Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Про встановлення податку на майно в частині плати за землю та надання пільг із сплати земельного податку на території Вільхівчицької сільської ради


 

                                                                                         

 

 

У К Р А Ї Н А

Вільхівчицька сільська рада

Гусятинський район  Тернопільська область

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

Шостого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  23 квітня  2015  року                                                                             №229                                   

Про встановлення  податку на майно  в

частині плати за землю та надання пільг

із сплати земельного податку на території

Вільхівчицької сільської ради

           Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови, керуючись  п 24 ч 1 ст 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 8,10,12,369-288 Податкового Кодексу України із внесеними змінами Законком України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року за №71-УІІІ, розглянувши пропозиції постійних комісій,  Вільхівчицька сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. Затвердити Положення про податок на майно в частині плати за землю та надання пільг із сплати земельного податку на території Вільхівчицької сільської ради ( додаток 1).
  2. Встановити на території Вільхівчицької сільської ради наступні ставки податку:

2.1.За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено:

--- для фізичних осіб:

2.1.1.під житловою забудовою ( присадибна ділянка) – 0,03 відсотка від нормативної грошової оцінки;

2.1.2.Для ведення особистого селянського господарства - 0,1 відсоток від нормативної грошової оцінки;

2.1.3. Для садівництва – 0,03 відсотка від нормативної грошової оцінки;

2.1.4.Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва – 0,1 відсотка від нормативної грошової оцінки;

--- для юридичних осіб:

2.1.5.Земельні ділянки несільськогосподарського призначення , які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання – 10 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

2.1.6.Під житловою та нежитловою забудовою – 3 відсотки від їх нормативної грошової оцінки;

2.1.7.Для сільськогосподарських угідь – 1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки.

2.2. За земельні ділянки за межами населеного пункту, нормативну грошову оцінку яких не проведено:

2.2.1.За 1 га нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства – 2 відсотки від середньої нормативної грошової оцінки одиниці ріллі по області;

2.2.2.Проектні дороги – 4 відсотки;

2.2.3.Під господарськими будівлями і дворами – 4 відсотки від середньої нормативної грошової оцінки одиниці ріллі по області.

3.       Звільняються від сплати земельного податку:

-                 Інваліди І і ІІ групи;

-                 Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18-ти років

-                 пенсіонери ( за віком);

-                 Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

-                 учасники АТО.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідних  категорії фізичних осіб згідно цих  пунктів, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом  використання у межах граничних норм :

-                 для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

-                 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд( присадибна ділянка) – не більш як 0, 25 га .

4.       Звільнити від сплати земельного податку, що надходить до місцевого бюджету:

4.1.Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевого або державного бюджетів;

4.2.Благодійні організації, створені відповідно до закону , діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

4.3.Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури і спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевого або державного бюджетів.

5.  Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення на дошці оголошень сільської ради .

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів і бюджету.

 

              Сільський голова                                             О.І.ЧИЧУН

 

                                          Додаток   №1

                                          До рішення  Вільхівчицької  сільської ради

                                                                                            від “ 23 “  квітня   2015 року     №229

        ПОЛОЖЕННЯ

    про плату за землю

 

1.Платниками податку

1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.2.землекористувачі.

2.Обєкти  оподаткування земельним податком

2.1Об'єктами оподаткування є:

2.1.1.      земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2.1.2.      земельні частки (паї), які перебувають у власності.

3. База оподаткування земельним податком

3.1. Базою оподаткування є:

3.1.1.      нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

3.1.2.      площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

3^12^ Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

                        4. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського                    

                          призначення (незалежно від місцезнаходження), земельним податком

4.1.     Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

4.2.     Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до статті 274 цього Кодексу.

5.Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

5.1.     Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, і  для сільськогосподарських угідь встановлюється у відсотках  від їх нормативної грошової оцінки.

5.2.     Ставка податку встановлюється у відсотках   від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

6. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів,нормативну грошову оцінку яких не проведено

6.1 Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у відсотках  від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

7. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

7.1.      Від сплати податку звільняються:

7.1.1.       інваліди першої і другої групи;

7.1.2.       фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

7.1.3.       пенсіонери (за віком);

7.1.4.       ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

7.1.5.       фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

7.2.  Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

7.2.1.      для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

7.2.2.      для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара

7.2.3.      для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

7.2.4.      для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

7.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.                                                                       

7.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

8. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

8.1. Від сплати податку звільняються:

8.1.1.       санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

8.1.2.       громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі"порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

8.1.3.       бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

8.1.4.       органи місцевого самоврядування, установи та організації, які знаходяться на балансі сільської ради (клуби, ФАПи, школи, дитсадки).

9. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

9.1. Не сплачується податок за:

9.1.1.       сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

9.1.2.       землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

9.1.3.       земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

9.1.4.       землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а)  паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та
протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б)  майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання
паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту,
виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності
державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100
відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

9.1.5.       земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

9.1.6.       земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.                                                                 

9.1.7.земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.

9.1.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

10. Особливості оподаткування платою  за землю

10.1.   Орган місцевого самоврядування встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.                                          .

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам. Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

10.2.                 Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

10.3.                 Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

11. Податковий період для плати за землю

11.1.                 Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

11.2.                 Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

12. Порядок обчислення плати за землю

12.1.                 Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

12.2.                 Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

12.3.                 Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

12.4.                 За ново відведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.                     ..

12.5.   Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 цього Кодексу.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого  власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору / оренди будівель (їх частин).

12.6.Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує  до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 14. Орендна плата

14.1.      Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренд  землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни. Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

14.2.                 Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

14.3.                 Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

14.4.      Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

14.5.                    Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

14.5.1.                    не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

14.5.2.                    не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

14.6.                    Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

14.7.                 Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285-287 цього розділу.

15. Індексація нормативної грошової оцінки земель

15.1 .Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

15.2.      Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних
відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує,величину коефіцієнта
індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка
сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського
призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кі = 1:100,

де 1 - індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно віддати проведення нормативної грошової оцінки земель.

15.3.             Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центршіьного органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової
оцінки земель.

 

          Секретар  сільської  ради                                                            О.І.Деренівська

 

 

 

                                                   

 
 

Інформаційні послуги