Бережанська районна державна адміністрація
47501, м.Бережани, вул.Шевченка, 15-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну              ПРО НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

     Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004р. №558 із змінами, внесеними згідно з урядовим рішенням №428 від 10.09.2014р. затверджено Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги. Згідно вищезазначеного нормативного акту право на призначення щомісячної виплати мають непрацюючі громадяни, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги. Для призначення даного виду компенсацій фізичній особі, яка надає соціальні послуги необхідно звернутись до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення з відповідними документами, а саме :

• заявою про згоду надавати соціальні послуги;

• висновком лікарсько-консультативної комісії медичної установи про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

• копією трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки – письмовим повідомленням із зазначенням інформації про відсутність трудової книжки, останнього місця роботи.

 Крім того, подається заява на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

     Особа, яка потребує надання соціальних послуг, або її законний представник (у разі визнання цієї особи недієздатною) подає:       

 -заяву про необхідність надання соціальних послуг;

-висновок лікарсько-консультаційної комісії медичної установи про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування (за винятком інвалідів Iгрупи, інвалідність яких встановлена безстроково та які,згідно з довідкою до акту догляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду.

       При поданні документів пред`являються паспорти особи, яка надає соціальні послуги та особи, яка потребує таких послуг, або інший документ, що посвідчує особу. Якщо до заяв не подані всі необхідні документи для призначення компенсації, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення письмово протягом 3-х днів повідомляє заявнику, які документи слід подати додатково.

     Компенсація призначається в наступних розмірах :

• 15 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам 1 групи;

• 10 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку , які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, інвалідам 11 групи та дітям - інвалідам;

• 7 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам ІІІ групи та хворим, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.

    Виходячи з вищевикладеного, оскільки прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.05.2017р. складає 1624 грн., то розмір компенсації складає 243,60 грн.,  162 ,40грн.  та 113,68 грн. відповідно щомісячно. Що стосується розмірів компенсації фізичним особам, які досягли пенсійного віку або є інвалідами, то компенсація таким особам призначається у вищезазначених розмірах виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто з 01.05.2017р. 1312 грн., що складає  196,80 грн., 131,20 грн. та 91,84 грн. відповідно. Разом з тим, слід відзначити, що є ряд підстав, передбачених чинним законодавством, при наявності яких, компенсація за надання соціальних послуг не призначається, а саме  у разі, коли фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, призначено:

 

• державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» або надбавку на догляд до державної соціальної допомоги згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;

надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Законів України «Про пенсійне забезпечення» і «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб;

відшкодування витрат на надання послуг по догляду відповідно до Закону України «Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

• фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу»;

• фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній основі;

• самозайнятим особам;

• фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу;

фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування та перебувають у трудових відносинах, у тому числі на умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома);

        Орган соціального захисту населення протягом 10 днів після отримання заяви з необхідними документами розглядає її та приймає рішення про призначення компенсації чи про відмову в її призначенні, зазначивши підстави відмови та також порядок оскарження прийнятого рішення, про що інформує заявника письмово протягом пяти днів після прийняття даного рішення. Компенсація призначається на наступні періоди:

на час встановлення групи інвалідності інвалідам І групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду;

• на час, протягом якого особа, що подала заяву про необхідність отримання соціальних, потребуватиме постійного стороннього догляду. Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги проводиться щомісячно до 1 числа місяця, що настає за тим, в якому фізична особа надавала соціальні послуги, і триває до дня припинення їх надання. Виплата компенсації за заявою отримувача може проводитись як через установи уповноважених банків так і через підприємства зв’язку. Якщо особа, якій надавались соціальні послуги, за висновком органу медико-соціальної експертизи вже не потребує постійного стороннього догляду, виплата компенсації припиняється з дня, що настає за тим, з якого ця особа згідно з висновком втратила необхідність такого догляду. Фізична особа, яка надає соціальні послуги, у разі досягнення пенсійного вік, визначеного статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», або настання інвалідності зобов’язана в десятиденний строк повідомити структурному підрозділу з питань соціального захисту населення, який призначив компенсацію. Компенсація виплачується такій фізичній особі у повному розмірі з дня виповнення пенсійного віку та встановлення інвалідності, якщо вона в цей період надавала соціальні послуги. Продовження виплати компенсації у зв’язку із закінченням строку надання соціальних послуг фізичною особою або необхідністю отримання соціальних послуг особою, яка їх потребує, здійснюється на підставі поданої заяви разом із новим висновком лікарсько-консультаційної комісії і оформляється рішенням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення в установленому порядку. Сума компенсації, що нарахована фізичній особі, які надавала соціальні послуги і залишилась недоотриманою у зв’зку її смертю, виплачується за весь період по день смерті включно членам її сім’ї (чоловік, дружина, діти), а у разі їх відсутності – входить до складу спадщини. Якщо отримувач компенсації приховав або подав недостовірні дані, що вплинуло на визначення права на призначення компенсації або її розміру, внаслідок чого були надміру виплачені кошти, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення визначає обсяг надміру виплачених коштів та встановлює строки їх повернення. Якщо фізична особа, якій надаються соціальні послуги, перебуватиме на стаціонарному лікуванні самостійно без супроводу та догляду з боку фізичної особи, яка надає соціальні послуги, виплата компенсації тимчасово припиняється та відновлюється на підставі заяви фізичної особи про продовження надання соціальних послуг та довідки про закінчення перебування на стаціонарному лікуванні.

 

 

Заступник начальника управління-
начальник відділу прийому громадян                                    Н.М.СОВИН
 

Анонси подій

Актуальна тема