Борщівська районна державна адміністрація
48702, м.Борщів, вул.Шевченка, 20-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

 .
На головну / Центр надання адміністративних послуг / Послуги, що надаються через ЦНАП / Відділ реєстрації Борщівської райдержадміністрації

реєстратор_11


ПОГОДЖЕНО

Голова Борщівської районної

державної адміністрації

__________ Я.І.ВЕРХОЛА

„___”____________2013р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник Борщівського районного управління юстиції Тернопільської області

____________ М.С.МУЗИКА „____”_____________2013р.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

__________________________________________________________________________

(назва адміністративної послуги)

 

 

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців реєстраційної служби Борщівського районного управління юстиції Тернопільської області

___________________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу територіального органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України, – суб'єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

             вулиця Шевченка, 20а  , каб.202

м. Борщів,  Борщівський район, Тернопільська область

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер 8.00 – 17.15

 п’ятниця  - 8.00 – 16.00

Обідня перерва з 13.00 до 14.00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

(03541) 2-17-08

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України від 15.05.2003 № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (статті 8, 36).

5.

Акти Кабінету Міністрів України

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

1.Наказ Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5 "Про затвердження форм реєстраційних карток", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1207/19945.

2. Наказ Міністерства юстиції України від 17.04.2013          № 730/5 "Про затвердження форм заяв та повідомлень, надання (надсилання) яких встановлено Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.04.2013 за № 671/23203.

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для отримання адміністративної послуги

Звернення юридичної особи у зв’язку із закінченням строку заявлення вимог кредиторами та процедури ліквідації юридичної особи.

8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв'язку з ліквідацією (форма 7).

2. Довідка відповідного органу державної податкової  служби про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів.

3. Довідка відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування.

4. Довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

 

Якщо документи подаються головою ліквідаційної  комісії або уповноваженою ним особою особисто  додатково пред'являються паспорт громадянина  України або паспортний документ іноземця та документ, що підтверджує його (її) повноваження.

 

Додатково подається:

 

1. Висновок  аудитора щодо достовірності та повноти ліквідаційного балансу - у випадках, що встановлені законом.

2. Копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена  Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку - у разі проведення  державної реєстрації припинення акціонерного товариства.

3.   Довідка відповідного органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відсутність  нескасованих  випусків  цінних паперів цієї юридичної особи - у разі проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - емітента цінних паперів.

 

Державна реєстрація припинення юридичної особи у зв'язку з ліквідацією за принципом мовчазної згоди:

 

У разі якщо після закінчення процедури припинення, передбаченої законом, але не раніше закінчення  строку  заявлення кредиторами своїх вимог юридичній особі в установленому законом порядку органом державної  податкової  служби  та/або  Пенсійного фонду України не надані довідки про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових  коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування  або рішення про відмову в їх видачі,  голова комісії з припинення або уповноважена ним особа не раніше ніж через десять робочих днів з дня закінчення такого  строку набуває  право на подання державному реєстраторові документів, передбачених частинами першою - третьою статті 36 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", за винятком зазначених довідок, для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи  в  результаті  її ліквідації за принципом мовчазної згоди.

За наявності підстав, визначених абзацом першим частини п’ятої статті 36 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", державний реєстратор проводить державну  реєстрацію  припинення юридичної  особи в результаті її ліквідації за принципом мовчазної згоди,  про що вносить відповідний  запис  до  Єдиного  державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

 

Вимоги до документів:

 

Документи, які подаються (надсилаються поштовим відправленням) державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою.

Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються державному реєстратору поштовим відправленням, справжність підпису заявника на реєстраційній картці повинна бути нотаріально засвідчена.

Підпис  особи,  уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу),  на реєстраційній картці повинен бути засвідчений відповідною посадовою особою в установленому порядку.

У реєстраційній картці на проведення державної реєстрації припинення  юридичної  особи  в  результаті  її  ліквідації голова ліквідаційної комісії, уповноважена  ним особа або ліквідатор письмово зазначають та підтверджують своїм особистим підписом,  що ними вчинено всі передбачені законодавством дії  стосовно  порядку припинення  юридичної особи,  включаючи  завершення розрахунків з кредиторами (у тому числі  із  сплати податків, зборів, єдиного внеску на  загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування).

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються (надсилаються поштовим  відправленням з описом вкладення) головою  ліквідаційної комісії, уповноваженою  ним  особою або ліквідатором.

10.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно.

11.

Строк надання адміністративної послуги

Строк  державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації не повинен перевищувати одного робочого дня з дати надходження документів. 

Повідомлення про залишення поданих документів без розгляду видається не пізніше наступного робочого дня з  дати  надходження документів.

12.

Перелік підстав для залишення документів без розгляду

1.     Документи подані  за  неналежним  місцем проведення державної реєстрації.

2.     Документи не відповідають вимогам,  які встановлені частинами першою та другою статті 8 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".

3.     Документи подані не у повному обсязі.

4.     Документи подані раніше строку, встановленого абзацом першим частини першої статті 36 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".

5.     В Єдиному  державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо  юридичної  особи,  що припиняється, містяться відомості  про  те,  що вона є учасником (власником) інших юридичних осіб   та/або   має  не  закриті відокремлені  підрозділи. 

6.     Не скасовано реєстрацію всіх випусків акцій, якщо  юридична особа, що припиняється, є акціонерним  товариством. 

7.     Від органів державної  податкової служби  та/або Пенсійного фонду України надійшло повідомлення про наявність заперечень проти проведення державної  реєстрації  припинення  юридичної  особи  в результаті   її  ліквідації,  і  воно  не  відкликане

8.     Не зазначено та не  підтверджено  особистим  підписом  голови ліквідаційної комісії, ліквідатора або  уповноваженої  особи відомості, передбачені частиною  другою статті 36 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців". 

9.     Стосовно юридичної особи відкрито виконавче  провадження.

10. Стосовно юридичної особи відкрито провадження у справі про банкрутство  юридичної особи.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

-

14.

Результат надання адміністративної послуги

1. Повідомлення про залишення документів без розгляду.

2. Повідомлення про проведення  державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про залишення документів без розгляду разом з документами, що подавалися для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або повідомлення про проведення  державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації видаються (надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення) державним реєстратором заявнику.

 


 

ПОГОДЖЕНО

Голова Борщівської районної

державної адміністрації

__________ Я.І.ВЕРХОЛА

„___”____________2013р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник Борщівського районного управління юстиції Тернопільської області

____________ М.С.МУЗИКА „____”_____________2013р.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців реєстраційної служби Борщівського районного управління юстиції Тернопільської області

____________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу територіального органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України, – суб'єкта надання адміністративної послуги)

надання адміністративної послуги:

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

___________________________________________________________________________

(назва адміністративної послуги)

 

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етап
(дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дію, рішення)

1. Прийом за описом документів, які подані для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Реєстраційна служба Борщівського районного управління юстиції Тернопільської області

В день надходження документів.

2. Видача (надсилання поштовим відправленням) заявнику копії опису, за яким прийняті документи з відміткою про дату надходження документів.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Реєстраційна служба Борщівського районного управління юстиції Тернопільської області

В день надходження документів.   

3. Перевірка документів, які подані державному реєстратору, на відсутність підстав для залишення їх без розгляду.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Реєстраційна служба Борщівського районного управління юстиції Тернопільської області

Не пізніше наступного робочого дня з дати надходження документів.

4. Видача заявнику (надсилання поштовим відправленням з описом вкладення) повідомлення про залишення без розгляду поданих документів разом з документами, що подавалися  для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації – у разі залишення документів без розгляду.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Реєстраційна служба Борщівського районного управління юстиції Тернопільської області

Не пізніше наступного робочого дня з дати надходження документів.

5. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації – у разі відсутності підстав для документів без розгляду.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Реєстраційна служба Борщівського районного управління юстиції Тернопільської області

Строк не повинен перевищувати одного робочого дня з дати надходження документів.

6. Видача (надсилання поштовим відправленням з описом вкладення)  заявнику повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації – у разі проведення державної припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Реєстраційна служба Борщівського районного управління юстиції Тернопільської області

Не пізніше наступного робочого дня з дати проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.
 ОГОЛОШЕННЯ

Анонси подій

Інформаційні послуги

 http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image002.jpg 

http://www.ppdu-ua.org/templates/ppdu/images/logo.png

http://www.ppdu-ua.org/

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/pidtrumka.png 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image001.jpg 

До відома органів місцевого самоврядування

http://www.president.gov.ua/content/ker.html 

 

Тернопільський обласний

центр з надання

безоплатної правової

допомоги

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/333.jpg

http://pkr.nads.gov.ua/nads/uk/index

Обговорення

CSoftLab.com: Get your life in order!

 http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image004.jpg