Бучацька районна державна адміністрація
48400, м.Бучач, майдан Волі, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

На головну

№257-од від 27 червня 2017 року Про організацію роботи комісії для визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам в Бучацькому районі


БУЧАЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                          РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

від 27 червня  2017 року                м. Бучач                         №257-од

 

Про організацію роботи  комісії для визначення

та відшкодування збитків власникам

землі та землекористувачам

в Бучацькому  районі

 

Відповідно до статей 2,13, 16, 21, пункту 9 статті 39  Закону  України  «Про  місцеві  державні  адміністрації», статей 2, 156, 157 Земельного Кодексу України, на  виконання  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 19 квітня  1993 р. № 284  «Про  Порядок  визначення  та  відшкодування  збитків  власникам  землі  та  землекористувачам»  та з метою  ефективного  використання  землі суб’єктами земельних відносин: 

1. Затвердити склад комісії  для  визначення  та  відшкодування  збитків  власникам  землі  та  землекористувачам  в Бучацькому районі, що додається.                                                             

2. Затвердити  Положення про комісію для визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам в Бучацькому районі,
що додається.                                                            

3. Комісії, по  мірі  поступлення  заяв, проводити  розрахунок  та  відшкодування  збитків  власникам  землі  та  землекористувачам  згідно  Порядку   визначення  та  відшкодування  збитків  власникам  землі  та  землекористувачам, затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 19 квітня  1993 р. № 284 .

4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 27.01.2017 року №28-од.

5. Контроль  за  виконанням  розпорядження  залишаю за собою

 

 

Голова районної державної

          адміністрації                                                                               В.В.БЕБИХ

                                                                                          

                    

 


 

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                                           Розпорядження голови

                                                                                            районної державної      

                                                                                            адміністрації

                                                                                            «____»__________ №___

 

            

                                                    ПОЛОЖЕННЯ

про комісію для визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам  в Бучацькому районі

 

1. Загальні положення.

1) Комісія для визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам в Бучацькому районі (далі – Комісія) створена відповідно до статей 13, 16, 21, пункту 9 статті  39   Закону  України    «Про   місцеві   державні     адміністрації», статей 156, 157 Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам».

Метою діяльності Комісії є визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, заподіяних вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням   якості   ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержанням доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок;

2) у своїй діяльності Комісія керується Конституцією України,  Законом України «Про місцеві державні  адміністрації», Земельним кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284 «Про порядок визначення  та   відшкодування  збитків   власникам   землі   та землекористувачам», цим Положенням.

     

2. Організація роботи Комісії.

1) організація   роботи   Комісії   покладається на голову комісії.     Голова комісії скликає та веде засідання Комісії, дає доручення членам Комісії, представляє Комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян,  підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

2) формою роботи Комісії є засідання, що проводяться не рідше, ніж один раз на місяць;

3) матеріали розглядаються в присутності суб’єкта, відносно якого вони надійшли. При відсутності цієї особи (її представника) матеріали можуть бути розглянуті лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення стосовно місця та часу розгляду матеріалів;

  4) при підготовці до розгляду матеріалів голова вирішує наступні питання:

- чи належить до компетенції Комісії розгляд даних матеріалів;


 

                                                            2

- чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді матеріалів, про час і місце їх розгляду;

- чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

5) Комісія з питань, що відносяться до її компетенції, в порядку, визначеному законодавством, має право отримувати від виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій, їх філій окремі необхідні матеріали та документи;

6) Комісія у межах своїх повноважень запрошує у разі необхідності посадових осіб, представників органів ради, органів державної влади, комунальних підприємств, експертів, спеціалістів для участі у роботі Комісії, а також представників громадських організацій та засобів масової інформації;

7) розгляд справи починається з оголошення складу Комісії. Головуючий на засіданні Комісії оголошує, які матеріали підлягають розгляду. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді матеріалів, досліджуються подані документи та вирішуються клопотання;

8) засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 загального складу Комісії;

9) за результатами роботи Комісії складаються відповідні акти.

Акт комісії повинен містити:

- найменування Комісії, яка склала акт;

- дату розгляду матеріалів;

- відомості про суб’єкта, відносно якого надійшли матеріали на розгляд Комісії;

- викладення обставин, встановлених при розгляді матеріалів;

- зазначення розміру збитків, заподіяних власнику землі чи землекористувачу;

10) акт Комісії оголошується негайно після його складення та підписується усіма присутніми на засіданні членами Комісії. Копія акта протягом  3-х днів вручається або висилається суб’єкту, відносно якого надійшли матеріали на розгляд Комісії.

      

3. Порядок визначення розміру  та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.

1) відшкодуванню підлягають: збитки власників землі і  землекористувачів, у тому числі орендарів, включаючи і неодержані доходи.

Неодержаний доход – це доход, який міг би одержати власник землі у формі орендної плати або земельного податку, із земельної ділянки, і який він (власник землі) не одержав внаслідок невчасної, неповної, або несплати за її користування (в тому числі за самовільне або тимчасове зайняття, обмеження прав, погіршення якості землі або приведення її у непридатність для використання за цільовим  призначенням у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян тощо);

2) збитки відшкодовуються власникам землі і землекористувачам, у тому числі орендарям, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, що  їх заподіяли, за рахунок власних коштів не пізніше одного місяця після

 

                                                 3

затвердження  Бучацькою  районною  державною  адміністрацією  актів Комісії;

3) розміри збитків визначаються у повному обсязі (відповідно до реальної вартості майна на момент заподіяння збитків, проведених витрат на поліпшення  якості земель (з урахуванням ринкової або відновної вартості);

4) розмір   збитків  при   використанні   земель   без   оформлення правовстановлюючого документу, що посвідчує право оренди (користування) земельної ділянки, дорівнює сумі, яка могла б надійти до місцевого бюджету у разі,  якщо   б  зазначений   договір   був укладений   між   орендарем    та орендодавцем, або у разі, якщо  був  би   здійснений розрахунок земельного податку. Розмір збитків  нараховується на підставі даних нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Розрахунок недоодержаної в місцевий бюджет орендної плати за землю проводиться  відділом у Бучацькому районі Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області.

Відділом у Бучацькому районі Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області по кожному  підприємству, установі, організації чи громадянину окремо, та є невід’ємною  частиною акта комісії. Розрахунок неодержаного земельного податку  проводиться  у Бучацькому відділенні  Бучацької ОДПІ ГУ ДФС в Тернопільській області  та подається на розгляд Комісії;

5) у разі, якщо підприємство, установа, організація чи громадянин, по якому проводиться перевірка, частково здійснював плату за землю, і це підтверджується листом Бучацького відділення  Бучацької ОДПІ ГУ ДФС в Тернопільській області,  то розмір збитку визначається як різниця між неодержаною в бюджет та сплаченою сумою;

6) Комісія здійснює контроль за виконанням актів, затверджених Бучацькою районною  державною  адміністрацією,   та у разі несплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами суми збитків, вказаної в акті Комісії, подає до головного спеціаліста-юрисконсульта апарату  райдержадміністрації  пакет матеріалів для звернення до суду.

      

4. Прикінцеві положення.

1) адреса Комісії для надсилання кореспонденції: 48400, Тернопільська область, м. Бучач, майдан Волі, 1;

2) ліквідація та реорганізація Комісії здійснюється за ініціативою Бучацької районної  державної адміністрації  та в інших випадках, передбачених законодавством України;

3) дане Положення набирає чинності з моменту його затвердження головою Бучацької районної  державної  адміністрації.

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                          М.П.СЛОБОДЯН

 

 

Головний спеціаліст-юрисконсульт

апарату райдержадміністрації                                           Л.М.СЛІДЗЯВСЬКА                                         

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                                           Розпорядження голови

                                                                                            районної державної      

                                                                                            адміністрації

                                                                                            «____»__________ №___

 

СКЛАД

комісії для визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам Бучацького району

 

КУЗЬ

Іван Іванович

-

 перший заступник голови районної державної адміністрації, голова комісії

КОЗИРА

Тарас Ілліч

-

 

 

 

начальник відділу агропромислового розвитку  районної державної адміністрації, заступник голови комісії

 

СЛІДЗЯВСЬКА

Леся Михайлівна

-

головний спеціаліст-юрисконсульт апарату районної державної адміністрації

 

Члени комісії:

 

ЛЕСЮК                             

Іван Степанович                              

-

начальник   відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту   районної  державної адміністрації

            

БОДНАР                                          

Богдана Богданівна  

-           

В.о. начальника відділу Держгеокадастру у Бучацькому районі Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області

 

ЯЦИНА

Михайло Васильович

-

начальник Бучацької ОДПІ  ГУ  ДФС у Тернопільській області

 

КОВБАСА                                               

Марія Василівна                                     

 

 

-

 

начальник фінансового управління Бучацької

райдержадміністрації

 

До складу комісії включаються (за згодою) власники землі або землекористувачі (орендарі), яким   заподіяні   збитки,   представники

 

 

  підприємств,  установ, організацій   та   громадяни,   які   будуть   їх  відшкодовувати.

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                          М.П.СЛОБОДЯН

 

         Л.М.Слідзявська 22243 

 

 
Шановні відвідувачі!

Ми раді вітати Вас на нашому сайті. Тут Ви зможете дізнатись про основні соціально-економічні та суспільно-політичні події в житті району, ознайомитися з інформацією про діяльність районної державної адміністрації.
Сподіваємось, що  інформація, представлена на нашому сайті буде для Вас корисною і цікавою!

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

 

 

.

Актуальна тема