формування громадської думки щодо розвитку демократії та більш ефективної участі громадськості у вирішенні проблем та розвитку району.

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                             В.М. ОНОФРІЙЧУК

      

                     Ю.В.Мамчур
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг