Кременецька районна державна адміністрація
47000, м.Кременець, вул.Шевченка, 56
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

 • http://ogp.gov.ua/sites/default/files/president.gif
 • http://ogp.gov.ua/sites/default/files/kmu.gif
 • http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/actbanersnet/Ban11/$FILE/vru.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/predstav2.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/cp9wldlwaaan2iu.jpg
 • http://cs614727.vk.me/v614727785/158da/fV7SlKtK6Wc.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/10_big.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/8030251sm.jpg
 • http://eacs.com.ua/img/m65_0_ru.jpg 
 • http://vodolaga.org/Dizayn/pub-inf.jpg
 • http://www.minjust.gov.ua/static/images/bann/publicinfo-1.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/posilbody/lustraition_160_102.gif
 • http://comin.kmu.gov.ua/img/Anti_kor_Portal.gif 
 • http://www.itk.ua/files/partners/middle_image_37.png?r=1359587582
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/rnbou2.jpg
 • http://www.vinoblzem.gov.ua/wp-content/uploads/2012/12/kn-ap.png
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/54_antimonopol.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/spfu.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/nads.gif
 •  http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/nadu1.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/cvk.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/drv_bane.jpeg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/sud.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/konst.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/333.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/baner3.jpg  
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/10_1.jpg  
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/61_ternop.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/logotyp_gu_dfs_ternopil.jpg
 •  http://comin.kmu.gov.ua/img/ukrinform.gif
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/62_baner_gus.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/14122012.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/temp1.gif
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/mp29.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/111

             http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/222.png

              

На головну

Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців РДА


КРЕМЕНЕЦЬКА  РАЙОННА   ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

   голови районної державної адміністрації

 

 від   02 липня  2016 року              м. Кременець                      № 296-од

 Про оголошення конкурсу на заміщення

 вакантних посад державних службовців

 районної державної адміністрації

 

                Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»:

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантних посад:

1) начальника відділу містобудування та архітектури районної державної адміністрації;

2) начальника відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту районної державної адміністрації;

3) головного спеціаліста відділу економічного   розвитку та торгівлі управління економічного розвитку районної державної адміністрації;

4) головного спеціаліста відділу розвитку інфраструктури, житлово – комунального господарства та з питань надзвичайних ситуацій управління економічного розвитку  районної державної адміністрації.

 2. Секторам з питань  кадрової роботи та державної служби (НІКОЛАЄВА Н.К.) та інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю  апарату райдержадміністрації (БОКЛАЖКО О.М.) забезпечити оприлюднення оголошення та умов проведення конкурсу на зайняття вакантних посад начальника відділу архітектури та містобудування (згідно з додатком 1), начальника відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту районної державної адміністрації  (згідно з додатком 2), головного спеціаліста відділу економічного   розвитку та торгівлі управління економічного розвитку районної державної адміністрації (згідно з додатком 3), головного спеціаліста відділу розвитку інфраструктури, житлово – комунального господарства та з питань надзвичайних ситуацій управління економічного розвитку  районної державної адміністрації (згідно з додатком 4)  на офіційній веб-сторінці райдержадміністрації в розділі «Вакансії» та передачу цього розпорядження до Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях в установленому порядку.

 3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на  керівника апарату районної державної адміністрації ФЕДИШЕНУ С.І.

Голова районної

 державної адміністрації                                                               С.Р. СІМЧУК

 

                                                                       Додаток 1

                                                                        до розпорядження     голови           

                                                                               районної державної адміністрації

                                                                               02.07.2016               №  296-од   

УМОВИ

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

начальника відділу містобудування та архітектури

Кременецької районної державної адміністрації

(47003, м. Кременець, вул. Шевченка, 56)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) подає на затвердження голові районної держадміністрації положення про відділ;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою районної держадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії районної держадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної держадміністрації питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної держадміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

12) подає на затвердження голови районної держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної держадміністрації кошторису відділу;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

16) призначає на посаду і звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, приймає рішення про присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які належать до обслуговуючого персоналу, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

19) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

20) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

Умови оплати праці

посадовий оклад 4480 гривень, інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу»

  Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

 2) письмова заява про участь у

конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

 3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

 4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

 5) заповнена особова картка встановленого зразка;

 6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

 

Строк подання документів - 16 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Документи приймаються за адресою: м. Кременець, вул. Шевченка, 56, каб. 31

Дата, час і місце проведення конкурсу

конкурс буде проведений 21 липня 2016 року об 10.00 за адресою: м. Кременець, вул. Шевченка, 56, каб.21

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ніколаєва Надія,

Демчишин Валентина, тел. 2 50 48, kadry_krda@ukr.net

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища освіта відповідного професійного спрямування за ступенем магістра

2

  Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше п’яти років

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

вища освіта управлінського, архітектурного спрямування

2

Знання законодавства

1)  Конституція України;

 2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

 4) Кодекс законів про працю України, інші акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності відділу містобудування та архітектури районної державної адміністрації;

 5) укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України;

6) Закон України «Про архітектурну діяльність»;

7) Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

8) ДБН та інші нормативно-правові акти;

9) Земельний Кодекс;

10) Закон України «Про основи містобудування»

3

Професійні чи технічні знання

1) порядок підготовки та внесення проектів нормативно - правових актів; 2) правові норми регулювання на звернення та запити правоохоронних органів, інших організацій та установ;

 3) основи містобудівної діяльності;

 4) форми та методи роботи із засобами масової інформації;

5) правила ділового етикету;

6) правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;

7) основи планування та забудови населених пунктів

4

Спеціальний досвід роботи

досвід роботи на керівних посадах на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування

5

Знання сучасних інформаційних технологій

володіти навичками роботи з ПК та базовими програмами (MS Office), навики роботи з інформаційно - пошуковими системами в мережі Інтернет

6

Особистісні якості

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

 3) інноваційність та креативність;

 4) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

5) дипломатичність та гнучкість;

6) незалежність та ініціативність;

 7) вміння працювати в стресових ситуаціях

 

Керівник апарату районної

  державної адміністрації                                                           С.І. ФЕДИШЕНА

 

                                                                       Додаток 2

                                                                        до розпорядження     голови           

                                                                               районної державної адміністрації

                                                                               02.07.2016        №  296-од    

УМОВИ

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

начальника відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту

Кременецької районної державної адміністрації

( 47000, м. Кременець, вул. Шевченка, 8)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) здійснення керівництва діяльністю відділу, персональна відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та прийнятті ним рішення;

 2) представлення інтересів відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

 3) подання на затвердження голові районної державної адміністрації кошторису та штатного розпису відділу;

4) видання в межах своєї компетенції наказів відділу, організація і контроль їх виконання;

 5) затвердження посадових інструкцій працівників відділу та розподіл їх обов’язків;

 6) розпорядження коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділу та реалізацію регіональних цільових програм;

 7) вирішення інших питань діяльності відділу в межах і порядку, визначених законодавством та положенням про відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту районної державної адміністрації

Умови оплати праці

посадовий оклад 4480 гривень, інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу»

  Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

 2) письмова заява про участь у

конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

 3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

 4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

 5) заповнена особова картка встановленого зразка;

 6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

 

Строк подання документів - 16 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Документи приймаються за адресою: м. Кременець, вул. Шевченка, 56, каб. 31

Дата, час і місце проведення конкурсу

конкурс буде проведений 21 липня 2016 року об 10.00 за адресою: м. Кременець, вул. Шевченка, 56, каб.21

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ніколаєва Надія,

Демчишин Валентина, тел. 2 50 48, kadry_krda@ukr.net

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища освіта відповідного професійного спрямування за ступенем спеціаліста, магістра

2

  Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування не менше одного року

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

вища педагогічна освіта

2

Знання законодавства

1)  Конституція України;

 2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про фізичну культуру і спорт»;

5) Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»;

 6) Кодекс законів про працю України, інші акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту районної державної адміністрації;

 7) укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

3

Професійні чи технічні знання

1) порядок підготовки та внесення проектів нормативно - правових актів;

2) правові норми регулювання на звернення та запити правоохоронних органів, інших організацій та установ;

3) практика застосування чинного законодавства;

4) правила ділового етикету;

5) правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;

6) форми та методи роботи із засобами масової інформації;

7) основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби

4

Спеціальний досвід роботи

досвід роботи на керівних посадах на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування

5

Знання сучасних інформаційних технологій

володіти навичками роботи з ПК та базовими програмами (MS Office), навики роботи з інформаційно - пошуковими системами в мережі Інтернет

6

Особистісні якості

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

 3) інноваційність та креативність;

 4) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

5) дипломатичність та гнучкість;

6) незалежність та ініціативність;

7) відповідальність;

8) комунікабельність;

9) вміння працювати в стресових ситуаціях

 

 

  Керівник апарату районної

  державної адміністрації                                                           С.І. ФЕДИШЕНА

 

 

                                                                              Додаток 3

                                                                        до розпорядження     голови           

                                                                               районної державної адміністрації

                                                                             02.07.2016               №  296-од 

 

УМОВИ
проведення конкурсу

на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу економічного   розвитку та торгівлі управління економічного розвитку Кременецької районної державної адміністрації

(47003, м. Кременець, вул. Шевченка, 56)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) ведення бухгалтерського обліку фінансово - господарської діяльності управління економічного розвитку Кременецької районної державної адміністрації та складення звітності;

2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації  про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами управління економічного розвитку Кременецької районної державної адміністрації;

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення  платежів  відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та  у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності управління економічного розвитку Кременецької районної державної адміністрації;

4) забезпечення  контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів управління економічного розвитку Кременецької районної державної адміністрації відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово - господарській діяльності управління економічного розвитку Кременецької районної державної адміністрації, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів

Умови оплати праці

Посадовий оклад –  2 585  гривень,  інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

 2) письмова заява про участь у

конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

 3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

 4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

 5) заповнена особова картка встановленого зразка;

 6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів - 16 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Документи приймаються за адресою: м. Кременець, вул. Шевченка, 56, каб. 31

Дата, час і місце проведення конкурсу

конкурс буде проведений 21 липня 2016 року об 10.00 за адресою: м. Кременець, вул. Шевченка, 56, каб.21

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ніколаєва Надія,

Демчишин Валентина, тел. 2 50 48, kadry_krda@ukr.net

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1.

Освіта

ступень освіти молодшого бакалавра, бакалавра, спеціаліста

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1.

Освіта

бухгалтерська освіта ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, спеціаліста  

2.

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції»;

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закон України «Про очищення влади»;

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
Бюджетний кодекс України;
Податковий кодекс України;

Укази та розпорядження Президента України;

постанови Верховної Ради України, постанови;

розпорядження Кабінету Міністрів України;

інші підзаконні нормативно - правові акти органів виконавчої влади вищого рівня, прийняті у межах їх повноважень, що регулюють

ведення бухгалтерського обліку

3.

Професійні чи технічні знання

знання основ ведення бухгалтерського обліку в бюджетній установі, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності 

4.

Спеціальний досвід роботи

не потребує

5.

Знання сучасних інформаційних технологій

вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

6.

Особистісні якості

відповідальність;

системність і самостійність в роботі; уважність до деталей;

наполегливість;

креативність та ініціативність; орієнтація на саморозвиток;

орієнтація на обслуговування;

вміння працювати в стресових ситуаціях

 

 

 

 

Керівник апарату районної

  державної адміністрації                                                           С.І. ФЕДИШЕНА

 

                                                                        Додаток 4

                                                                        до розпорядження     голови           

                                                                               районної державної адміністрації

                                                                               02.07.2016           № 296-од    

 

УМОВИ
проведення конкурсу

на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу розвитку інфраструктури, житлово – комунального господарства та з питань надзвичайних ситуацій управління економічного розвитку Кременецької районної державної адміністрації

(47003, м. Кременець, вул. Шевченка, 56)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Забезпечення реалізації державної політики у галузі житлово - комунального господарства (в тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово -комунальні послуги), житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання, а також у сфері будівництва об’єктів житлово -комунального господарства та розвитку інженерно - транспортної інфраструктури комунальної власності.

У сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг: забезпечує дотримання вимог законодавства; розробляє і реалізує районні програми;  взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;

 забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них; забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням;

проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;

надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг;

реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків;

реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду соціального призначення;

У сфері теплопостачання та енергозбереження: розробляє і реалізує районні програми та бере участь у розробленні і реалізації державних та обласних цільових програм у цій сфері; здійснює аналіз стану сфери теплопостачання; організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування;

забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання;

забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів міст та інших населених пунктів тепловою енергією;

забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження; вживає заходів щодо поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об’єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними, обласними та районними програмами.

У сфері питної води та питного водопостачання: розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та обласних  програм у цій сфері;

забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм; забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання;

здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, відповідає за належне забезпечення жителів міст, інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам; розробляє і забезпечує реалізацію проектів зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання.

У сферах благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання: бере участь у розробленні та виконанні державних, обласних та районних програм благоустрою населених пунктів;

 інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів; здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання; забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів; надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів; забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення на відповідній території державного контролю за дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою.

У сфері будівництва об’єктів житлово-комунального господарства: бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань будівництва, реконструкції і капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства, реалізації проектів інженерно-транспортної інфраструктури комунальної власності (у разі визначення управління розпорядником коштів за програмою);

бере участь в межах компетенції у складанні переліків об’єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території

Умови оплати праці

Посадовий оклад –  2 585  грн.

  Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

 2) письмова заява про участь у

конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

 3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

 4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

 5) заповнена особова картка встановленого зразка;

 6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

 

Строк подання документів - 16 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Документи приймаються за адресою: м. Кременець, вул. Шевченка, 56, каб. 31

Дата, час і місце проведення конкурсу

конкурс буде проведений 21 липня 2016 року об 10.00 за адресою: м. Кременець, вул. Шевченка, 56, каб.21

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ніколаєва Надія,

Демчишин Валентина, тел. 2 50 48, kadry_krda@ukr.net

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1.

Освіта

Ступень освіти молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1.

Освіта

Вища економічна, технічна освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра  

2.

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції»;

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закон України «Про очищення влади»;

Закон України «Про житлово - комунальні послуги»;

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
Закон України «Про відходи»;
Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»;
Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»;
Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»;
Закон України «Про теплопостачання»;
Закон України «Про альтернативні види палива»;
Закон України «Про енергозбереження»;

Укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно - правові акти органів виконавчої влади вищого рівня, прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер визначених посадовими обов’язками

3.

Професійні чи технічні знання

вміння працювати з інформацією; орієнтація на досягнення кінцевих результатів; вміння вирішувати комплексні завдання; вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати; вміння ефективної координації з іншими; здатність приймати зміни та змінюватись

4.

Спеціальний досвід роботи

не потребує

5.

Знання сучасних інформаційних технологій

вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

6.

Особистісні якості

відповідальність;

 системність і самостійність в роботі; уважність до деталей;

наполегливість;

креативність та ініціативність;

орієнтація на саморозвиток;

орієнтація на обслуговування;

вміння працювати в стресових ситуаціях

 

 

 

Керівник апарату районної

  державної адміністрації                                                           С.І. ФЕДИШЕНА

 
 

 

 

Актуальна тема

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/actualbody/311424_1.jpg 

Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/agolova/images76.jpeg

Інформацію про Європейський Союз можна отримати:

Міністерство закордонних справ України
www.mfa.gov.ua

Представництво Європейської Комісії в Україні
www.delukr.ec.europa.eu

Державний комітет телебачення та радіомовлення України
www.comin.kmu.gov.ua
www.ukraine-nato.gov.ua

 Європейський простір
www.eu.prostir.ua

Місцеве РАДІОМОВЛЕННЯ

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/uk.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/informbody/4564

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/gu2.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/children.gif

Про сплату податку на доходи фізичних осіб відокремленим підрозділом

Запобігання проявам корупції

Детінізація економіки

Почесне звання "Мати-героїня"