Лановецька районна державна адміністрація
47400, м.Ланівці, вул.Незалежності, 19
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук
На головну / Центр надання адміністративних послуг / Нормативно-правові документи

Регламент Центру надання адміністративних послуг


 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                  Розпорядження голови

                                                                                                  Лановецької  районної

                                                                                                   державної адміністрації

                                                                                                 20.02.2017  № 60-од

 

 

Регламент

Центру надання адміністративних послуг

Лановецької районної державної адміністрації

 

1. Загальні положення

 

1.      Регламент центру надання адміністративних послуг (далі – Регламент) встановлює порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), зокрема, порядок дій адміністраторів ЦНАП та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

2.      У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про адміністративні послуги».

 

3.      Надання адміністративних послуг у ЦНАП здійснюється з дотриманням таких принципів:

1)            верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

2)            стабільності;

3)            рівності перед законом;

4)            відкритості та прозорості;

5)            оперативності та своєчасності;

6)            доступності інформації про надання адміністративних послуг;

7)            захищеності персональних даних;

8)            раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

9)            неупередженості та справедливості; 

10)        доступності та зручності для суб’єктів звернення.

 

4.                  ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією та  Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр, та регламентом центру

 

2. Вимоги до приміщення, в якому розміщується Центр

 

5 Центр розміщується в центральній частині міста Ланівці, в приміщенні районної державної адміністрації по вул. Незалежності, 19.

 

На вході до приміщення центру розміщуються вивіска з найменуванням центру та табличка з інформацією про його місцезнаходження, графік роботи тощо.

 

Графік прийому громадян та графік роботи ЦНАП затверджується головою Лановецької районної державної адміністрації.

 

Вхід до центру облаштований пандусом для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

 

У приміщенні центру облаштовується туалетна кімната з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями.

 

На прилеглій до центру території передбачено місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення.

 

6. Приміщення центру поділяється на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини центру.

 

Відкрита частина включає:

сектор прийому;

сектор інформування;

сектор очікування;

сектор обслуговування.

 

Відкрита частина розміщується на першому поверсі районної державної адміністрації.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій та здійснення попереднього запису суб’єктів звернення на прийом до адміністраторів за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації, розміщення архіву.

Вхід до закритої частини центру суб’єктам звернення забороняється.

 

7. Сектор прийому облаштований при вході до приміщення центру. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи центру.

 

8. Сектор інформування облаштований з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

 

У секторі інформування розміщенні інформаційні стенди, що містять актуальну вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

Сектор інформування облаштований столами, стільцями, телефоном, та забезпечений канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг сектор інформування облаштовано відповідною скринькою та книгою відгуків і пропозицій, яка розміщується на видному та у доступному місці.

 

9. Сектор очікування розміщений у просторому приміщенні, та облаштований столами для оформлення документів та в достатній кількості стільцями, кріслами.

У секторі очікування центру надання адміністративних послуг облаштовуються не менше як 10 місць для суб’єктів звернень.

Сектор очікування в разі потреби обладнується автоматизованою системою керування чергою.

Для оплати адміністративного збору в секторі очікування можуть розміщуватися банкомати, платіжні термінали.

 

 10. Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Для швидкого обслуговування суб’єктів звернень робочі місця адміністраторів можуть розподілятися за принципом прийому і видачі документів. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора центру.

 

11. Площа секторів прийому та обслуговування достатньо забезпечена зручними та комфортними умовами для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів центру.

 

12. На інформаційних стендах розміщується інформація про:

1)    найменування центру, його місце знаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адреса веб-сайту, електронної пошти;

2)      графік роботи ЦНАП (дні роботи та прийомні години);

3)      перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП та інформаційні картки адміністративних послуг;

4)   строків надання адміністративних послуг;

5)      бланки заяв для звернення за адміністративними послугами та зразки їх заповнення;

6)      платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

7)      відомості про супутні послуги, які надаються у приміщенні ЦНАП;

8)      прізвище, ім’я, по батькові керівника центру, номер телефону, адресу електронної пошти;

9)      Положення про центр;

10)        Регламент центру.

 

13.              Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці.

 

14.              Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

 

15.              На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у роботі центру можуть брати участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій.

 

 

3. Інформаційна і технологічна картки адміністративних послуг

 

16.              Орган, що утворив центр, а також керівник центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративних послуг пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

 

17.              У разі внесення змін до законодавства щодо надання певної адміністративної послуги, суб’єкт надання відповідної адміністративної послуги своєчасно інформує про це районну державну адміністрацію а також  керівника центру, готує відповідні зміни до інформаційних та / або технологічних карток згідно з вимогами законодавства та цього Регламенту.

4. Робота інформаційного підрозділу центру

18. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (у разі їх наявності), консультування із загальних питань організації роботи центру та порядку прийому суб’єктів звернення у центрі може утворюватися інформаційний підрозділ.

Інформаційний підрозділ центру також:

1)      інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції центру;

2)      консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, адміністративного збору;

3) надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.

19. Лановецька райдержадміністрація створює та забезпечує роботу веб-сайту центру або окремого розділу на своєму веб-сайті, де розміщується інформація, зазначена в пункті 12 цього  Регламенту, а також відомості про місце розташування центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

20. Інформація, яка розміщується в приміщенні центру (в тому числі на інформаційних терміналах) та на веб-сайті, повинна бути актуальною і вичерпною.

Інформація на веб-сайті центру має бути зручною для пошуку та копіювання.

21. Суб’єктам звернення, які звернулися до центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

 5. Керування чергою в центрі

 

22. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування субєктів звернення у центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення – для керування чергою.

 

23. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором центру реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені).

 

24. У центрі може здійснюватися попередній запис субєктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до центру та / або електронної реєстрації та веб-сайті центру. Прийом субєктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником центру години.

 

25. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності субєктів звернення.

 

 6. Прийняття заяви та інших документів у центрі

 

26. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів (результату надання адміністративної послуги, далі також - вихідний пакет документів) здійснюється виключно у центрі.

Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом.

27. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними  органами та зареєстрованих декларацій здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

28. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центр  особисто, через представника (законного представника), надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

29. Якщо вхідний пакет документів подається представником (законним представником) суб’єкту звернення, до нього додаються документи, які підтверджують особу представника та засвідчують його / її повноваження (довіреність або інший документ, що посвідчує відносини представництва).

 

30. Адміністратор центру перевіряє відповідність поданого пакету документів інформаційній картці адміністративної послуги, за потреби – надає допомогу суб’єкту звернення у заповненні бланку заяви. У випадку, якщо суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки при заповненні бланку заяви, адміністратор повідомляє заявника про відповідні недоліки та, за потреби, надає необхідну допомогу у їх виправленні.

 

31. Адміністратор центру складає опис вхідного пакету документів в якому зазначається інформація про перелік документів, поданих суб’єктом звернення. Опис складається у двох примірниках.

 

32. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакету документів за підписом та печаткою (штампом) відповідного адміністратора центру із відміткою про дату і час його складання, реєстраційний номер заяви і перелік документів, що додаються до неї. Другий примірник опису вхідного пакету документів зберігається в матеріалах справи, у випадку застосування у центрі електронного документообігу – в електронній формі.

 

33. Адміністратор центру під час отримання вхідного пакету документів зобов’язаний з’ясувати бажані для суб’єкта звернення способи його повідомлення про результат надання адміністративної послуги (телефоном, засобами поштового зв’язку, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку у випадках, передбачених законодавством), а також бажаний спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакету документів (особисто чи засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що також зазначається в описі вхідного пакету документів у паперовій та / або електронній формі.

 

34. Адміністратор центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та / або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

 

35. Якщо вхідний пакет документів було отримано засобами поштового зв’язку, адміністратор центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакету документів електронною поштою (його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку (за можливості), або поштовим відправленням.

 

36. Після реєстрації вхідного пакету документів адміністратор центру формує справу у паперовій та / або електронній формі, за потреби (і за можливості) здійснює її копіювання та / або сканування.

 

37. Інформацію про вчинені дії адміністратор центру вносить до листа-проходження справи у паперовій та / або електронній формі. Лист- проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративної послуги.

 

7. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

38. Після вчинення дій, передбачених цим  Регламентом, адміністратор центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання адміністративної послуги надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи. Відомості про передання вхідного пакету документів вносяться адміністратором до листа-проходження справи у паперовій та / або електронній формі.

 

39. Передача справ у паперовій формі від центру до суб’єкта надання адміністративних послуг здійснюється у порядку визначеному районною державною адміністрацією, але не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом отримання справ представником суб’єкта надання адміністративної послуги або їх доставки працівником центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

 

40. Отримавши справу, суб’єкт надання адміністративних послуг зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, а також прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа-проходження справи у паперовій та / або електронній формі.

 

41. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами центру, відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника центру.

 

42. Суб’єкт надання адміністративних послуг зобов’язаний:

 своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні строку  розгляду справи та прийняття рішення, інші проблеми, що виникають при розгляді справи;

надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора центру про хід розгляду справи;

надавати інформацію на усний або письмовий запит адміністратора центру щодо розгляду справи.

 У разі виявлення факту порушення  вимог законодавства  щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор центру невідкладно інформує про це керівника центру.

 

8. Передача вихідного пакета документів суб’єкту звернення

43. Суб’єкт надання адміністративних послуг зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, сформувати вихідний пакет документів та направити його до центру, про що зазначається у листі-проходженні справи.

 

44. Адміністратор невідкладно у день надходження вихідного пакету документу повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакету документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа-проходження справи, а також до відповідного реєстру у паперовій та / або електронній формі. 

 

45. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його представникові (законному представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятий для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зазначається в описі вхідного пакета документів або в іншому документі, визначеному органом, що утворив центр, і зберігається в матеріалах справи.

 

46. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання у ЦНАП протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації  вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного терміну у ЦНАП, а потім передається на архівне зберігання.

 

47. У випадку, якщо адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та / або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів у справі та передає його суб’єктові звернення.

                                                         

48. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання  таких послуг  та в межах повноважень  адміністратори і керівник ЦНАП.

 

49. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та / або електронній формі (відскановані документи), зокрема заява суб’єкта звернення, та інші документи, визначені районною державною адміністрацією, зберігаються у центрі.

Всі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                  А. В. Бенцарук

 

 

В. о. начальника відділу з питань

надання адміністративних послуг

районної державної адміністрації                                                 Т. М. Власюк

 

 

Головний спеціаліст - юрист відділу

з питань державної служби та

юридичної роботи апарату

районної державної адміністрації                                                      О. І. Тижук

 

 

 

 
 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/topimg/invest_pasport.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/2.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/image002.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/edeklar.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/dpoato_2.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/154.jpg

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/guds.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/kmu.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/baner_ak1.gif