Лановецька районна державна адміністрація
47400, м.Ланівці, вул.Незалежності, 19
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук
На головну / Оцінка діяльності структурних підрозділів

Про результати проведення у 2017 році оцінки ефективності здійснення структурними підрозділами Лановецької райдержадміністрації


Звіт

про результати проведення  у 2017 році оцінки ефективності здійснення структурними підрозділами Лановецької райдержадміністрації контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями і дорученнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації

 

Відповідно до Методики проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року №522, на виконання розпоряджень голови облдержадміністрації від  19 жовтня 2017 року № 652-од, голови райдержадміністрації від 10 жовтня 2011 року №498 та від 25.10.2017 року313-од з означеного питання  робочою групою Лановецької райдержадміністрації в період з 30 листопада по 05 грудня 2017 року  проведена оцінка здійснення структурними  підрозділами райдержадміністрації контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями і дорученнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації.

 Оцінка діяльності за виконанням завдань проводилася членами робочої групи в управлінні економічного розвитку і торгівлі, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації та службі у справах дітей райдержадміністрації за показниками, зазначеними у додатку до Методики проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, затвердженою розпорядженням голови райдержадміністрації  від   10 жовтня 2011 року №498:

1. Дотримання порядку попередньої реєстрації та розгляду документів.

2. Дотримання строків виконання завдань.

3. Дотримання порядку формування справ, контрольних папок.

4. Дотримання вимог щодо:

- розгляду і встановлення строків виконання завдань, підготовки проектів документів;

- змісту, рівня підготовки та належного оформлення документів;

- погодження проектів документів;

- організації і здійснення контролю за виконанням завдань;

- здійснення контролю за виконанням планів заходів із забезпечення виконання завдань;

-  розроблення та затвердження орієнтовних графіків, робочих планів здійснення контролю за виконанням завдань.

За результатами перевірок встановлено, що в цілому, робота перевірених структурних підрозділів райдержадміністрації спрямована на організацію належного і своєчасного виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями і дорученнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації. Наказами начальників управління та служби райдержадміністрації визначено відповідальних за організацію контролю за виконанням документів. Дотримуються терміни інформування про хід виконання розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних адміністрацій. Ведення діловодства організовано відповідно до Інструкцій з діловодства, затверджених наказами начальників структурних підрозділів. На документи, які містять терміни інформування, як правило, оформлені контрольні папки. Затверджено в установленому порядку номенклатуру справ у службі у справах дітей райдержадміністрації. В управлінні економічного розвитку і торгівлі, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації номенклатура справ розроблено на 2015 рік, в той час як помінялась структура управління. Отже, не забезпечено єдиного порядку формування справ відповідно до нової структури. Стан виконавської дисципліни та організації виконання завдань розглядається на нарадах структурних підрозділів райдержадміністрації. Крім того, заслуховується хід виконання документів органів виконавчої влади вищого рівня та райдержадміністрації. Практикується вивчення питань на місцях.

 Питання організації своєчасного виконання завдань перебувають на постійному контролі у структурних підрозділах райдержадміністрації.

Аналіз стану виконання показників оцінки ефективності  здійснення контролю за виконанням  завдань свідчить про те, що не було допущено порушення термінів інформування органів виконавчої влади вищого рівня про стан виконання контрольних розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації.

У роботі з документами структурні підрозділи  райдержадміністрації керуються документами органів влади вищого рівня: Типовою інструкцією з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою КМУ від 30.11.2011 № 1242,  Регламентом Лановецької районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації від 21.02.2017 № 66-од, інструкцією з діловодства Лановецької райдержадміністрації, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 24.02.2012 № 126-од та власними документами з цих питань.

На розпорядження та доручення голови райдержадміністрації, які перебувають на контролі у структурних підрозділах райдержадміністрації,  готуються зведені інформації про стан виконання документів. Інформації подаються у відділ загального діловодства і контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації, попередньо ознайомивши з нею заступника голови райдержадміністрації, який здійснює контроль за його виконанням. Однак, мали місце поодинокі випадки неінформування та невиконання окремих завдань розпорядчих документів голови райдержадміністрації управлінням економічного розвитку і торгівлі, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації.

Проекти документів та інформацій, які готуються структурними підрозділами райдержадміністрації,   відповідають вимогам Інструкції з діловодства в райдержадміністрації та погоджуються в установленому порядку.

На виконання документів органів влади вищого рівня структурними підрозділами райдержадміністрації готуються проекти розпоряджень  голови райдержадміністрації, доручень голови райдержадміністрації, розробляються  районні програми та  заходи до них.

В структурних підрозділах райдержадміністрації ведуться журнали вхідної та вихідної документації, що відповідають встановленим вимогам.

Розпорядження голови райдержадміністрації на виконання документів органів виконавчої влади  вищого рівня, в основному, готуються протягом місяця з дати отримання документа або в термін, визначений  документами органів влади вищого рівня, що доводяться до райдержадміністрації.

Протягом року не допущено випадків порушення термінів реагування на виконання розпорядчих документів голови облдержадміністрації.

Контроль за виконанням документів здійснюється за допомогою щомісячного надання відділом загального діловодства і контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації структурним    підрозділам райдержадміністрації попереджувальних інформаційних матеріалів щодо термінів виконання вимог зазначених документів та пізнішого аналізу про стан їх виконання.

На контрольні розпорядчі документи голови райдержадміністрації структурними підрозділами райдержадміністрації  заводяться контрольні папки, у яких сформовані розпорядчі документи із забезпечення їх виконання, проміжні та підсумкові інформації. 

Для здійснення контролю за виконанням завдань, визначених  розпорядчими документами голови райдержадміністрації, структурними підрозділами райдержадміністрації можуть видаватися накази, в яких визначаються: проміжні контрольні строки виконання завдань; виконавці, які відповідають за організацію виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому.

Основними недоліками у роботі структурних підрозділів райдержадміністрації є:

1. Формальний підхід до виконання окремих розпорядчих документів голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, не завжди акцентується увага у створюваних структурним підрозділом документах на проблемних питаннях.

2. Не видаються накази з метою реалізації вимог розпорядчих документів голів облдержадміністрації та райдержадміністрації та не здійснюється належний контроль за ходом виконання, визначених у них, завдань. Не завжди проводиться зняття з контролю попередніх наказів, зокрема тих, що втратили чинність та таких, що раніше приймалися на виконання відповідних доручень.

3. Не завжди оперативно готуються підсумкові інформації про хід виконання документа із висновком "зняти з контролю" або  "продовжити контроль", які погоджуються заступником голови райдержадміністрації.

За результатами проведеної оцінки ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями і дорученнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації визнано  ефективною роботу служби у справах дітей райдержадміністрації та недостатньо ефективною роботу управління економічного розвитку і торгівлі, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації.

        Підготовлено відповідні  аналітичні звіти із зауваженнями, виявленими робочою групою, і рекомендаціями щодо їх усунення. Дані звіти будуть направлені у структурні підрозділи райдержадміністрації для відповідного реагування.

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                               А.В.БЕНЦАРУК

 

Начальник відділу загального

діловодства і контролю та

роботи із зверненнями громадян

апарату райдержадміністрації                                                    Т.М.ДАЦЮК

 

Головний спеціаліст з контролю відділу

загального діловодства і контролю та

роботи із зверненнями громадян

апарату райдержадміністрації                                                    В.Г. ЗАХАРУК

 
 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/topimg/invest_pasport.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/2.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/image002.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/edeklar.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/dpoato_2.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/154.jpg

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/guds.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/kmu.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/baner_ak1.gif