Лановецька районна державна адміністрація
47400, м.Ланівці, вул.Незалежності, 19
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук
На головну / Регуляторна політика / Оприлюднення проектів райдержадміністрації

Аналіз регуляторного впливу розпорядження голови РДА щодо РЕГЛАМЕНТУ ЦНАП


 

Аналіз

 

регуляторного впливу до проекту розпорядження Лановецької районної державної адміністрації «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Лановецької районної державної адміністрації»

 

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Керуючись статтями 6, частиною 1 статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та на виконання Закону України "Про адміністративні послуги", Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року  № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.

 

 2. Визначення цілей державного регулювання

Основними цілями прийняття розпорядження є затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг з метою забезпечення надання адміністративних послуг, що дозволить:

1) організувати  надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спростити  процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

Перша альтернатива.

Збереження існуючого стану: суб’єкти звертаються за наданням адміністративних послуг безпосередньо до суб’єктів надання адміністративних послуг: процедура непрозора, відсутній громадський контроль. Дана альтернатива не відповідає Закону України  «Про адміністративні послуги».

 Друга альтернатива.

Надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг Лановецької районної державної адміністрації, що передбачає адміністратора, у порядку, встановленому Законом України «Про адміністративні послуги».

Запровадженням регламенту Центру надання адміністративних послуг реалізуються пріоритетні напрямки діяльності:

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

- рівності перед законом; 

- доступності інформації про надання адміністративних послуг;

- неупередженості та справедливості;

- доступності та зручності для суб’єктів звернень;

- відкритості та прозорості;

- реалізація прав та інтересів громадян та суб’єктів господарювання через публічне обговорення проекту регуляторного акта.

 

4. Механізми, які пропонуються застосувати для розв”язання  проблеми, і відповідні заходи

Механізмом розв’язання проблеми є затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг, створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.

Запровадження державного регулювання та реалізація даного проекту сприятиме створенню сталих та безпечних умов для подальшого розвитку надання адміністративних послуг, встановленню чіткого порядку діяльності та взаємодії суб’єктів надання адміністративних послуг, уповноважених надавати адміністративні послуги. 

 

5. Обґрунтування  можливостей досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття регуляторного акту Центром надання адміністративних послуг будуть реалізовані повноваження, що надані йому Законом України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», відповідно до статей 6,13, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року  № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг».

Центром надання адміністративних послуг районної державної адміністрації буде забезпечено надання суб’єктам звернення (фізичним  та юридичним особам) адміністративних  послуг, відповідно до визначеного переліку, який затверджується головою Лановецької районної державної адміністрації.

   Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить:

-  спрощення процедури надання адміністративних послуг, її прозорість;

- скорочення часу та витрат суб'єктів звернень для отримання адміністративних послуг;

- отримання вичерпної інформації щодо вимог та порядку отримання адміністративних послуг;

- забезпечення контролю за посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг, строків надання адміністративних послуг;

- тісну та ефективну співпрацю суб'єктів звернень з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями.

     Проект розпорядження негативних чинників не має.

Оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості. Рівень поінформованості громадськості буде достатній для усвідомлення та реалізації проекту розпорядження.

 

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

Сфера дії

Витрати

Вигоди

Держава

Реалізація проекту розпорядження не потребує додаткових витрат з державного бюджету. Забезпечення надання адміністративних послуг, через Центри надання адміністративних послуг передбачається в межах видатків на утримання органів, що прийняли рішення про створення таких центрів, а також органів, що є суб’єктами надання послуг, включених до переліку

 

Надання адміністра­тивних послуг через Центр надання адмініст­ративних послуг, у відповідності із вимогами Закону

  

Громадяни

 

Немає

Забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг

Суб’єкти господарської діяльності

Немає

Забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Передбачається, що видача документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, буде здійснюватися у встановленому законодавством порядку в дозвільному Центрі, утвореному відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", який є складовою частиною Центру надання адміністративних послуг 

 

 

 

Термін дії акта необмежено у часі.

 

 8. Показники результативності регуляторного акта

Показники результативності регуляторного акта є:

8.1. Кількість адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг.

8.2. Кількість звернень суб’єктів звернень за отриманням адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Вижницької районної державної адміністрації для даного регуляторного акту не передбачається.

8.3. Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб на яких поширюється дія даного регуляторного акту.

8.4.Кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.

8.5.Середній термін розгляду звернення.

8.6. На виконання регуляторного акту кошти і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, не передбачено.

8.7.Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб із проектом розпорядження достатній, оскільки зазначений проект акта розміщений на офіційному веб-сайті Лановецької районної державної адміністрації http://www.oda.te.gov.ua/lanovetska.

8.8.  Надходження коштів при прийнятті даного регуляторного акту до державного та місцевого бюджетів не зміниться.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде проведено  до дня набрання чинності регуляторного акта.

Повторне відстеження регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження планується проводити один раз на кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів щодо повторного відстеження, з метою подальшого вдосконалення розпорядження голови районної державної адміністрації.

Будуть використовуватись статистичні дані та соціологічні дані , отримані методом анкетування.

         Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися на основі аналізу та співставлення терміну отримання послуг громадянами та суб’єктами господарської діяльності.

 

         Визначення якості обслуговування буде здійснюватися на основі відгуків про роботу центру надання адміністративних послуг Лановецької районної державної адміністрації у місцевих ЗМІ та періодичних анкетувань громадян та суб’єктів господарської діяльності, що звертатимуться за послугами центру надання адміністративних послуг Лановецької районної державної адміністрації.

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на підставі даних моніторингу протягом усього терміну його дії шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які надійдуть до районної державної адміністрації від громадян, та за результатами моніторингу діяльності Центру надання адміністративних послуг.

Заходи з проведення відстеження результативності регуляторного акта будуть проводитися відділом з питань надання адміністративних послуг Лановецької районної державної адміністрації.

 

 

 

Розробник: 

Начальник відділу з питань надання  

адміністративних послуг районної                                           

державної адміністрації                                                                              М.Ю.Басій

 

13.11.2014р.
 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/topimg/invest_pasport.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/2.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/image002.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/edeklar.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/dpoato_2.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/154.jpg

Інформаційні послуги

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/guds.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/kmu.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/baner_ak1.gif