Бучацька районна державна адміністрація
48400, м.Бучач, майдан Волі, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

На головну

Деякі питання соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності


16.03.2018 Деякі питання соціального захисту постраждалих учасни... | від 28.02.2018 № 119 (Текст …

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192018%

D0%BF/print1512119277898537 1/12

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2018 р. № 119

Київ

Деякі питання соціального захисту

постраждалих учасників Революції

Гідності

Відповідно до частини другої статей 161 і 18 Закону України

“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Кабінет Міністрів України п о с т а н ов л я є :

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок надання статусу постраждалого учасника Революції

Гідності?

Порядок виготовлення та видачі посвідчення “Постраждалий

учасник Революції Гідності”.

2. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у

державному бюджеті для створення і програмнотехнічного

забезпечення системи інформаційноаналітичної

підтримки,

інформаційнометодичного

забезпечення та виготовлення бланків

посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29

лютого 2012 р. № 154 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 17, ст.

16.03.2018 Деякі питання соціального захисту постраждалих учасни... | від 28.02.2018 № 119 (Текст …

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192018%

D0%BF/print1512119277898537 2/12

616? 2013 р., № 21, ст. 703? 2015 р., № 46, ст. 1495? 2017 р., № 38, ст.

1205), зміну, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом

України від 14 листопада 2017 р. № 2203VIII

“Про внесення змін

до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх

соціального захисту” щодо посилення соціального захисту

учасників антитерористичної операції, учасників Революції

Гідності та членів сімей загиблих таких осіб”.

Прем'єрміністр

України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73

16.03.2018 Деякі питання соціального захисту постраждалих учасни... | від 28.02.2018 № 119 (Текст …

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192018%

D0%BF/print1512119277898537 3/12

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів

України

від 28 лютого 2018 р. № 119

ПОРЯДОК

надання статусу постраждалого учасника

Революції Гідності

1. Цей Порядок визначає процедуру надання статусу

постраждалого учасника Революції Гідності особам, які отримали

тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського

протесту в Україні з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. за

євроінтеграцію та проти режиму Януковича (далі масові

акції

громадського протесту).

2. Статус постраждалого учасника Революції Гідності

надається особам, які на виконання Закону України “Про

встановлення державної допомоги постраждалим учасникам

масових акцій громадського протесту та членам їх сімей” включені

до переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського

протесту отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості,

легкі), але такі ушкодження не призвели до інвалідності, та

звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013

р. по 30 квітня 2014 року.

Дія цього Порядку не поширюється на працівників міліції,

осіб, які проходили службу в правоохоронних органах спеціального

призначення, військовослужбовців внутрішніх військ, Збройних

Сил та інших військових формувань, які отримали тілесні

ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під час виконання

службових обов’язків, пов’язаних з масовими акціями

громадського протесту.

3. Підставою для надання особі статусу постраждалого

учасника Революції Гідності є включення особи до одного з

переліків осіб, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої

16.03.2018 Деякі питання соціального захисту постраждалих учасни... | від 28.02.2018 № 119 (Текст …

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192018%

D0%BF/print1512119277898537 4/12

тяжкості, легкі), затверджених МОЗ в установленому порядку (далі

переліки

осіб).

МОЗ після затвердження переліків осіб, а також внесення змін

до них подає у п’ятиденний строк Мінсоцполітики переліки осіб

для їх надіслання структурним підрозділам з питань соціального

захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення

обласних, Київської міської держадміністрацій не пізніше ніж

через три робочих дні після надходження переліків осіб (змін до

них) надсилають їх структурним підрозділам з питань соціального

захисту населення районних, районних у м. Києві

держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у місті

(у разі їх утворення) рад (далі органи

соціального захисту

населення).

4. Для надання статусу постраждалого учасника Революції

Гідності особи, які включені до переліку осіб, звертаються з

відповідними заявами до органів соціального захисту населення за

зареєстрованим місцем проживання або місцем перебування.

У разі відсутності реєстрації місця проживання особи, які

отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під

час участі у масових акціях громадського протесту, звертаються із

заявами про надання статусу постраждалого учасника Революції

Гідності до управління праці та соціального захисту населення

Печерської районної у м. Києві держадміністрації.

До заяви додається копія документа, що посвідчує особу

громадянина України, іноземця або особи без громадянства, а

також особу, яку визнано в Україні біженцем або особою, яка

потребує додаткового захисту, що брала участь у масових акціях

громадського протесту (з пред’явленням оригіналу).

5. Рішення про надання (відмову у наданні) статусу

постраждалого учасника Революції Гідності та видачу (відмову у

видачі) відповідного посвідчення приймається органом

соціального захисту населення протягом семи робочих днів з дня

подання заяви.

16.03.2018 Деякі питання соціального захисту постраждалих учасни... | від 28.02.2018 № 119 (Текст …

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192018%

D0%BF/print1512119277898537 5/12

Рішення про відмову у надані статусу постраждалого учасника

Революції Гідності приймається у разі невключення особи до

переліку осіб.

Після прийняття рішення про надання особі статусу

постраждалого учасника Революції Гідності та видачі їй

відповідного посвідчення орган соціального захисту населення

вносить інформацію про таку особу до Єдиного державного

автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

6. Орган соціального захисту населення позбавляє статусу

постраждалого учасника Революції Гідності у разі:

наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної

сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого

злочину під час участі у масових акціях громадського протесту?

виключення МОЗ особи, яка має статус постраждалого

учасника Революції Гідності, з переліку осіб?

подання особою заяви про позбавлення її статусу

постраждалого учасника Революції Гідності.

7. Рішення органу соціального захисту населення може бути

оскаржене в судовому порядку.

8. У разі позбавлення особи статусу постраждалого учасника

Революції Гідності з підстав, визначених у пункті 6 цього Порядку,

орган соціального захисту не пізніше ніж через десять календарних

днів письмово інформує таку особу про позбавлення статусу та про

втрату права на пільги і компенсації, передбачені Законом України

“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та

вилучає посвідчення.

Після прийняття рішення про позбавлення особи статусу

постраждалого учасника Революції Гідності та вилучення у неї

відповідного посвідчення орган соціального захисту населення

вносить інформацію про позбавлення особи статусу

постраждалого учасника Революції Гідності до Єдиного

державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на

пільги.

16.03.2018 Деякі питання соціального захисту постраждалих учасни... | від 28.02.2018 № 119 (Текст …

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192018%

D0%BF/print1512119277898537 6/12

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів

України

від 28 лютого 2018 р. № 119

ПОРЯДОК

виготовлення та видачі посвідчення

“Постраждалий учасник Революції

Гідності”

1. Цей Порядок визначає механізм виготовлення та видачі

посвідчення “Постраждалий учасник Революції Гідності” (далі посвідчення).

2. Посвідчення є документом, що підтверджує статус

постраждалого учасника Революції Гідності, на підставі якого

надаються відповідні пільги і компенсації.

Документом, на підставі якого реалізується право на пільговий

проїзд згідно з пунктом 17 частини першої статті 12 Закону

України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального

захисту”, є листи талонів на право одержання постраждалими

учасниками Революції Гідності проїзних документів (квитків)

безоплатно і з 50відсотковою

знижкою їх вартості (далі листи

талонів).

3. Постраждалим учасникам Революції Гідності видаються

посвідчення згідно з додатком.

4. Посвідчення та листи талонів постраждалим учасникам

Революції Гідності видаються структурними підрозділами з питань

соціального захисту населення районних, районних у м. Києві

держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у

місті (у разі їх утворення) рад (далі органи

соціального захисту

населення) за зареєстрованим місцем проживання або місцем

перебування постраждалого учасника Революції Гідності.

16.03.2018 Деякі питання соціального захисту постраждалих учасни... | від 28.02.2018 № 119 (Текст …

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192018%

D0%BF/print1512119277898537 7/12

У разі відсутності реєстрації місця проживання постраждалим

учасникам Революції Гідності посвідчення та листи талонів

видаються управлінням праці та соціального захисту населення

Печерської районної у м. Києві держадміністрації.

5. Під час заповнення посвідчення записи “ким видано”,

“прізвище, ім’я, по батькові” робляться без скорочень, а дата видачі

зазначається прописом. Особистий підпис власника і його

фотокартка скріплюються печаткою органу соціального захисту

населення, який видав посвідчення. Записи у посвідченні

завіряються підписом керівника органу соціального захисту

населення, який видав посвідчення, і скріплюються печаткою

такого органу.

6. Посвідчення вручаються особисто постраждалим учасникам

Революції Гідності або за їх дорученням, оформленим в

установленому законом порядку, уповноваженим особам, за що

вони розписуються у відповідних документах.

Посвідчення видається безоплатно.

7. Якщо посвідчення стало непридатним або втрачене, за

заявою постраждалого учасника Революції Гідності видається нове

посвідчення відповідно до пункту 4 цього Порядку.

8. Постраждалим учасникам Революції Гідності, які мають

право на одночасне отримання посвідчення учасника бойових дій,

особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни та

постраждалого учасника Революції Гідності, видається лише одне

посвідчення за їх вибором.

Постраждалим учасникам Революції Гідності, які одночасно є

особами, на яких поширюється дія Закону України “Про статус

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, видається одне

посвідчення за їх вибором, у якому робиться відмітка про

встановлення іншого правового статусу.

9. Орган соціального захисту населення вилучає посвідчення з

підстав, зазначених у пункті 6 Порядку надання статусу

постраждалого учасника Революції Гідності, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. №

119.

16.03.2018 Деякі питання соціального захисту постраждалих учасни... | від 28.02.2018 № 119 (Текст …

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192018%

D0%BF/print1512119277898537 8/12

10. Бланки посвідчень та листів талонів виготовляються на

замовлення Мінсоцполітики.

11. Посвідчення виготовляється у формі книжечки розміром 70

х 200 міліметрів (у розгорнутому вигляді) у твердій обкладинці,

обтягнутій лідерином темнофіолетового

кольору, на лицьовому

боці якої зверху виконано напис “Україна”, під ним “

Посвідчення

постраждалого учасника Революції Гідності”.

Написи на лицьовому боці посвідчення зроблені фарбою

золотистого кольору.

Папір усередині посвідчення має захисну сітку.

16.03.2018 Деякі питання соціального захисту постраждалих учасни... | від 28.02.2018 № 119 (Текст …

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192018%

D0%BF/print1512119277898537 9/12

Додаток

до Порядку виготовлення та видачі

посвідчення

“Постраждалий учасник Революції

Гідності”

ЗРАЗОК

посвідчення “Постраждалий учасник

Революції Гідності”

16.03.2018 Деякі питання соціального захисту постраждалих учасни... | від 28.02.2018 № 119 (Текст …

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192018%

D0%BF/print1512119277898537 10/12

16.03.2018 Деякі питання соціального захисту постраждалих учасни... | від 28.02.2018 № 119 (Текст …

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192018%

D0%BF/print1512119277898537 11/12

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів

України

від 28 лютого 2018 р. № 119

ЗМІНА,

що вноситься до Порядку використання

коштів, передбачених у державному

бюджеті для створення і програмнотехнічного

забезпечення системи

інформаційноаналітичної

підтримки,

інформаційнометодичного

забезпечення

та виготовлення бланків посвідчень і

нагрудних знаків для системи

соціального захисту

Пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Бюджетні кошти спрямовуються на створення і програмнотехнічне

забезпечення системи інформаційноаналітичної

підтримки, інформаційнометодичне

забезпечення, виготовлення

бланків посвідчень для батьків та дитини з багатодітної сім’ї, осіб з

інвалідністю, ветеранів війни та праці, постраждалих учасників

Революції Гідності, осіб, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи, жертв нацистських переслідувань,

інспектора праці та відповідних нагрудних знаків і посвідчень до

них, а також бланків листів талонів на право одержання

ветеранами війни та постраждалими учасниками Революції

Гідності проїзних документів (квитків) безоплатно і з 50відсотковою

знижкою їх вартості (далі бланки

посвідчень і

нагрудні знаки).”.

16.03.2018 Деякі питання соціального захисту постраждалих учасни... | від 28.02.2018 № 119 (Текст …

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192018%

D0%BF/print1512119277898537 12/12
Шановні відвідувачі!

Ми раді вітати Вас на нашому сайті. Тут Ви зможете дізнатись про основні соціально-економічні та суспільно-політичні події в житті району, ознайомитися з інформацією про діяльність районної державної адміністрації.
Сподіваємось, що  інформація, представлена на нашому сайті буде для Вас корисною і цікавою!

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

 

 

 

.

Актуальна тема