Бережанська районна державна адміністрація
47501, м.Бережани, вул.Шевченка, 15-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

П Р Е С – Р Е Л І З


П Р Е С – Р Е Л І З

Бережанський районний центр зайнятості -  робочий орган виконавчої дирекції Фонду

загальнообов’язкового  державного соціального страхування України на випадок безробіття  

 І  Н  Ф  О  Р  М  У  Є: 

 

про реалізацію завдань та доручень Президента України

щодо забезпечення молоді першим робочим місцем

 

 

Соціальні ініціативи, проголошені Президентом України Віктором Януковичем, забезпечують послідовне впровадження нової якості соціальної політики держави. Важливу роль у президентських ініціативах відіграють питання сприяння ефективній зайнятості населення та створення нових робочих місць, стимулювання роботодавців, які працевлаштовують неконкурентоспроможних громадян.

«Закон України «Про зайнятість» розкриває широкі можливості для вирішення економічних питань, створення умов для притягнення інвестицій… Головний пріоритет оновленої служби зайнятості - перейти від фінансування безробітних до ефективних заходів для скорочення їх кількості, стимулювання створення нових робочих місць…», - сказав Глава держави на засіданні Комітету з економічних реформ.

Міністр соціальної політики України Наталія Королевська зазначила, що згаданий закон дає серйозні повноваження та можливості для центрів зайнятості щодо збільшення працевлаштованих людей, а також стимулювання роботодавців для створення нових і збереження наявних робочих місць. Дуже важливо, відзначила вона, щоб роботу, насамперед, знаходили найменш конкурентоспроможні на ринку праці люди, зокрема, молодь.

Молодіжний сегмент ринку праці – найбільш проблемна частина загальнонаціонального ринку праці. Так, за станом на 1 червня на обліку в районному центрі зайнятості Бережанського району перебувало 840 безробітних. Серед них молодь склала 39.3 відсотка. Дефіцит вільних робочих місць, низька оплата праці, невідповідність рівня та якості отриманої освіти вимогам роботодавців, відсутність досвіду роботи та чіткого взаємозв’язку між запитами молоді і пропозиціями роботодавців створюють труднощі у працевлаштуванні цієї категорії шукачів роботи, посилюють напруження на ринку праці. Невирішені проблеми працевлаштування молоді призводять до зростання безробіття та зниження рівня життя; поширення пасивних (утриманство), нерегламентованих (тіньова зайнятість) і деструктивних (кримінал) моделей поведінки; спонукають до зовнішніх трудових міграцій; спричиняють втрату мотивації до праці, зміну структури ціннісних орієнтацій і падіння престижності легальної зайнятості.

Саме тому виникла потреба підвищити захист права молоді на працю, введення нових та перегляду діючих норм про умови праці й надання додаткових гарантій щодо її трудових прав.

Закон «Про зайнятість населення», що вступив у дію з 01.01.2013, передбачає низку нововведень, зокрема, визначає заходи щодо сприяння забезпеченню молоді першим робочим місцем, вводячи, такі новації, як:

- компенсація 50% або 100% суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який внесок сплачений (ч. 3 ст. 24, ст. 26, ст. 27) за умов працевлаштування на новостворені робочі місця громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, зокрема молоді, і яким надано статус безробітного, за направленням служби зайнятості строком не менше, ніж на два роки.

Звертатись за отриманням відшкодування цих витрат можуть ті роботодавці, які здійснювали найм працівників з числа зазначених категорій після 30 травня цього року, коли набув чинності порядок надання компенсацій, затверджений постановою Кабінету Міністрів. До того ж, процедура оформлення компенсації дуже спрощена – роботодавець подає до центру зайнятості лише заяву довільної форми та довідку визначеної форми. Якщо всі умови, передбачені порядком надання компенсацій, витримані, рішення про її виплату приймається протягом п’яти робочих днів. Не можуть компенсувати свої затрати лише ті роботодавці, які мають заборгованість зі сплати єдиного внеску, визнані у встановленому порядку банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

- стажування на підприємствах, в установах та організаціях молоді, яка навчається. Студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, мають право до 6 місяців проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час. Запис про проходження такого стажування буде заноситись роботодавцем у трудову книжку. При цьому, якщо стажування оплачується, роботодавець не сплачуватиме єдиний соціальний внесок із зарплати;

- «стартові виплати» молодим працівникам, які погодяться працювати у сільській місцевості;

- для працевлаштування соціально незахищених категорій громадян, зокрема, молоді підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота в розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік. Роботодавці самостійно розраховують цю квоту з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах, в установах та організаціях і належать до неконкурентоспроможних на ринку праці (крім інвалідів), та забезпечують їх працевлаштування самостійно. Роботодавці можуть звернутися до служби зайнятості за укомплектуванням вакансій фахівцями з числа безробітних.

До речі, у постанові КМУ від 15 квітня 2013 р. № 269 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення молоді першим робочим місцем» йдеться про те, що Уряд виділить 25 млн грн на забезпечення молоді першим робочим місцем.

Обласна служба зайнятості при наданні комплексу соціальних послуг незайнятим громадянам першочергову увагу приділяє молодим пошуковцям роботи, як того вимагають закони України «Про сприяння соціальному становленню і розвитку молоді в Україні» та «Про зайнятість населення».

Молоді громадяни, які звертаються до державної служби зайнятості в пошуках роботи, одержують безплатні інформаційні послуги та професійні консультації щодо вибору виду діяльності, професії, місця роботи, а також, у разі необхідності, проходять професійну підготовку, перепідготовку, стажування. Ще починаючи зі шкільної лави служба зайнятості здійснює ряд заходів з орієнтації юнаків та дівчат на вибір тих професій, що користуються попитом на ринку праці. Використовуються мобільні центри профорієнтації та мобільні центри зайнятості, які виїжджають з роз’яснювальною місією у віддалені села. Фахівці обласної служби зайнятості орієнтують молодь і на підприємницьку діяльність.

З метою реалізації завдань та доручень Президента України щодо забезпечення молоді першим робочим місцем фахівці місцевих центрів зайнятості активізували інформаційно-роз’яснювальну роботу з даного питання, у тому числі із залученням місцевих ЗМІ. Уже відбулися перші зустрічі з тими роботодавцями, які створюють нові робочі місця, центри зайнятості відстежують кожне зареєстроване новостворене підприємство в своєму районі, зустрічаються з керівництвом і пропонують працевлаштовувати безробітних. Те саме стосується і діючих підприємств, де виникають нові вакансії.

Триває активна співпраця зі сторонами соціального партнерства, які залучаються до реалізації державних цільових програм та інфраструктурних проектів, спрямованих на максимальне забезпечення права молоді на працю. Дане питання перебуває на постійному контролі голови облдержадміністрації Валентина Хоптяна. Ці заходи дають можливість розв’язати ряд соціальних та економічних проблем, адже, якщо молоді спеціалісти направлятимуться на роботу (в адміністративному порядку чи в порядку договору з роботодавцем), це гарантуватиме їм перше робоче місце за спеціальністю. Такий порядок суттєво впливатиме на зменшення кількості безробітних серед молоді, а також регулюватиме баланс між пропозицією та попитом на робочу силу на ринку праці.

 
 

Анонси подій

Актуальна тема