Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Про внесення змін до рішення 19 сесії 6 скликання № 205 від 28.01.2015 року Калагарівської сільської ради


 

                                                                            

Україна

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Калагарівська сільська рада

Гусятинського району  Тернопільської області

с. Калагарівка , Гусятинського району Тернопільської області. Тел. 3-41-31

                           Друга     сесія      сьомого    скликання

                                      Перше  пленарне  засідання 

    

                                           Р І Ш Е Н Н Я   №13

 

«Про внесення  змін  до  рішення  19 сесії 6 скликання

 № 205  від  28.01.2015  року »                                                          30.12.2015 року

 

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  Калагарівського  сільського  голови  Вейко  В.Б.,  керуючись  п.24, ч.1ст.26 Закону  України  « Про  місцеве  самоврядування  в  Україні »,  відповідно  до  ст.ст.8,10,12  ст.269-288 Податкового  кодексу  України,  Закону  України  « Про  внесення  змін  до  Податкового  кодексу  України  та  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  забезпечення  збалансованості  бюджетних  надходжень  в  2016році»  від  24.12.2015року  № 909-VIII,  сільська  рада

 

                                  в и р і ш и л а:

1.Внести  зміни  до  рішення  сесії  №205  від  28.01.2015року  « Про  встановлення  податку  на  майно  в  частині  плати  за  землю  та  надання  пільг  із  сплати  земельного  податку  на  території  Калагарівської  сільської  ради», Положення №5  викласти  в  такій  редакції:

 

5. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

 

5.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1 відсотка   від  їх  нормативно-грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь -  0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

 

5.2. Ставка податку встановлюється  у  розмірі   3  відсотків від їх нормативно - грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

 

5.3  Ставка податку за земельні ділянки  зайняті  житловим  фондом  встановити  у  розмірі  0,03  відсотка  від  їх  нормативно - грошової оцінки .

 

2.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  землевпорядника  сільської  ради  Шевчук  Р.М.

 

.

 

                 Сільський  голова :                                                       Вейко  В.Б.

 

 

 

 

                          

                                                                            Додаток №3

До  рішення Калагарівської  сільської  ради

                                                                                      28.01.2015троку  №205

 

ПОЛОЖЕННЯ

про   плату  за  землю

                                            1. Платниками податку

1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.2. землекористувачі.

                                          2. Об'єкти оподаткування земельним податком

2.1. Об'єктами оподаткування є:

2.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

3. База оподаткування земельним податком

3.1. Базою оподаткування є:

3.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

3.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

3.1.2. Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

4. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження), земельним податком

4.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

4.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до статті 274 цього Кодексу.

5. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

5.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1 відсотка   від  їх  нормативно-грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь -  0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

5.2. Ставка податку встановлюється  у  розмірі   3  відсотків від їх нормативно - грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

 

5.3  Ставка податку за земельні ділянки  зайняті  житловим  фондом  встановити  у  розмірі  0,03  відсотка  від  їх  нормативно - грошової оцінки .

6. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

6.1. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі  5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі  по області.

7. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

7.1. Від сплати податку звільняються:

7.1.1. інваліди першої і другої групи;

7.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

7.1.3. пенсіонери (за віком);

7.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

7.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи.

7.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом  використання  у межах граничних норм:

7.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

7.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара

7.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

7.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

 

7.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

7.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

Стаття  8. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

8.1. Від сплати податку звільняються:

8.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

8.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

8.1.3. бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

8.1.4. органи  місцевого  самоврядування,  установи  та  організації,  які  знаходяться  на  балансі  сільської  ради (клуби, ФАПи, школи, дитсадки).

9. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

9.1. Не сплачується податок за:

9.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

9.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

9.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

9.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

9.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

9.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

9.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України,

 

 

користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.

9.1.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

10. Особливості оподаткування платою за землю

10.1. Орган місцевого самоврядування встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

10.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

10.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

11. Податковий період для плати за землю

11.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

11.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

12. Порядок обчислення плати за землю

12.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

12.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

12.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

12.4. За ново відведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

12.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 цього Кодексу.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом

 

 

календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

12.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

12.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 цього Кодексу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

13. Строк сплати  плати за землю

13.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

13.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

13.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

13.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

13.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

13.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

13.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель

 

 

(споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

13.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

                                                     14. Орендна плата

14.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

14.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

14.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

14.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

14.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

14.5.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

14.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

14.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

14.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285-287 цього розділу.

15. Індексація нормативної грошової оцінки земель

15.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

15.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кi = І:100,

де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

15.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

 

 

          Секретар сільської ради:                                    Магеровська Г.І.

 

 

 

                                    

                                                                            

Україна

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Калагарівська сільська рада

Гусятинського району  Тернопільської області

с. Калагарівка , Гусятинського району Тернопільської області. Тел. 3-41-31

                           Друга     сесія      сьомого    скликання

                                      Перше  пленарне  засідання       

                        

                                              Р І Ш Е Н Н Я   №14

 

«Про внесення  змін  до  рішення  19 сесії 6 скликання

 № 203  від  28.01.2015  року »                                                          30.12.2015 року

 

 

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  Калагарівського  сільського  голови  Вейко  В.Б.,  керуючись  п.24, ч.1ст.26 Закону  України  « Про  місцеве  самоврядування  в  Україні »,  відповідно  до  ст.ст.8,10,12  ст.269-288Податкового  кодексу  України,  Закону  України  « Про  внесення  змін  до  Податкового  кодексу  України  та  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  забезпечення  збалансованості  бюджетних  надходжень  в  2016році»  від  24.12.2015року  № 909-VIII,  сільська  рада 

                                  в и р і ш и л а:

1.Внести  зміни  до  рішення  сесії  №6  від  28.01.2015року  « Про  податок  на  нерухоме  майно  відмінне  від  земельної  ділянки  на  території  Калагарівської  сільської  ради»  викласти  в  такій  редакції:

 

1. Затвердити  положення  про  податок  на  нерухоме  майно,  відмінне  від земельної  ділянки  (додаток1).

2. Встановити   що базою  оподаткування  є  загальна  площа  об’єкта  житлової  та  нежитлової  нерухомості, в  т.ч.  його  часток.

 База  оподаткування  об’єкта/об’єктів  житлової  нерухомості,  в т.ч.  їх  часток,  що  перебувають  у  власності  фізичної  особи – платника  податку, зменшується:

А). для  квартири/ квартир  незалежно  від  їх  кількості  на  60  кв.м.

Б). для  житлового  будинку/ будинків  незалежно  від  їх  кількості  на  150 кв.м.

В). для  різних  типів  об’єктів  житлової  нерухомості,  в т.ч.  їх  часток ( у  разі  одночасного  перебування  у  власності  платника  податку  квартири  та в  житлового  будинку  в т.ч.  їх  часток  на  210 кв.м.

Таке  зменшення  надається  один  раз  за  кожний  базовий  податковий  (звітний) період (рік).

3.Встановити:

А)Розмір  ставок  податку  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельного  податку,  для  об’єктів  житлової  нерухомості

 

 

№ п/п

 

Типи  об’єктів  житлової  нерухомості

 

 

 

 

Ставка  податку,  відсотки

 

Фізичні особи

Юридичні особи

1.

Житловий будинок-будівля капітального типу,  споруджена  з  дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, призначена для  постійного у ній проживання.

 

0,1

 

0,2

2.

Квартира-ізольоване  помешкання  в  житловому  будинку,  призначене  та  придатне  для  постійного  у ньому проживання.

0,1

0,2

3.

Прибудова  до  житлового  будинку – частина будинку, розташована  поза  контуром  його капітальних  зовнішніх  стін і  яка  має  з  основою частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну  стіну.

0,1

0,2

4.

Котедж одно, півтора поверховий будинок невеликої  житлової площі  для  постійного  чи  тимчасового  проживання  з присадибною ділянкою

0,1

0,2

5.

Кімнати  у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольовані  помешкання  в  квартирі,  в  якій  мешкають  двоє  чи  більше  квартиронаймачів

0,1

0,2

6.

Садові  будинки – будинки  для  літнього (сезонного)  використання,  які  в  питаннях нормування  площі  забудови,  зовнішніх  конструкцій  та  інженерного  обладнання  не  відповідають  нормативам,  установленим  для  житлових  будинків.

0,1

0,2

7.

Дачні  будинки – житлові  будинки  для  використання  протягом  року  з  метою позаміського  відпочинку

0,1

0,2

 

Б)Розміри  ставок  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельного   податку,  для  об’єктів  нежитлової  нерухомості

 

№ п/п

 

Типи  об’єктів  нежитлової  нерухомості

 

 

 

 

Ставка  податку,  відсотки

 

Фізичні особи

Юридичні особи

1.

Будівлі (приміщення) готельні, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани  та  бари, туристичні  бази,  табори  для  відпочинку,  будинки  відпочинку

 

 

0,3

 

 

1,0

2.

Будівлі (приміщення)  офісні – будівлі (приміщення)  фінансового  обслуговування  адміністративно-побутові  будівлі (приміщення), будівлі (приміщення)  для  конторських  та  адміністративних  цілей.

 

0,3

 

1,0

3.

Будівлі (приміщення)  торговельні-торгові центри,  магазини  (загальною площею  більше  200 кв.м.) універмаги, криті  ринки, павільйони  та  зали  для  ярмарків,  станції  технічного  обслуговування  автомобілів

 

0,3

 

1,0

4.

Будівлі (приміщення)  для  публічних  виступів (казино, ігорні будинки)

 

0,3

 

1,0

5.

Магазини,  загальною площею  до 200 кв.м. їдальні, кафе,  закусочні, бази  та  склади підприємств  торгівлі  й  громадського  харчування, будівлі (приміщення)  підприємств  побутового  обслуговування.

 

0,3

 

1,0

6.

Гаражі – гаражі (наземні  й  підземні)  та  криті  автомобільні  стоянки

 

0,3

 

1,0

7.

Господарські (присадибні) будівлі – допоміжні(нежитлові)  приміщення,  до  яких  належать  сараї,  хліви, гаражі,  літні  кухні,  майстерні, вбиральні, погреби,  навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції  тощо

 

0,01

 

1,0

8.

Інші будівлі

0,3

1,0

 

4. Встановити,  що  на  2016  рік  ставки  податку  для  об’єктів  нежитлової  нерухомості,  що  перебувають  у  власності  фізичних  та  юридичних  осіб,  не  можуть  перевищувати  1  відсоток  мінімальної  заробітної  плати,  встановленої  законом  на  1  січня  звітного  (податкового)  року  за 1 кв.м  для  об’єктів  нежитлової  нерухомості.

 

5.  З  квартир  понад  300кв.м  та  житлових  будинків  понад  500кв.м  буде  сплачуватись  додатково  -  25000грн.

 

6. Звільнити  від  сплати  податку:

-   релігійні  організації на  території  ради

-          інвалідів І-ІІ групи

-          Багатодітних,  які  виховують 3 і  більше  дітей

-          Пенсіонерів

-          Ветеранів  війни

-          Учасників  АТО.

7.Оприлюднити  дане  рішення  в  засобах  масової  інформації.

8.Контроль  за  ви конанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  соціально-економічного  та  культурного  розвитку, фінансів  та  бюджету. 

 

 

 

        Сільський  голова:                                                 Вейко В.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Інформаційні послуги