Бучацька районна державна адміністрація
48400, м.Бучач, майдан Волі, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

На головну

ЗВІТ про роботу служби у справах дітей Бучацької районної державної адміністрації за 2017 рік


      Про соціально-правовий захист дітей за підсумками 2017 року

 

Службою у справах дітей Бучацької районної державної адміністрації спільно із  відповідними структурними підрозділами  райдержадміністрації, іншими суб’єктами профілактичної правовиховної роботи на місцях впродовж 2017 року вживалися практичні заходи щодо  поліпшення роботи з актуальних питань  соціально – правового захисту дітей, захисту прав та законних інтересів дітей, забезпечення розв’язання нагальних проблем соціального захисту дітей, які його потребують,  реалізації прав дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на виховання в сім’ї, гармонійний розвиток та соціальний захист, профілактики соціального сирітства, правопорушень та злочинності у дитячому середовищі, попередження насильства в сім’ї, покращення роботи із функціонально неспроможними сім’ями, їх раннього виявлення та надання невідкладної допомоги.

 

 

І. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Питання соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізації державної політики щодо права таких дітей на сімейне виховання, захисту їх майнових і житлових прав, права дітей на охорону життя та здоров’я, освіту, оздоровлення, доступ до високоякісних медичних послуг, попередження інвалідності серед них, удосконалення форм і методів роботи з функціонально неспроможними сім’ями, попередження соціального сирітства є одним із  пріоритетних напрямків роботи служби у справах дітей.

    ? Станом на 01 січня 2018 року із 55 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають на території району, 46 з них  виховуються в сімейних формах виховання.

? Впродовж 2017 року громадянами України здійснено 2 внутрісімейних усиновлення дітей. Службою у справах дітей здійснюється постійний нагляд за умовами проживання та виховання 9 усиновлених дітей в районі.

? Станом на 01 січня  38 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування виховуються у родинах опікунів та піклувальників (в т. ч. 3 дітей з особливими потребами).

? 4 прийомні сім’ї успішно функціонують на території району, в них виховується 7 дітей.

? Налагоджено постійний контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в різних формах сімейного виховання. Відповідно до затвердженого графіку проводилися контрольні обстеження умов проживання, комісійні перевірки умов  виховання і навчання, відповідні бесіди з дітьми, опікунами (піклувальниками), прийомними батьками, батьками-вихователями щодо взаємин між ними та іншими дорослими членами родин, в яких вони виховуються.

? Вживаються заходи щодо забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа житлом.

Районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017  – 2021  роки, затверджена рішенням районної ради від 23 червня 2017 року № 327. На фінансування заходів районної програми передбачено загальний обсяг коштів у сумі 75000 гривень. В поточному році придбано житловий будинок для двох дітей, позбавлених батьківського піклування. Для спадкування житла за заповітом розпочато оформлення документів для однієї дитини, позбавленої батьківського піклування.

? Протягом 2017 року проведено детальну інвентаризацію та оцінку придатності житла для проживання, яке належить на правах власності або користування дітям зазначених категорій та особам з їх числа. Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають на території району, 50 дітей мають житло, з них: 14 – на праві власності, 36 – на праві користування. 1 дитина, позбавлена батьківського піклування, віком від  16 до 18 років перебуває на квартирному обліку.

         ? Службою у справах дітей ведеться облік (реєстр) нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, систематично вживаються заходи щодо виявлення фактів незаконного відчуження житла (майна), що їм належить.

Відповідно до пункту 61 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866, службою у справах дітей райдержадміністрації ведеться електронна версія персоніфікованого обліку нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

         Сільським, селищним, міським головам рекомендовано забезпечити належне ведення персоніфікованого обліку нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, долучати до справ дітей, позбавлених батьківського піклування копії документів, які підтверджують їх право власності або користування житлом, встановлювати опіку над належним їм житлом. У разі відсутності житла у таких дітей, вирішувати питання про своєчасне (з 16 років) взяття неповнолітньої особи на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, забезпечення (протягом місяця після досягнення 18 років) дітей соціальним житлом та надання їм в подальшому благоустроєного житлового приміщення для постійного проживання, а також залучення представників бізнесу до вирішення даного питання.

          ? Вживалися заходи щодо виявлення фактів незаконного відчуження житла (майна), що належить неповнолітнім, в тому числі дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Службою у справах дітей розглянуто 31 заяву з питань захисту житлових та майнових прав дітей. Усі питання комісійно розглянуто на засіданні комісії з питань захисту прав дитини РДА.

? Здійснюється соціальний супровід родин опікунів та піклувальників, прийомних сімей.

        ? Заборгованості з виплати державних соціальних допомог дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та грошового забезпечення опікунам, піклувальникам, прийомним батькам та батькам-вихователям за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом ,, гроші ходять за дитиною ’’ немає.

? Над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленим батьківського піклування, встановлено персональне шефство працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, педагогічних працівників, працівників поліції, представників соціально-відповідального бізнесу.

? Питання захисту прав і законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштування таких дітей до сімейних форм виховання, профілактики правопорушень у дитячому середовищі розглянуто на засіданнях колегії служби у справах дітей районної державної адміністрації, зокрема,  у березні, серпні, жовтні, листопаді, грудні 2017 року .

? З метою координації діяльності усіх суб’єктів профілактичної правовиховної роботи та популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування службами у справах дітей спільно проведено 10 виступів у засобах масової інформації (2– з питань усиновлення дітей, 1 – створення дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей, 2 – опіки та піклування, 5 – з питань профілактики негативних проявів у дитячому середовищі).

 

ІІ. Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, профілактика негативних явищ в підлітковому середовищі

         ? На профілактичному обліку служби у справах дітей перебуває 29 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах:

         -  28 дітей, які проживають у 12 сім’ях, в яких батьки або особи, які їх заміняють, ухиляються від виконання батьківських обов'язків,

         - 1 дитина, яка зазнала насильства.

? З метою соціально-правового захисту дітей, покращення їх становища, попередження насильства в сім’ї та захисту дітей від насильства і жорстокого поводження, захисту неповнолітніх від усіх форм експлуатації, запобігання соціальному сирітству, дитячої бездоглядності та безпритульності, профілактики злочинності, інших негативних проявів у дитячому середовищі службами у справах дітей спільно з іншими суб’єктами профілактичної правовиховної роботи на місцях протягом 2017 року проведено ряд державно-громадських операцій та рейдів („Підліток. Зима. Канікули ”; „Діти вулиці”, „Вокзал”; „Канікули”; „Діти Тернопільщини проти насильства, бездоглядності, за духовність та сімейну злагоду”; „Літо- 2017”; Всеукраїнський профілактичний захід «Урок»), під час яких надано різних видів соціально-правової допомоги 590 дітям, які її потребували.

Для моніторингу ситуації у дитячому та молодіжному середовищі на території кожної сільської ради  обрано уповноваженого на громадських засадах служби у справах дітей.

? Під час проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, спрямованої на соціально – правовий захист дітей, попередження правопорушень та злочинності у дитячому середовищі , насильства в сім’ї та захисту дітей від насильства і жорстокого поводження, профілактики  шкідливих звичок серед дітей в дитячому середовищі, проведено:

- 12 засідань координаційної ради суб’єктів профілактичної роботи щодо запобігання вчинення неповнолітніми правопорушень та злочинів;

- 10 лекторіїв у загальноосвітніх школах «Захисти себе сам»;

- 56 індивідуальних профілактичних бесід з неповнолітніми, які притягувалися до адмінвідповідальності;

- 6 ігрових занять у дошкільних навчальних закладах на тему: «Маленькі але захищені»;

- 4 «круглі» столи «Здорова молодь –  майбутнє України»;

- 4 консультації з надання безоплатної правової допомоги;

- 5 засідань колегії служби у справах дітей, на яких розглянуто 15 питань;

- презентацію на тему: «Торгівля людьми як соціальне явище»;

- з метою формування в учнів правової культури у навчальних закладах започатковано щорічне проведення місячника правової освіти, двомісячника правової освіти та правовиховної роботи, учнівських конференцій, диспутів, засідань „круглих столів", зустрічей з представниками правоохоронних органів; навчальними закладами вживаються заходи по охопленню учнівської молоді різними формами виховної роботи: з метою формування у дітей морально-етичних засад, патріотичних почуттів організовується  діяльність дитячих об'єднань і товариств «Молода Просвіта», «Пласт», «Сокіл», «Козачата», члени яких беруть активну участь у відзначеннях пам'ятних дат з історичного, літературного, духовного життя нашої держави та дослідницько-пошуковій діяльності в рамках руху учнівської молоді «Моя земля - земля моїх батьків» та експедиції «Моя Батьківщина – Україна»; у позаурочний час проводяться виховні заходи, круглі столи, бесіди, лекції, диспути на таку тематику : - для розвитку творчих здібностей та обдарувань дітей: «Світ моїх захоплень», «Сходинками до вершини успіху», «Марафон ерудитів», «Кроки до успіху», «Краса моїх мрій»; -  з метою відродження народних традицій, обрядів та звичаїв: «Мій рідний край»,  «Люби і знай свій рідний край», -  для виховання у дітей почуття національної свідомості, патріотизму: «Моя країна моїми очима», «Ми громадяни України»; - для пропаганди здорового способу життя «Як я дбаю про свою здоров'я», «Здоровим будь», «Зроби свій вибір на користь здоров'я»;

 ? Разом з тим, з метою підвищення рівня правової освіти, навчання та виховання дітей відповідно до  основних положень Конвенції ООН про права дитини, службою у справах дітей спільно з відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, іншими суб’єктами профілактичної правовиховної роботи на місцях впродовж 2017 року організовано та проведено місячники “Діти в Україні мають права” (до Міжнародного Дня захисту прав дитини), пропаганди основних положень Конвенції ООН про права дитини (до річниці з часу прийняття Конвенції ООН про права дитини), тижні пропаганди правових знань, місячник „Діти Тернопільщини проти насильства, бездоглядності, за духовність та сімейну злагоду”, День усиновлення, Всеукраїнську акцію «16 днів проти насильства».

Для забезпечення дотримання законодавства про права дітей на освіту в районі функціонує 60 загальноосвітніх навчальних та 57 дошкільних виховних закладів;

З метою організації та належної роботи щодо забезпечення зайнятості підлітків в позаурочний час в районі функціонують 3 заклади позашкільної освіти навчальними закладами забезпечується рівний доступ всіх дітей-інвалідів до здобуття освіти різними формами, в тому числі індивідуального навчання, а саме: 36 дітей перебувають на індивідуальній формі навчання, 25 – в спеціальних навчальних закладах області, 18 – не підлягають навчанню за висновками обласної ПМПК та 8 учнів не приступили до навчання за рекомендаціями лікарів про відтермінування навчання в 1 класі; для 3 організовано інклюзивне навчання.

Здобуттям середньої освіти охоплені всі 8 095 дітей шкільного віку, що проживають на території району та підлягають навчанню;

Для посилення контролю за додержанням прав дітей в навчальних закладах, спеціальних установах та закладах соціального захисту дітей усіх форм власності проводяться систематичні перевірки, розробляються методичні рекомендації та надаються консультації. Через засоби масової інформації ведеться роз`яснювальна робота щодо влаштування дітей на виховання в сім`ї громадян;

·                    Вживаються заходи щодо здобуття позашкільної освіти дітьми, особливо в сільській місцевості, шляхом розвитку мережі гуртків, спортивних секцій, відкриття філій чи нових закладів, в тому числі ДЮСШ, а також щодо охоплення учнівської та студентської молоді різними організаційними формами виховної роботи безпосередньо в навчальних закладах шляхом максимального залучення педагогів та батьківської громадськості

З метою організації та належної роботи щодо забезпечення зайнятості підлітків в позаурочний час в районі функціонують 3 заклади позашкільної освіти : ЦДЮТ «Сузір`я» працює 34 гуртки (544 учні),  Золотопотіцький ЦПРУМ – 17 гуртків (282 учні), ДЮСШ – 19 спортивних секцій (287 учнів). Крім цього в 44 навчальних закладах І-ІІ та І-ІІІ ступенів організовано роботу гуртків і клубів правових знань «Закон і Я», «Закон і підліток».

Загалом 95 % дітей охоплено організованим дозвіллям на базі позашкільних закладів різного підпорядкування та гуртків при загальноосвітніх школах.

Організовано інклюзивну форму навчання для дітей з особливими потребами в Бариській та Осівецькій ЗОШ І-ІІІ ст.

      В 2017-2018 н.р. введено інклюзивне навчання в Бучацькій ЗОШ І-ІІІ ст.№3.

         ? Протягом року діти забезпечувалися повноцінним харчуванням за рахунок бюджетного фінансування і спонсорської допомоги, одягом та взуттям виключно за рахунок позабюджетних надходжень.

? Над дітьми, схильними до вчинення протиправних дій, встановлено персональне шефство працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, педагогічних працівників, працівників поліції.

? Службою у справах дітей спільно з іншими суб’єктами профілактичної правовиховної роботи на місцях проведено 27 рейдів, під час яких виявлено та надано соціально-правовий захист 31 дитині.

Вилучено із сімей 6 дітей та попереджено 25 дітей про недопустимість вчинення ними протиправних дій.

На виконання Закону України «Про охорону дитинства», рішення тридцятої сесії п`ятого скликання Тернопільської обласної ради від 11 лютого 2010 року № 865 «Про заборону перебування дітей у закладах дозвілля, громадського харчування, комп`ютерних клубах, залах ігрових автоматів, на вулицях та інших громадських місцях», наказу служби у справах дітей облдержадміністрації від 12 лютого    2010 року № 7 з означеного питання в населених пунктах району обмежено перебування у закладах дозвілля, громадського харчування, комп’ютерних клубах, на вулицях та інших громадських місцях у вечірній час без супроводу батьків, або осіб, які їх заміняють, дітей віком до 14 років після 22.00 год., а дітей віком від 14 до 18 років після 23.00 години.

Заборонено реалізацію у закладах торгівлі всіх форм власності дітям віком до 18 років продуктів, одержаних шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлених на основі харчових спиртів із вмістом менше 8,5 відсотка етилового спирту (пиво, лонгер, джин-тонік тощо), а також їх розпиття у громадських місцях  -  рішення від 06 травня 2011 року       № 232 Бучацької міської ради «Про заборону торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у нічний час».

За неналежне виконання батьківських обов’язків ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності 27 батьків, попереджено ще 6 батьків.

? Службами у справах дітей на місцях вживаються заходи щодо посилення контролю за змістом діяльності культурно-розважальних закладів, ігрових залів, комп’ютерних клубів, обмеження самостійного відвідування таких закладів дітьми.     

           ? Під час проведення рейдів виявлено 4 порушення правил торгівлі спиртними напоями та тютюновими виробами,

           попереджено 4 посадових осіб,

           ініційовано притягнення до відповідальності 1 посадової особи.

           ? Протягом року працівниками служби у  справах дітей взято участь у 68 судових засіданнях, щодо захисту прав дітей.

 

 

 

Начальник служби у справах

дітей райдержадміністрації                                                                      В.Д. ЄДНАК

Шановні відвідувачі!

Ми раді вітати Вас на нашому сайті. Тут Ви зможете дізнатись про основні соціально-економічні та суспільно-політичні події в житті району, ознайомитися з інформацією про діяльність районної державної адміністрації.
Сподіваємось, що  інформація, представлена на нашому сайті буде для Вас корисною і цікавою!

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

 

 

 

.

Актуальна тема